Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ondernemers hebben dringend duidelijkheid nodig

Ondernemers hebben dringend duidelijkheid nodig

De ondernemersorganisatie Unizo schaart zich achter de nog strengere maatregelen die de federale regering zopas aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche vraagt echter dringend even drastische ondersteuningsmaatregelen om de gigantische impact voor onze bedrijven op te vangen en ervoor te zorgen dat zij deze crisis overleven.

"Heel wat aangekondigde maatregelen klinken vrij duidelijk, maar op verschillende andere vlakken blijven we toch nog met prangende vragen zitten: welke bedrijven vallen onder de 'essentiële diensten en sectoren'? Hoe worden de normen op vlak van 'social distancing' bepaald en beoordeeld in die essentiële sectoren? Wat met de hotels? Mogen zij nu nog wel of niet meer openblijven, afgezien van hun restaurant?", vraagt Van Assche.

De belangrijkste vraag voor Unizo is welke levensnoodzakelijke en nu echt heel dringend te nemen bijkomende ondersteuningsmaatregelen er voor de getroffen bedrijven zullen zijn. Hoe worden zij gecompenseerd nadat ze worden getroffen door de lockdownmaatregelen? Volgens Unizo zijn vele ondernemers hierover ongerust en weten ze van niets.

"Zowel de federale als de Vlaamse regering moeten voor onze bedrijven met bijkomende ondersteuningsmaatregelen komen die in verhouding staan tot de impact van de zopas genomen lockdown-beslissingen. De overheid moet snel werk maken van een batterij aan noodzakelijke steunmaatregelen om deze crisis ook economisch te overleven. De goedkeuring van een uitgebreid overbruggingsrecht voor zelfstandigen in de kamercommissie sociale zaken, is al een stap in de goede richting, maar er is veel meer nodig. Zoniet zitten we met een levensgroot probleem voor onze ondernemingen", beklemtoont Danny Van Assche.

"Zo eisen we de systematische toekenning van technische werkloosheid door overmacht, vrijstelling van fiscale en parafiscale bijdragen, een snellere tenlasteneming van zieke werknemers door het RIZIV en dus de inkorting van de gewaarborgde loonperiode. Andere maatregelen kunnen een soepel en eenvoudig systeem zijn om tijdelijk werkloze werknemers waar nodig te detacheren naar strategische sectoren die absoluut actief moeten blijven. De voedsel- en levensmiddelenproductie, bijvoorbeeld. Maar ook de productie van medische hulpmiddelen, de gezondheidszorg, dringende herstellingen, ... We moeten er alles aan doen om die bedrijven volop operationeel te houden", aldus Danny Van Assche.

Ook Unizo installeerde een Corona-hotline voor zelfstandigen en bedrijven met vragen: 0800 20 750, of via mail ondernemerslijn@unizo.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

De vzw Belgische Baksteenfederatie publiceerde zopas haar jaarverslag. 2020 zou een veelbelovend jaar worden met mooie groeivooruitzichten voor de bouw in België, maar een virus besliste er anders over. De economische activiteit van de[…]

13/07/2021 | baksteenCorona
Zes op de tien bedrijven bezorgd over hun cashflow

Zes op de tien bedrijven bezorgd over hun cashflow

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

Meer artikels