Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderhandelingen over spoorprojecten

Vóór de zomer moet duidelijk zijn welke spoorwegprojecten de komende jaren prioritair zullen gerealiseerd worden. De onderhandelingen hierover tussen de federale overheid en de gewesten zijn volop aan de gang. Voor Vlaanderen is o.m. het heropstarten van de spoorlijn tussen Hasselt en Neerpelt een prioriteit.

Omdat de spoorwegbedding er nog ligt, hoeven geen grote infrastructuurwerken uitgevoerd te worden. Toch zou de kostprijs van dit project nog 185 miljoen ' bedragen. Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant verklaarde dat Vlaanderen moet meebetalen voor het heropenen van deze spoorverbinding. Dat standpunt druist echter in tegen de gemaakte afspraken en zorgt voor discussie tussen de federale en Vlaamse regering.

'Het meerjareninvesteringsplan van de NMBS Groep voorziet een afzonderlijke investeringsenveloppe van 2,5 miljard ' voor spoorprojecten die de gewesten als prioritair bestempelen', bracht Vlaams parlementslid Wouter Raskin minister Galant in herinnering. Eerder zei ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts dat de gewestelijke prioriteiten gefinancierd moeten worden met federale middelen.

In het SALK-plan (Strategisch Actieprogramma Limburg) werd al aangetoond dat de gebrekkige ontsluiting via het spoor een belangrijk obstakel vormt voor het herstel en de verdere ontwikkeling van de Limburgse economie. Betere spoorverbindingen zijn absoluut noodzakelijk om de groei in deze provincie te stimuleren.

'Ik denk daarbij niet alleen aan de spoorlijn Hasselt-Neerpelt, maar ook aan het doortrekken van de verbinding Antwerpen-Hamont tot in Weert. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat de kosten van die realisatie worden afgewenteld op de deelstaten. Als Vlaanderen zijn eigen spoorlijnen moet betalen, had men de regionalisering van de NMBS maar moeten opnemen in de zesde staatshervorming', besluit Wouter Raskin. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Revive zoekt met Nederlandse partner naar nieuwe projecten

Revive zoekt met Nederlandse partner naar nieuwe projecten

De Gentse projectontwikkelaar Revive en het Nederlandse ontwerp- en onderzoeksbureau Except uit Utrecht gaan samenwerken en willen samen de pionier worden op het vlak van doorgedreven duurzaamheid in de vastgoedsector. Concreet zijn ze in heel[…]

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Erfpachter gezocht voor restauratie en herbestemming kerk Berchem

Erfpachter gezocht voor restauratie en herbestemming kerk Berchem

Metamorfose voor Brugs Minnewaterpark

Metamorfose voor Brugs Minnewaterpark