Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderhandelingen over spoorprojecten

Vóór de zomer moet duidelijk zijn welke spoorwegprojecten de komende jaren prioritair zullen gerealiseerd worden. De onderhandelingen hierover tussen de federale overheid en de gewesten zijn volop aan de gang. Voor Vlaanderen is o.m. het heropstarten van de spoorlijn tussen Hasselt en Neerpelt een prioriteit.

Omdat de spoorwegbedding er nog ligt, hoeven geen grote infrastructuurwerken uitgevoerd te worden. Toch zou de kostprijs van dit project nog 185 miljoen ' bedragen. Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant verklaarde dat Vlaanderen moet meebetalen voor het heropenen van deze spoorverbinding. Dat standpunt druist echter in tegen de gemaakte afspraken en zorgt voor discussie tussen de federale en Vlaamse regering.

'Het meerjareninvesteringsplan van de NMBS Groep voorziet een afzonderlijke investeringsenveloppe van 2,5 miljard ' voor spoorprojecten die de gewesten als prioritair bestempelen', bracht Vlaams parlementslid Wouter Raskin minister Galant in herinnering. Eerder zei ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts dat de gewestelijke prioriteiten gefinancierd moeten worden met federale middelen.

In het SALK-plan (Strategisch Actieprogramma Limburg) werd al aangetoond dat de gebrekkige ontsluiting via het spoor een belangrijk obstakel vormt voor het herstel en de verdere ontwikkeling van de Limburgse economie. Betere spoorverbindingen zijn absoluut noodzakelijk om de groei in deze provincie te stimuleren.

'Ik denk daarbij niet alleen aan de spoorlijn Hasselt-Neerpelt, maar ook aan het doortrekken van de verbinding Antwerpen-Hamont tot in Weert. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat de kosten van die realisatie worden afgewenteld op de deelstaten. Als Vlaanderen zijn eigen spoorlijnen moet betalen, had men de regionalisering van de NMBS maar moeten opnemen in de zesde staatshervorming', besluit Wouter Raskin. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse