Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omvorming N49 kost bijna 90 miljoen €

Omvorming N49 kost bijna 90 miljoen €

De expressweg N49 wordt van Maldegem tot Zelzate omgevormd tot autosnelweg. Voor het eerst gaf Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) een voorlopige planning vrij als antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V). De eerste werkzaamheden starten al dit jaar en het hele project duurt zeker tot 2022. De kosten worden geraamd op een kleine 90 miljoen €.

Taeldeman is tevreden dat de minister een tipje van de sluier oplichtte. “Het gaat weliswaar nog steeds om een voorlopige planning en de verschillende deelprojecten moeten nog in detail worden uitgewerkt, maar met deze gegevens krijgen we toch al een indicatie van wat er wanneer zal gebeuren”, stelt de volksvertegenwoordiger.

Volgende werken moeten nog worden uitgevoerd voor de ombouw van de N49 tussen Maldegem en Zelzate. Het jaartal tussen haakjes geeft het voorlopig geplande aanvangsjaar van de uitvoering weer.

Maldegem

 • Bouw van een tunnel onder de N49 tussen Hoornstraat en Waterpolder (2020);
 • Aanleg van een nieuwe oostelijke parallelweg tussen Hoornstraat en Passiedreef, inclusief nieuwe bruggen over Schipdonk- en Leopoldkanaal (2020);
 • Bouw van nieuwe bruggen voor de N49 over Schipdonk- en Leopoldkanaal (2020);
 • Aanleg van het nieuwe traject voor de N49 (bochtverbetering) tussen Passiedreef en Vakebuurtstraat (2021);
 • Aanleg van een nieuwe (noord)oostelijke parallelweg tussen Passiedreef en N410 (Aardenburgkalseide) (2021);
 • Aansluiting van N498 op de nieuwe oostelijke parallelwegen d.m.v. een tunnel onder N49 (2021);
 • Bouw van fietstunnel onder N49 nabij Butswervestraat-Vakebuurtstraat (2021);
 • Aanleg van gedeeltelijk op- en afrittencomplex ter hoogte van N410 (Aardenburgkalseide) (2022);
 • Aanleg van nieuwe keerlus in complex N44 (Aalterbaan) (2019);
 • Bouw van een fietsbrug aan de Celieplas (2019);
 • Aanleg van de noordelijke landbouwverbindingswegen tussen N410 (Aardenburgkalseide) en Celieplas (2019).

Kaprijke

 • Aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar aan de N456 (Vaartstraat) in Kaprijke (2022);
 • Mogelijke aanleg van omleidingsweg rond Lembeke als milderende maatregel (2022).

Assenede-Zelzate

 • Bouw van nieuwe brug aan de Stroomstraat (2018);
 • Verbreding van de parallelweg tussen Stroomstraat en N456 (Vaartstraat) (2018);
 • Bouw van nieuwe brug aan de Oosthoek (2020);
 • Bouw van nieuwe brug aan de Nieuwburgstraat/Holstraat (2020);
 • Verbreding van noordelijke parallelweg tussen Oosthoek en Nieuwburgstraat (2020);
 • Bouw van nieuwe brug aan Stoepestraat (2019);
 • Verbreding van zuidelijke parallelweg tussen Stoepestraat en Holstraat (2019);
 • Aanleg van nieuwe ontsluitingsweg tussen Stoepestraat en R4-West te Zelzate (2019).

Prijskaartje

Volgens een eerste raming komt het prijskaartje op bijna 90 miljoen € (zonder btw):

 • Voor het deel tussen Damme en N410 (Aardenburgkalseide) in Maldegem: 50 miljoen €;
 • Voor het complex N410 en het vervolledigen van complex N44 (Aalterbaan): 8,5 miljoen €;
 • Voor de ombouw aan de Celieplas en de landbouwverbindingswegen: 2 miljoen €
 • Voor de aanleg van het complex in Kaprijke: 8 miljoen € (zonder omleidingsweg Lembeke);
 • Voor de ombouw op grondgebied Assenede: 20 miljoen €.

“Op dit moment zijn er nog innameprocedures lopende in Assenede en Maldegem en bovendien worden nog technische studies uitgevoerd voor de verschillende deelprojecten in Maldegem, Kaprijke en Assenede”, meldt Valerie Taeldeman tot besluit.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen maakt knoppen aan verkeerslichten elleboogrviendelijk

Antwerpen maakt knoppen aan verkeerslichten elleboogrviendelijk

De stad Antwerpen zal een bijkomende knop installeren bovenop de drukknoppen aan verkeerslichten aan kruispunten op stadswegen. Hierdoor zullen de drukknoppen verder uitsteken en kunnen fietsers en voetgangers deze gemakkelijk bedienen met de[…]

Vlaams-Brabant vernieuwt fietsnetwerk Groene Gordel

Vlaams-Brabant vernieuwt fietsnetwerk Groene Gordel

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Meer artikels