Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een omgevingsvergunning verleend aan De Vlaamse Waterweg nv en de provincie Antwerpen om een historische huisvuilstortplaats met onder meer asbest te saneren met een groene nabestemming. Alle adviezen waren daarover voorwaardelijk gunstig. 

Het aanwezige jonge bos op de stortplaats zal moeten verdwijnen, maar moet onverwijld gecompenseerd worden. “Enkel een sanering van dit asbest- en huisvuilstort kan ervoor zorgen dat de grondwaterverontreiniging zich niet kan verspreiden en de gezondheidsrisico’s van het voormalige asbeststort worden weggenomen. Dat hiervoor groen moet verdwijnen betreur ik ook, maar de eindsituatie is een fundamentele verbetering voor ons leefmilieu”, klinkt het bij Demir.
 
De zogenaamde kleiputten in Boom en Rumst deden tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw dienst als asbest- en huisvuilstort. De saneringsnoodzaak werd echter aangetoond omdat uit bodemonderzoek blijkt dat er uitloging plaatsvindt vanuit het stortmateriaal. Vanuit het stortmateriaal vindt grondwaterverontreiniging plaats die zich ver kan verspreiden. 
 
Met de sanering wordt ook het actuele humaan-toxicologische risico van het asbeststort weggenomen, net als het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen ter hoogte van het gipsstort. Dat heeft als nadeel dat het aanwezige groen, dat hierop spontaan groeide doorheen de jaren, moet verdwijnen. De minister legt evenwel een compensatie op en de nabestemming blijft groen.

Oosterweelwerf

Voor de opvulling van de voormalige stortplaats na sanering mogen enkel gronden gebruikt worden waarin geen PFAS zit. De gronden zijn afkomstig van de Oosterweelwerf van Lantis, maar worden aan strikte voorwaarden gekoppeld. Elke grond met waarden boven de detectielimiet is via de vergunningsvoorwaarden uitgesloten en kan niet aangevoerd worden. Hierop zal strikt worden toegezien. De gronden zullen via de Rupel in Boom en Rumst aangevoerd worden om de ecologische voetafdruk van de verplaatsing zo klein mogelijk te houden.
 
Tegelijk werden ook een aantal infrastructuurwerken vergund. Het gaat om het plaatsen van een voetgangersbrug, het aanleggen van een fietsbrug, het aanleggen van rioleringen en het plaatsen van keermuren langs de Rupel en tijdelijke infrastructuur nodig voor de uitvoering van de werken. De Vlaamse Waterweg NV, onder bevoegd minister Lydia Peeters, en de provincie Antwerpen zijn de uitvoerder van het project.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Het internationale vloerenbedrijf Interface, gespecialiseerd in CO2-neutrale tapijttegels en veerkrachtige vloeren, werd zopas onafhankelijk gecertificeerd als CO2-neutrale onderneming voor alle activiteiten, producten en de waardeketen[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer artikels