Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

De Vlaamse overheid leverde een omgevingsvergunning af voor de realisatie van een groot rioleringsproject in Achterbos en de uitbouw van een veilige fietsverbinding met het centrum van Mol. Het project omvat verschillende delen, waarbij de komst van vrijliggende fietspaden en de heraanleg van de kruispunten van de Sint-Apollonialaan belangrijke elementen zijn.
Nu de omgevingsvergunning is verleend, kunnen het gemeentebestuur, Pidpa en Aquafin verder met de opmaak van het aanbestedingsdossier en start de procedure voor het aanstellen van een aannemer. Als alles verloopt zoals gepland, kan nog vóór de zomervakantie een aannemer worden aangesteld. In dat geval starten de werken dit najaar. 
 
Voor de ontwikkeling van de ontwerpplannen doorliep de gemeente Mol reeds in 2018 een participatietraject met de bewoners, waarna de plannen in mei 2019 tijdens een infoavond werden gepresenteerd. Op 16 juni vorig jaar werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Deze werd recent, op 7 januari, door de Vlaamse overheid afgeleverd.
 
Verschillende redenen maken dit rioleringsproject noodzakelijk. Zo bestaat het project uit twee grote onderdelen. Omwille van de technische verwevenheid van beide projecten, gebeurt de uitvoering gebundeld.
 
Pompstation
 
Het eerste deelproject omvat de vernieuwing en uitbreiding van het pompstation van Aquafin in de Boeretangsedreef. Dit pompstation leidt al het afvalwater van Achterbos en Sluis via een persleiding naar het waterzuiveringsstation in de Borgerhoutsendijk. Naast de vernieuwing van het pompstation is een nieuwe, grotere persleiding volgens een aangepast tracé noodzakelijk. Dit tracé loopt vanuit de Boeretangsedreef via de Peperstraat, Goorstraat, Sint-Apollonialaan en de Postelarenweg (richting Tortelstraat) naar het waterzuiveringsstation.
 
De nieuwe persleiding start in de Boeretangsedreef om vervolgens via de Peperstraat en de Goorstraat de Sint-Apollonialaan te bereiken. Omdat wordt gekozen voor een traject via de Sint-Apollonialaan kan de aanleg van de persleiding samen met de heraanleg van deze straat gebeuren. De nieuwe persleiding komt onder de bestaande rijbaan, waardoor deze volledig moet worden opgebroken. Nadien krijgen beide straten in de projectzone een volledig nieuw wegdek. Vervolgens gaat de persleiding via de Postelarenweg richting Tortelstraat.
 
Op dit moment ligt in de Sint-Apollonialaan, de Sterrenstraat en de Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) nog een oude riolering in de bermen en onder de bomen. Het afvalwater en regenwater wordt er met één rioleringsbuis afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. De oude riolering moet vervangen worden door een nieuw gescheiden rioolstelsel.
 
Het afvalwater wordt in afzonderlijke buizen verzameld en vervolgens afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Het regenwater van de woningen en de wegverhardingen wordt in andere grotere buizen verzameld en naar de Millegemloop (oude Waterbroekloop) geleid. Ter hoogte van de Millegemloop wordt een nieuw bufferbekken aangelegd dat het regenwater vertraagd loost in de Millegemloop.
 
Fietspaden
 
De vernieuwing van de riolering biedt een uitstekende kans voor een bovengrondse heraanleg van de Sint-Apollonialaan en de Sterrenstraat. Op dit moment is de Sint-Apollonialaan alleen voorzien van vrijliggende fietspaden in de richting van het centrum. In de andere richting rijden de fietsers op de rijbaan. Omdat de Sint-Apollonialaan een belangrijke fietsverbinding vormt tussen Achterbos en het centrum, wil de gemeente Mol fors investeren in fietsveiligheid.
 
De heraanleg voorziet vrijliggende fietspaden aan beide zijdes over de volledige lengte van de Sint-Apollonialaan. Tussen het fietspad en de rijbaan komen waar mogelijk bomen of een haag. De ruimte is onvoldoende breed om overal fietspaden, bomen én rijbaan te voorzien. Om de snelheid te drukken, wordt gekozen voor een smallere rijbaan met boordkanten.
 
Naast de vrijliggende fietspaden wordt ook een voetpad aangelegd tussen de Ambachtsstraat en de Nijverheidsstraat. Dit voetpad garandeert een veilige ontsluiting voor voetgangers van de ambachtenzone van en naar het openbaar vervoer. Er wordt gebruik gemaakt van de werken om de bestaande rijbaan en de fietspaden langs de Postelarenweg (deel tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) te vernieuwen. Op een later tijdstip komen ook de fietspaden tussen de Tortelstraat en De Rooy aan bod.
 
Naast de komst van fietspaden, verhoogt de heraanleg nog op andere vlakken de verkeersveiligheid. Zo gebeurt de heraanleg van de kruispunten met het oog op maximale veiligheid van de zwakke weggebruikers. Concreet betekent dit dat alle kruispunten compacter worden en een beter zicht geven op overstekende fietsers en voetgangers. Dat geldt vooral voor de kruispunten Achterbos - Sint-Apollonialaan en Sint-Apollonialaan - Postelarenweg.
 
Het kruispuntencomplex De Rooy - Sint-Apollonialaan - Bruggeske wordt eenvoudiger. Zo verdwijnt de bypass tussen De Rooy en de Sint-Apollonialaan. Het aantal mogelijke conflictpunten wordt zo herleid van drie naar één. De heraanleg van de Sint-Apollonialaan biedt meteen ook de kans om het kruispunt Keirlandse Zillen - Sint-Apollonialaan - Nijverheidsstraat te herbekijken. Ook hier focust de gemeente Mol op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers met duidelijke fietsoversteken en zebrapaden.
 
In het nieuwe ontwerp zal de as Keirlandse Zillen - Nijverheidsstraat maximale doorstroming krijgen. Deze as maakt deel uit van de West-circulatie. Deze West-circulatie verbindt de Turnhoutsebaan met de Martelarenstraat en moet het doorgaande verkeer zoveel mogelijk uit het centrum houden. De Sint-Apollonialaan blijft ter hoogte van dit kruispunt dus niet langer de hoofdas. De voorrang aan rechts ter hoogte van dit kruispunt blijft niet langer behouden.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels