Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omgevingsvergunning voor investering van 5 miljard € in Antwerpse haven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Omgevingsvergunning voor investering van 5 miljard € in Antwerpse haven

Foto's: (c) INEOS Belgium

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft omgevingsvergunningen afgeleverd voor twee belangrijke investeringen in de Antwerpse haven. Die situeren zich in de industriële energie- en chemiecluster van de haven. De vergunning in functie van het Project One van het Britse chemiebedrijf INEOS zet het licht op groen voor een investering van ongeveer 5 miljard €. Dat is de grootste investering in de Europese chemie van de voorbije twee decennia.
Een eerste omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan het Havenbedrijf Antwerpen voor de bouw van een kaaimuur van 1.080 m langs Kanaaldok B2, een beperkte reliëfwijziging, tijdelijke bemaling, tijdelijke waterzuivering en een beperkte ontbossing van 0,1 ha. Deze kade-infrastructuur is nodig om het havengebied optimaal te kunnen gebruiken en dient niet alleen voor de toekomstige bedrijvigheid van INEOS, maar ook voor de reeds gevestigde bedrijven zoals Vesta Terminal Antwerp en Oiltanking Stolthaven Antwerp.
 
Het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie in dit dossier was positief. Niettemin verbindt minister Demir strikte voorwaarden aan de vergunning. Zo moet het verloren bo integraal gecompenseerd worden en moet het Havenbedrijf aan natuurherstel doen.

Project One

De Antwerpse deputatie leverde reeds in november 2019 een omgevingsvergunning af aan INEOS voor het bouwrijp maken van haar gronden voor Project One, een investering van meer dan 5 miljard €. Daarvoor moet 56 ha bos verdwijnen en worden er vegetatiewijzigingen doorgevoerd. Tegen deze vergunning werd beroep aangetekend bij de minister. De minister beslecht deze beroepsprocedure nu door een omgevingsvergunning af te leveren aan INEOS.
 
“Aangezien het terrein gelegen is in havengebied en bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken. Alle adviezen, ook die van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie, waren bovendien (voorwaardelijk) gunstig. Toch zijn er ook aann deze vergunning belangrijke randvoorwaarden gekoppeld”, zegt Zuhal Demir.
 
INEOS engageert zich om bovenop de boscompensatie zoals voorzien in de regelgeving, ongeveer 10 ha extra bos te realiseren. Ook voor het verlies aan koofstofopslag wil het chemiebedrijf  extra natuur realiseren en aan natuurbeheer doen om deze aanvraag klimaatneutraal te maken. Deze engagementen werden verankerd in de omgevingsvergunning.
 
“Investeren in werkgelegenheid en innovatie moet in Vlaanderen nog mogelijk zijn en zeker in de Antwerpse haven. De voorwaarden die we opleggen zijn bovendien van die aard dat er niet enkel bos- en natuurcompensatie zal zijn, INEOS wordt ook verplicht haar verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij door extra bos en natuur te realiseren en bovendien haar eigen koolstofafdruk te compenseren”, aldus Demir.
 
Dankzij zeer geavanceerde technologieën zal Project One één van de meest energie-efficiënte en grondstofefficiënte olefine-complexen in Europa zijn. Project One is de grootste investering in de Europese chemie van de voorbije twintig jaar. Flanders Investment and Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen, bekroonde INEOS in februari reeds met de trofee ‘Exceptional Investment of the Year 2020’.

Twee fabrieken

Het project omvat de bouw van twee chemische fabrieken in Lillo voor de productie van ethyleen en propyleen, essentiële chemische bouwstenen voor diverse toepassingen zoals windturbines, zonnepanelen, waterzuivering, isolatie en bouwmaterialen, textiel, lichtgewicht componenten voor auto's en gezondheidsproducten (medicijnen, baxter-infusies, steriele verpakkingen, mri-scanners ,…).
INEOS heeft in ons land 2.500 mensen in dienst op negen verschillende sites. Met Project One komen daar nog eens 450 directe jobs bij en een vijfvoud daarvan indirect. Tijdens de bouw van de nieuwe fabrieken zullen er 3.000 arbeiders aan het werk zijn. 
 
De geplande installaties zijn baanbrekend voor de Europese chemische industrie, aangezien ze tot 50% minder CO2 zullen uitstoten dan de huidige vergelijkbare installaties in Europa. Omdat bij de verbranding van waterstof bijvoorbeeld geen CO2 vrijkomt, zal de ethaaninstallatie de waterstof die vrijkomt bij de productie van ethyleen als brandstof gebruiken.
 
Er wordt verwacht dat deze innovatie op termijn een marktcorrigerende werking zal hebben, waardoor de meer vervuilende installaties geleidelijk van de markt zullen verdwijnen. Bovendien zullen deze installaties 'carbon capture ready' zijn. Het ontwerp biedt immers ruimte voor de bouw van een CO2-afvanginstallatie zodra de techniek er klaar voor is.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels