Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omgevingsvergunning ingevoerd op 1 januari

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Omgevingsvergunning ingevoerd op 1 januari

De algemene invoering van de omgevingsvergunning en de digitale afhandeling ervan werd in mei op de valreep uitgesteld tot 1 januari 2018. Dat gebeurde omdat het Omgevingsloket waar de aanvragen moeten worden ingediend en waarmee de diverse overheden met elkaar communiceren, niet naar behoren functioneerde.

Nadat ze besliste de lancering van het Omgevingsloket uit te stellen, ging de Vlaamse overheid na hoe de problemen konden worden opgelost. De prioriteit was het vergroten van de stabiliteit en de performantie van het Omgevingsloket, zodat zware documenten vlot kunnen worden opgeladen en dat het digitale loket niet uitvalt als er veel mensen tegelijk gebruik van maken. Dat waren twee belangrijke problemen bij de eerste versie.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)  vernam dat de Vlaamse overheid er inmiddels in slaagde om de stabiliteit en de performantie te verbeteren. De komende drie maanden zullen vooral worden gebruikt om het gebruiksgemak van het Omgevingsloket te verbeteren, onder andere door te werken aan de 'snelinvoer' voor de eenvoudige vergunningsaanvragen en aan het downloaden van het volledige dossier.

Papier

De huidige situatie is dat in zes gemeenten, in alle provincies en het Vlaamse gewest vergunningsaanvragen wel volgens de omgevingsvergunningsprocedure via het digitale Omgevingsloket worden afgehandeld. Van de gemeenten die het Omgevingsloket reeds gebruiken, blijft de VVSG echter vernemen dat een en ander in de praktijk moeilijk loopt en weinig intuïtief werkt. Dit betekent dat heel wat extra personeelsinzet nodig is om een dossier te kunnen behandelen.

Alle andere steden en gemeenten hebben voorlopig enkel met het Omgevingsloket te maken als ze een advies moeten verlenen over een aanvraag waarover een ander overheidsniveau beslist. De vergunningsaanvragen voor het bouwen, verkavelen of het milieuvergunningsaanvragen worden in die gemeenten behandeld volgens de bekende bestaande procedures. Enkel de stedenbouwkundige aanvragen worden digitaal afgehandeld via het loket digitale bouwaanvraag; de andere aanvragen verlopen nog op papier.

Natuurvergunning

Ten slotte is het de bedoeling dat vanaf 1 januari ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning worden geïntegreerd met de omgevingsvergunning. Voor de socio-economische vergunning is dit al beslist in het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, voor de natuurvergunning is het nog wachten op de 'codextrein', een reeks wijzigingen aan de regelgeving.

Aanvragen voor zo'n vergunning zullen echter voorlopig nog niet via het Omgevingsloket verlopen, omdat het nog niet is aangepast om dergelijke aanvragen digitaal te kunnen ontvangen en af te handelen. Als de aanvraag gepaard gaat met stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen of het uitvoeren van milieutechnische handelingen, dan moeten de documenten  als extra bijlage aan de digitale omgevingsvergunningsaanvraag worden toegevoegd.

Begin november is een overleg gepland tussen de VVSG en de Vlaamse overheid waar zal worden nagegaan of de werking van het Omgevingsloket inmiddels effectief is verbeterd. Vlaanderen biedt in de loop van november ook vormingssessies aan over het Omgevingsloket; de locaties en data zullen worden aangekondigd op www.omgevingsloket.be.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het[…]

30/11/2021 | NAV
Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Meer artikels