Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Omgeving wint drie keer met centrumvernieuwing

Gerelateerde onderwerpen :

Omgeving wint drie keer met centrumvernieuwing

Studiebureau Omgeving uit Berchem heeft drie projecten gewonnen waarbij de dorpscentra worden heringericht tot kwaliteitsvolle ruimtes die voldoen aan de hedendaagse noden en wensen. De centrumvernieuwing gebeurt in Kontich, Wechelderzande en Wilsele. Het wedstrijdontwerp voor de drie projecten zal in nauw overleg met de lokale besturen en de bevolking worden verfijnd met het oog op de realisatie.

Wechelderzande

Na het boeiende en constructieve planningsproces van de opmaak van het Wensbeeld Wechelderzande, krijgt Omgeving de kans om de heraanleg van het dorpscentrum van Wechelderzande te realiseren. Het dorpshart vormt de samenkomst van de verschillende kwadranten van het dorp en moet in de eerste plaats een duidelijke kern zijn voor Wechelderzande (hoofdfoto).

De infrastructuur rond het plein wordt herdacht waardoor de randen van de dorpskern ruimte krijgen voor recreatie en verblijf ten voordele van de plaatselijke horeca. De tuin rond de kerk wordt uitgebreid en opgewaardeerd tot een weelderige bloemenpracht, geïnspireerd op het schilderkunstverleden van Wechelderzande. Het plein zelf staat ten dienste van de verschillende dorpse activiteiten.

Kontich

Het voorstel van studiebureau Omgeving voor de herinrichting van het Gemeenteplein, de Magdalenastraat en het Sint-Jansplein werd na een voorstelling aan de bevolking van Kontich als winnaar aangeduid. De ambitie is het centrum opnieuw in te richten als een aaneengesloten verblijfsgebied met een groen karakter, waardoor een gezellig centrum ontstaat en de lokale handel beter wordt ondersteund. De komende maanden wordt een participatief ontwerptraject gevolgd om de plannen definitief te maken.

Wilsele

De wedstrijd omvatte de opmaak van een masterplan publieke ruimte in het dorpshart van Wilsele, een deelgemeente van Leuven. De ontwikkeling van een nieuw sport- en zwembadcomplex in combinatie met woonontwikkeling vormt de aanleiding voor dit plan. Het masterplan behelst de herinrichting van de oude zwembadsite tot een kwaliteitsvolle publieke ruimte en het ontwerp van een nieuw dorpsplein.

Door de introductie van een groene centrale ruimte (het Sint-Agathapad) verbindt het masterplan bestaande en nieuwe functies en creëert het een groene dorpskern. Het nieuwe dorpsplein krijgt een eenvoudige vormgeving met lange ontmoetingstrappen en wordt in een eerste fase gedetailleerd ontworpen en gerealiseerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels