Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Office 360 architecten uit Gent

Office 360 architecten uit Gent is een ontwerpbureau voor architectuur- en stadsprojecten, opgericht in 2004 door de vennoten Ir-arch. Kris Buyse, Ir-arch. Greet Houben en Ir-arch. Jan Mannaerts. Het bureau is gevestigd in Gent. Sinds de oprichting is 360 architecten uitgegroeid tot een middelgroot bureau met 18 medewerkers en een zeer gevarieerde opdrachtenportefeuille. Het bureau werkt voor zowel publieke overheden als private ondernemingen en particulieren.

Het jonge ontwerpbureau zoekt opdrachten die een ruime en onderzoeksgerichte ontwerpaanpak toelaten. In alle projecten zal worden gestreefd naar een maximalisatie van de kansen die ontstaan uit de interactie tussen de context en een nieuw programma. Vaak triviale, weinig uitzonderlijke bouwprogramma's worden specifiek en typisch door het laten inwerken van de karakteristieken van een omgeving en een plek. Zo groeien zij uit tot unieke, plaatsgebonden projecten die niet enkel op zichzelf gericht zijn, maar ook het omringende in ruime zin eer trachten aan te doen.

360 architecten wil begrijpbare ruimtelijke structuren ontwerpen, die een duidelijke en krachtige verschijningsvorm aannemen tegenover de gebruiker. Meerduidigheid van ingrepen staat centraal, waarbij één enkel gebaar verscheidene betekenissen en oplossingen in zich verenigt.

Naast De Hoorn is 360 architecten bekend van realisaties zoals de Vlerick Leuven Campus, de brug in het Maria Hendrikapark in Oostende, het masterplan Stad aan de Maas in Maaseik, de dorpskernvernieuwing in Ingelmunster, de uitbreiding van het Koninklijk Atheneum Boom, het woonzorgcentrum Hertog Jan in Lommel, verscheidene woningbouwprojecten voor AG Vespa in Antwerpen, de reconversie van het militair hospitaal in Antwerpen en verscheidene privéwoningen. Projecten die momenteel door 360 architecten worden ontwikkeld, zijn het meergezinswoningproject Lievehof in Gent, de reconversie van de KBC-gebouwen aan de Kouter in Gent, de Hertogensite in Leuven en het administratief centrum in Bierbeek.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

15 januari 2021 WIENERBERGER NV Kapel ter Bede 121 , 8500 KORTRIJK - BE0448850870. 2019-01-01 - 2019-12-31 VOLVO CAR BELGIUM NV John Kennedylaan 25 , 9000 GENT - BE0420383548. 2019-01-01 - 2019-12-31 ETABLISSEMENTS WANTY MAURICE SA Rue des[…]

Faillissementen 2021

Faillissementen 2021

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten