Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Offertes met asfalt met verlaagde temperatuur krijgen ‘korting’

Offertes met asfalt met verlaagde temperatuur krijgen ‘korting’

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil vanaf januari 2018 milieuvriendelijker asfalt laten aanleggen. Het gaat om asfalt dat geproduceerd wordt aan een lagere temperatuur. Vanaf volgend jaar krijgen aannemers een gunstigere beoordeling als ze een offerte indienen met dit ‘groene’ asfalt. Vanaf 2021 wordt het verplicht.

Het AWV laat elk jaar gemiddeld 1,5 miljoen ton nieuw asfalt aanleggen. Het gaat daarbij om nieuwe wegen maar ook over bestaande wegen die een nieuwe toplaag krijgen. Asfalt wordt normaal gezien geplaatst aan een temperatuur van 155° C. Het ‘groene’ asfalt wordt geplaatst aan 110° C. Dat heeft vele voordelen. Milieu, wegenwerkers en weggebruikers winnen bij ‘groen’ asfalt. Door asfalt aan lagere temperatuur te produceren, vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. Als het AWV alle werkzaamheden aan asfaltwegen met dit type ‘groen’ asfalt zou uitvoeren, kan jaarlijks zowat 4.500 ton CO2 worden uitgespaard. Dat komt overeen met de CO2-uitstoot van ongeveer 230 gezinnen. De uitstoot van andere schadelijke stoffen vermindert eveneens (aerosolen: - 94%).

Ook wegenwerkers en weggebruikers winnen bij dit type asfalt. De arbeidsomstandigheden voor wegenwerkers verbeteren. Bovendien kan de weg na de (her)aanleg sneller worden opengesteld omdat het asfalt sneller afkoelt en wordt een langere levensduur verwacht.

“Dit is voor verschillende partijen een win-winsituatie. We sparen het milieu en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor wegenwerkers. Bovendien gaan onze wegen langer mee en kunnen ze sneller open na wegenwerken. Zo zorg ik voor een vlotte en duurzame mobiliteit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Testproject in Kontich

De werken in 2014 aan de N171 in Kontich waren een eerste proefproject waarbij de totale uitstoot van koolstofdioxide (CO2) tijdens, op en rond de werf en op de asfaltcentrale door de aannemer op voorhand werd berekend. Tijdens de uitvoering van de werf werd nagegaan hoeveel koolstofdioxide er uitgestoten werd als gevolg van de werkzaamheden.

Er werd gewerkt met asfalt met verlaagde temperatuur (avt), het zogenaamde ‘groene’ asfalt. De uitstoot hiervan a.h.v. het gemeten brandstofverbruik is 30,9 ton CO2. Met 3.171 ton onderlaag geeft dat +/- 10 kg CO2/ton asfalt. Bij een standaard asfaltproductie mag men een waarde van 15 kg CO2 per ton verwachten. Er werd dus een CO2-reductie van 33% gerealiseerd in Kontich.

‘Korting’

Asfaltproducenten die ‘groen’ asfalt willen aanbieden, moeten extra investeren in hun installaties. Daarom worden offertes met ‘groen’ asfalt gunstiger beoordeeld. Hiervoor werkt AWV vanaf 2018 met een ‘fictieve korting’ van 5 € per ton asfalt. De fictieve korting zal meegenomen worden in de prijsbeoordeling van de ingediende offertes. Concreet betekent dit dat aannemers die ‘groen’ asfalt aanbieden een gunstigere score zullen krijgen dan zij die ‘gewoon’ asfalt aanbieden. Vanaf 2021 moet ‘groen’ asfalt de norm zijn voor alle werken aan Vlaamse asfaltwegen.

“We willen een kentering realiseren in de sector en asfaltproducenten aanzetten tot verduurzaming. Daarom wordt tot eind 2020 een ‘fictieve’ korting gegeven. Dit moet de asfaltproducenten helpen om te investeren”, zegt Tom Roelants, administrateur-generaal bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

“We zijn overtuigd van de voordelen van ‘groen’ asfalt. Door de hogere kosten hiervan werd dit in het verleden niet opgenomen in de offertes aan AWV. Dankzij de aanmoediging via de fictieve korting bij de inschrijving is het in de nabije toekomst een haalbaar alternatief voor gewoon asfalt”, aldus Eli Desmedt, directeur van de Federatie van Vlaamse Wegenbouwers (VlaWeBo).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

In een nieuw rapport beschouwt het ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau Sweco nabijheid, dichtheid en gedeelde snelheid als manieren om straten om te vormen tot broedplaatsen voor gezondheid en welzijn. ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.[…]

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

N42 wordt veilige verbindingsweg

N42 wordt veilige verbindingsweg

Meer artikels