Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

OCMW Leuven opent nieuwbouw Edouard Remy

Gerelateerde onderwerpen :

OCMW Leuven opent nieuwbouw Edouard Remy

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en kersvers Leuvens OCMW-voorzitter Herwig Beckers huldigden onlangs de nieuwe vleugel van woonzorgcentrum (wzc) Edouard Remy in de Andreas Vesaliusstraat officieel in. Deze vleugel biedt niet alleen plaats aan de bewoners van het wzc, maar ook aan het centrum voor kortverblijf De Passerel en aan de Thuiszorg van het OCMW Leuven.

Wzc Edouard Remy, dat zich rechtover het centrale bestuur van OCMW Leuven bevindt, biedt plaats aan 289 valide en zorgbehoevende bewoners. Negentig bewoners verhuisden naar de nieuwe vleugel in de Andreas Vesaliusstraat; de infrastructuur in de vleugel van de Frederik Lintsstraat was immers erg verouderd. In de jaren '90 van vorige eeuw werd het gebouw al gedeeltelijk gerenoveerd. Deze nieuwbouw past in een vernieuwingsproces van de infrastructuur van de wzc's van het plaatselijke OCMW, dat in dat kader reeds de wzc's Ter Putkapelle en Ter Vlierbeke bouwde en vorig jaar de bouwwerken aan wzc Wijgmaalbroek startte. Ook de stijgende zorg maakte een nieuwe infrastructuur in wzc Edouard Remy noodzakelijk. Zo zijn alle nieuwe kamers eenpersoonskamers en bezitten ze een eigen badkamer.

Ook de administratie van het wzc en De Passerel trekken in de nieuwbouw, terwijl de Thuiszorg van Kapucijnenhof eveneens naar hier verhuist. OCMW Leuven opende er op 2 maart tevens een middagrestaurant voor de bewoners, hun familie en bezoekers van het lokale dienstencentrum Ruelenspark.

'Door deze diensten en activiteiten te bundelen op de Edouard Remy-site kunnen de diensten van Ouderenzorg en Thuiszorg nauwer samenwerken. Hierdoor krijgen ouderen in Leuven nog meer zorg op maat, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen', verklaart OCMW-voorzitter Herwig Beckers.

Hij beseft dat de ouderenzorg de komende jaren voor grote uitdagingen staat. 'In kwaliteitsvolle ouderenzorg vertrekken we vanuit de noden en vragen van de ouderen, die zelf een actieve rol spelen en ruimte krijgen voor hun identiteit, zelfregie en zelfredzaamheid. Deze nieuwbouw speelt in op die uitgangpunten. Door het wzc, de thuiszorgdienst en lokale dienstencentra (ldc's) te centraliseren, kan elke oudere kiezen voor zorg en ondersteuning op zijn maat', weet minister Vandeurzen.

Tijdens de officiële opening van het gebouw onthulden hij en Herwig Beckers tevens het nieuwe kunstwerk in de voortuin van de site. 'Het gele huis' van kunstenares Inge Van Gheel vormt een opvallende blikvanger in de Andreas Vesaliusstraat. 'Het kunstwerk schenkt een duidelijke identiteit aan ons nieuwe gebouw. De architecten van de thv VK Studio - ba-p ontwierpen voor deze nieuwe vleugel van wzc Edouard Remy een erg moderne infrastructuur die bovendien dankzij zijn ligging en oriëntatie de oudere bewoners letterlijk een brede blik op de jonge voorbijgangers biedt. Bovendien nodigt het open huis voorbijgangers uit om even halt te houden, wat de interactie tussen bewoners, bezoekers en toevallige voorbijgangers bevordert', juicht de OCMW-voorzitter toe. Dit voorjaar ruimt ook de oude vleugel in de Frederik Lintsstraat plaats voor een boomgaard.

Negentig kamers

De nieuwe infrastructuur omvat negentig kamers voor negentig bewoners, verdeeld over drie afdelingen van telkens dertig bewoners op drie verdiepingen. De kamers hebben een netto oppervlakte van 26,55 m² (zonder wanden), zijn volledig gemeubeld en beschikken over alle comfort inclusief een led-tv. Elke kamer heeft een sanitaire cel met toilet en lavabo. In de centrale badkamer is een douche geïnstalleerd.

Op 7 augustus 2012 startten de werkzaamheden voor deze nieuwbouw. De totale kostprijs bedroeg 13.295.467,70 ' inclusief btw. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) keert voor dit project twintig jaar lang een jaarlijkse verbruikersvergoeding van 498.695,92 ' uit. De nieuwbouw beschikt ook over een ondergrondse parking met 86 parkeerplaatsen.

Voor dit project werd een programma van eisen opgesteld inzake ecologisch bouwen. Hiervoor baseerde men zich op het programma dat door het VIPA als subsidiërende overheid werd opgesteld. Daarbij werden steeds de strengste eisen toegepast en op een aantal vlakken werd de lat nog hoger gelegd. Zo wordt het hemelwater gerecupereerd en ligt op het ganse dak een groendak. Het gebouw heeft een globaal isolatiepeil van K33. Op het dak liggen 160 pv-panelen, goed voor een elektriciteitsproductie van 39.294 KWh per jaar. De warmtekrachtkoppeling (wkk) produceert 18 KW elektrische en 39 KW thermische energie.

Architecturale visie

Het nieuwe wzc vormt de eerste stap in de vernieuwingscampagne van het OCMW Leuven voor zijn zorgsite Edouard Remy. In tegenstelling tot de oude, gesloten gebouwen die teruggetrokken opgesteld waren t.o.v. de Vesaliusstraat werd het nieuwe gebouw bewust een prominente plaats gegeven aan de Vesaliusstraat. Door deze positie herstelt het niet alleen de rand van het bouwblok, maar zet het ook het aaneengesloten gevelbeeld van de Vesaliusstraat voort. Naar analogie met andere open ruimtes in de Vesaliusstraat, zoals de inkomzone van groep T of het groen rond de campus Letteren, plooit ook dit gebouw zich terug op het eigen terrein om aan de inkomzone extra ruimte te creëren.

De open ruimte heeft verschillende functies: ze benadrukt de inkomzone, ze wordt door haar aanleg een nieuwe verblijfsruimte in de straat en de stad die wordt opgeladen door de cafetaria van het wzc dat er op uitgeeft, en de aansluiting van deze nieuwe open ruimte op de verharde open ruimte aan de inkomzone van het centrale bestuur van OCMW Leuven verbindt beide zorgsites over de straat heen met elkaar.

Een derde element dat de uitstraling van het gebouw en zijn site in sterke mate bepaalt, is de uitwerking van de gevel. Er werd resoluut voor geopteerd om de sokkel op maaiveldniveau transparant te houden: de open gevel stelt een uitnodigend gebaar naar de omgeving om een interactie met het gebouw en zijn gebruikers aan te gaan.

De gevels van bovenliggende verdiepingen zijn meer gesloten zodat ze meer privacy bieden aan de individuele slaapkamers erachter. De dagruimtes worden, net zoals de cafetaria, opengewerkt en bieden de bewoners een open blik op de stad en het groene binnengebied.

Het nieuwe wzc zelf heeft dus een publiek gedeelte op straatniveau, een privaat gedeelte op de drie verdiepingen en een ondergrondse parkeergarage voor bezoekers en werknemers. Het publieke gedeelte huisvest een cafetaria en biedt plaats aan de administratieve medewerkers van het wzc en Thuiszorg. In het scharnierpunt van het gebouw, waar de ruimte voor het wzc zich openplooit, situeert zich ook het nieuwe onthaal van de ganse zorgsite. Het ligt er letterlijk op de kruising van de verschillende administratieve diensten, de bestaande bewonersafdelingen, de verticale circulatie naar de nieuwe bewonersafdelingen en de cafetaria.

De drie erboven liggende identieke bewonersafdelingen bieden telkens ruimte aan dertig residenten. Het kloppende hart van de afdeling bestaat uit de verpleegpost en de bijhorende livings in het scharnierpunt van het gebouw. Vanuit dit scharnierpunt vertrekken twee gangen, allebei met uitzicht op de omgeving, die de individuele slaapkamers ontsluiten.

Het ontwerp werd uitgetekend door thv VKstudio architects uit Roeselare & bureau voor architectuur & planning (ba-p) uit Heverlee met als trekkers Ir. Danny Neyens en Ir. Elke Martens (architecten en zaakvoerders ba-p), Ir. Ruben Du Pré (architect en projectmanager VK Studio), Heidi Denoulet (architect en hoofd designcel VK Studio) en Kim Debeyser (interieurarchitect VK Studio).

De uitvoering gebeurde door Houben (gesloten ruwbouw en voltooiing), Maris Technical bvba (laagspanning), Coopman (lift), Varosan (sanitair), Geuvers (hvac/verwarming, koeling en verluchting) en Houben Interieur (vast meubilair). Ir. P. Wouters fungeerde als ingenieur Stabiliteit en Technieken, Asteria Energy Consulting was verantwoordelijk voor epb en Veto & Partners nv werd aangesteld als veiligheidscoördinator. ' JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

In de West-Vlaamse gemeente Dentergem gaf burgemeester Koenraad Degroote het officiële startsein voor de ontwikkeling van een nieuwe woon- en kmo-zone met bijhorende verbindingsweg. Het gaat om de herbestemming van de voormalige brouwerij[…]

06/07/2022 |
Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Meer artikels