Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nummer 6.000 voor De Ideale Woning

Nummer 6.000 voor De Ideale Woning

Samen met de realisatie van het sociale woonproject aan het Gasketelplein in Schoten kwam voor huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning de teller van het aantal huurwoningen op 6.000 te staan en dat was een feestje waard.

De nieuwbouw op de hoek met de Paalstraat omvat 20 appartementen en een kinderdagverblijf. Tegen eind 2018 komen er nog eens 200 huurwoningen bij verspreid over de gemeenten die tot het werkgebied van De Ideale Woning behoren. Op dit moment zijn er ook nog eens 1.300 woningen in aanbouw of start de bouw ervan tussen nu en 2020.

De bouw van het woonproject aan het Gasketelplein, toen nog een braakliggend stukje bosgrond, begon eind mei 2016. Architect Jef Van Oevelen uit Ekeren tekende de plannen voor de nieuwbouw. De keuze viel op een strak hedendaags ontwerp met een combinatie van rode gevelsteen, witte crepi en stalen relingen. Naast een groendak is het gebouw uitgerust met een collectieve verwarmingsinstallatie met zonneboiler en warmtepomp. Eind februari kon bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal de werken voltooien. De totale kostprijs voor het woonproject bedraagt 3,44 miljoen €.

Alle 20 appartementen zijn ondertussen verhuurd. Ze worden momenteel stelselmatig in gebruik genomen door de nieuwe bewoners. Kinderdagverblijf Het Vlindertje ter hoogte van de Korte Kopstraat in Schoten is al sinds begin dit jaar in werking. In deze gemeente beheert De Ideale Woning nu in totaal 296 sociale woningen.

De huisvestingsmaatschappij is in Schoten al langer actief. In 2013 werd aan de Marsstraat een nieuwbouw voltooid met 34 appartementen en vijf woningen. In 2016 kocht De Ideale Woning een appartementsgebouw aan de Borgeindstraat van het OCMW. Verschillende bewoners van dit pand verhuisden ondertussen naar het nieuwe project aan het Gasketelplein. Het gekochte gebouw zal volledig gerenoveerd worden.

Nieuwe projecten

In de nabije toekomst staan in Schoten nog andere projecten op stapel. Zo komt er een nieuw project tussen de Paalstraat 118/124 en de Kruispadstraat. Hier worden de leegstaande woningen afgebroken en vervangen door een nieuwbouw van 20 appartementen. Aan de Brechtsebaan zal een bestaande villa worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw van 20 appartementen en vijf woningen. Dit project is nu in voorontwerp. Boven de nieuwe Aldi aan de Paalstraat voorziet De Ideale Woning vijf appartementen.

“Wonen is een basisrecht voor iedereen, welk inkomen je ook hebt. Als nieuwe schepen van Huisvesting viel het me meteen op hoeveel vraag naar betaalbaar wonen in Schoten nog bestond en nog altijd bestaat. Bij het begin van deze legislatuur heb ik me dan ook vastgebeten in deze problematiek en heb ik me voorgenomen om minstens het sociaal objectief voor de gemeente te behalen”, aldus schepen Erik Block.

Werkgebied

Met de ingebruikneming van het project aan het Gasketelplein in Schoten beheert De Ideale Woning nu in totaal 6.000 huurwoningen. Die liggen verspreid over het volledige werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij. Dat omvat de stad Antwerpen en 21 gemeenten er omheen.

Vooral de jongste jaren is het aantal sociale huurwoningen versneld toegenomen. Dat heeft uiteraard te maken met het Bindend Sociaal Objectief dat in 2010 werd vastgelegd. Vanaf dat moment kende elke gemeente - en ook De Ideale Woning - het exacte aantal sociale woningen dat toen tegen 2020 en nu tegen 2025 bijkomend gerealiseerd moet worden.

 “Op 1 januari 2010 telde ons patrimonium 5.381 huurwoningen. 60% daarvan of ongeveer 3.200 woningen waren gelegen in de stad Antwerpen. De overige 2.180 situeerden zich in de 21 gemeenten rond Antwerpen. Vandaag zijn er 700 woningen bijgekomen rond de stad en is het aantal in Antwerpen stabiel gebleven. De inhaalbeweging in de rand rond Antwerpen is dus stevig ingezet. In acht jaar tijd is het aantal sociale huurwoningen in de rand rond Antwerpen met een derde toegenomen. Tegen eind 2018 komen er daar nog eens 200 bij”, aldus Dirk de Kort, voorzitter van de raad van bestuur van De Ideale Woning.

Renovatieprogramma

“Deze evolutie is toe te schrijven aan het Bindend Sociaal Objectief. Tegen 2025 moeten er in ons werkgebied 2.826 sociale huurwoningen bijgekomen zijn. 2.208 daarvan liggen in gemeenten waar enkel De Ideale Woning werkzaam is en 618 woningen in gemeenten waar ook een andere sociale huisvestingsmaatschappij actief is. De stad Antwerpen heeft geen Bindend Sociaal Objectief”, luidt het.

“We zijn nu ongeveer halfweg tussen 2010 en 2025. Tegen eind dit jaar zullen wij 903 nieuwe woningen gerealiseerd hebben in de gemeenten in de rand rond Antwerpen waar De Ideale Woning als enige actief is. Op dit moment zijn ook nog 1.300 woningen in aanbouw of zal de bouw ervan starten tussen nu en 2020. We hebben dan bouwprojecten in al onze gemeenten”, verklaart Gert Eyckmans, directeur van De Ideale Woning.

Tegelijkertijd zet De Ideale Woning een omvangrijk renovatieprogramma in gang. Alle sociale woningen gebouwd vóór het jaar 2000 zullen in meer of mindere mate aan de beurt komen. Het kan gaan om een grondige renovatie of om een vernieuwbouw waarbij de bestaande woningen vervangen worden door een nieuwbouw. Hierbij gaat de aandacht vooral naar de energiezuinigheid en het wooncomfort. De Ideale Woning screent hiervoor haar patrimonium en stelt zo de projecten met de hoogste prioriteit vast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenten dec. 2010 mei 2018 Aangroei
Antwerpen 3.232 3.225 -7
Aartselaar 3 41 38
Boechout 87 132 45
Borsbeek 19 98 79
Brecht 38 37 -1
Edegem 305 365 60
Essen 159 276 117
Hemiksem 183 240 57
Hove 65 68 3
Kalmthout 56 82 26
Kapellen 34 89 55
Kontich 51 48 -3
Lint 178 229 51
Malle 159 216 57
Mortsel 243 256 13
Niel 232 234 2
Rumst 40 39 -1
Schoten 218 303 85
Stabroek 151 187 36
Wijnegem 8 32 24
Wommelgem 7 44 37
TOTAAL 5.468 6.241 773

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

Sociale huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard uit Oostende plant een diepgaande renovatie van de Mimosawijk in haar thuisstad en zoekt hiervoor een ambiteus ontwerpteam. Om binnen de openbare procedure met beperkte offerteaanvraag toch[…]

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Meer artikels