Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nu ook warmtenet in Antwerpen Noord'

Nu ook warmtenet in Antwerpen Noord'

Het stadsbestuur van Antwerpen wil een warmtenet realiseren in Antwerpen Noord. De haalbaarheid van zo'n warmtenet, gevoed met industriële restwarmte, is vorig jaar al aangetoond. De stad gaat in het voorjaar met een aantal sleutelpartijen de dialoog aan om te komen tot een gedragen samenwerkingsmodel.

De goedkeuring van het plan voor de ontwikkeling van een warmtenet in Antwerpen Noord brengt het stedelijk warmtebeleid in een hogere versnelling. Het is een duidelijk signaal over de ambitie die de stad heeft aangaande duurzame warmtevoorziening. Daarnaast helpt zo'n grootschalig warmteplan Antwerpen om op termijn te kunnen meedoen aan Europese topprojecten die een innovatieve energie-infrastructuur kunnen uitbouwen.

Een warmtenet is een systeem voor energiedistributie dat woningen, kantoren of industriële bedrijven voorziet van warmte. Warm water wordt via geïsoleerde leidingen getransporteerd van de plaats waar de warmte wordt geproduceerd tot waar de warmte wordt gebruikt. Dit warme water kan dienen voor het verwarmen van ruimtes of leidingwater.

Restwarmte is één van de weinige duurzame energiebronnen die massaal in Antwerpen voorradig zijn. De Antwerpse petrochemie genereert continu ongeveer 1.000 MW restwarmte met een temperatuur van 80° C en meer. Al die restwarmte gaat momenteel onherroepelijk verloren.

Restwarmte nuttig gebruiken zorgt er voor dat er minder energie verloren gaat. Dat is winst voor de producent van de warmte, die zo energieproducent wordt en een winst voor de afnemer, die op een gezonde en comfortabele verwarming kan rekenen aan een stabiele prijs. Bovendien maakt de stad zich ook minder afhankelijk van import van fossiele brandstoffen omdat ze haar eigen energiebronnen aanwendt. De uitgaven voor energie blijven in de lokale economie en ondersteunen op de lange termijn een betrouwbare energievoorziening met een kleinere milieubelasting.

Antwerpen Noord omvat verschillende deelgebieden die kansen bieden voor warmtenetten. Zowel bestaande gebieden als Rozemaai en Luchtbal als nieuwe ontwikkelingen op het Eilandje behoren tot mogelijke aansluitzones. De grote troef van Antwerpen Noord is de combinatie van de grote beschikbaarheid van restwarmte met een hoge potentiële warmtevraag dankzij een uitzonderlijk gunstige stedenbouwkundige context. Er is immers een hoge bevolkingsdichtheid, er is ruimte in het openbaar domein en tot slot is de haven, waar potentiële producenten gevestigd zijn, vlakbij.

Volgens dit plan kunnen de stad en haar partners in 2018 de eerste spadesteek voor dit project geven. Het plan bouwt op een samenwerkingsmodel dat wordt opgezet tussen sleutelpartijen, zoals de distributienetbeheerders, de havengemeenschap, de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven, de stadsdiensten, projectontwikkelaars en de provincie. Projecten van deze omvang hebben immers enkel een kans op slagen als alle partijen vertrouwen in de mogelijkheden en hun middelen efficiënt en slagkrachtig inzetten.

Antwerpen wil in Vlaanderen voorloper zijn in de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Op Europees niveau kan Antwerpen voort bouwen op de ervaringen en inzichten van voorbeeldsteden als Rotterdam en Göteborg. Antwerpen vertoont op vele vlakken gelijkenissen met de technische, economische en organisatorische kenmerken van warmtenetten in deze steden. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Jaarlijks valt er ongeveer 800 liter regenwater per vierkante meter in Vlaanderen. Het merendeel daarvan stroomt gewoon weg. Nochtans kan een gemiddeld gezin de helft van de kostprijs van de waterfactuur besparen door het regenwater op te vangen[…]

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren