Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nu al geen aangetekende zending meer voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nu al geen aangetekende zending meer voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

© Elesin Aleksandr

Documenten, verzoekschriften of processtukken indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan vanaf deze week - een maand vroeger dan gepland - via een digitaal loket. Dat laat Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir weten. Tot nu toe moest elke procespartij, advocaat, overheid of ondernemer nog alles indienen via een aangetekende zending. Het initiatief past in het bredere vereenvoudigingsplan voor beroepsprocedures dat minister Demir stap voor stap in uitvoering brengt.
"Ook de Vlaamse bestuurrechtscolleges stappen met dit digitaal loket mee de 21ste eeuw binnen. Hun back-office is al volledig digitaal, maar procespartijen merkten daar amper iets van omdat zij nog verplicht werden te werken met aangetekende zendingen en de bijhorende kosten. Burgers, bedrijven en overheden zijn meer dan ooit gebaat bij een transparante en laagdrempelige rechtsbescherming waarbij hun bestuurlijke geschillen efficiënt, binnen een redelijke termijn en op een kwalitatief hoogstaande wijze definitief worden beslecht. Met onze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen en tegelijk versneld en gemakkelijker grote maatschappelijke investeringsprojecten realiseren. Meer digitalisering is daarbij onontbeerlijk”, zegt Demir.
 
Het Vlaams regeerakkoord vermeldde al het belang van een verbetering van de procedures bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges (DBRC), waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bekendste is. In oktober 2020 kwam Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir daarom met een vereenvoudigingsplan voor de omgevingsprocedures. Ze gaf daarbij aan dat ze op korte termijn enkele hervormingen zou doorvoeren om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te vereenvoudigingen. De introductie van een digitaal loket is daar één van.
 
Ook tijdens de coronacrisis kwam het gebrek aan digitalisering bij de DBRC naar boven drijven. Het versturen van (onder meer) verzoekschriften op digitale wijze was grotendeels onmogelijk. Daaruit bleek dat niet kon worden gewacht met de eerste stappen voor een verdere digitalisering.
 
Deze nieuwe digitale werkwijze heeft vele voordelen: het is beveiligd, kosteloos (in tegenstelling tot aangetekende zendingen) en het vermindert de werklast voor procespartijen (ze moeten niet langer meerdere exemplaren op papier indienen). In een volgende fase zal de verdere uitbouw volgen van het digitaal loket tot een omvattend digitaal platform voor de volledige procesvoering.
 
Procespartijen, burgers, advocaten, overheden, … kunnen vanaf maandagvoormiddag documenten digitaal bezorgen aan de DBRC in een beveiligde omgeving. Dit kan voor alle lopende en toekomstige procedures bij de drie rechtscolleges onder de koepel van de DBRC: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
Binnen enkele weken komt Demir nog met een wijzigingsdecreet dat enkele belangrijke wijzigingen doorvoert om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden en om beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te kunnen afhandelen. Dat decreet ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State.
 
Meer info via https://dbrc.be/opstart-digitaal-loket

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels