Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

North Sea Port locatie voor één van de grootste waterstoffabrieken ter wereld

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
North Sea Port locatie voor één van de grootste waterstoffabrieken ter wereld

(c) North Sea port

Het Deense energiebedrijf Ørsted wil tegen 2030 in North Sea Port een van de grootste duurzame waterstoffabrieken ter wereld bouwen. De fabriek van 1 GW is bestemd voor de Belgische en Nederlandse industrie, krijgt een grensoversschrjdende pijpleiding en wordt gekoppeld aan een bijkomend nog te bouwen groot windturbinepark van 2 GW in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hiermee wordt de grootschalige levering van duurzame elektriciteit mogelijk die nodig is voor de productie van duurzame waterstof.
De plannen raakten bekend tijdens de voorstelling van SeaH2Land, een ambitieuze visie voor duurzame waterstofproductie op GW-schaal. Hierin wordt de grote industriële waterstofvraag in het Nederlands-Vlaamse North Sea Port-cluster door middel van een regionale grensoverschrijdende pijpleiding gekoppeld aan duurzame waterstofproductie. De groene stroom die nodig is voor de productie van duurzame waterstof komt van een extra 2 GW offshore windpark.
 
De grote industriële bedrijven uit de regio, waaronder ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux en Zeeland Refinery, ondersteunen de SeaH2Land-visie en de ontwikkeling van de nodige regionale infrastructuur om de productie van staal, ammoniak, ethyleen en brandstoffen te verduurzamen. Daarmee helpen ze Nederland en België om hun CO2-uitstoot versneld te reduceren om de doelstellingen voor 2030 en daarna te behalen.
 
De SeaH2Land-visie omvat een duurzame waterstofproductiefaciliteit (elektrolyser) van 1 GW in 2030, ontwikkeld door Ørsted. Na realisatie kan de elektrolyser ongeveer 20% van de huidige waterstofvraag leveren. Met 580.000 ton per jaar is het North Sea Port-cluster op dit moment een van de grootste waterstofproductie en -afnamelocaties ter wereld. De waterstofvraag in dit cluster kan toenemen tot 1.000.000 ton in 2050, het equivalent van ongeveer 10 GW aan elektrolysecapaciteit.
 
Ørsted wil de 1 GW elektrolyser direct koppelen aan een bijkomend 2 GW offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hiermee wordt de grootschalige levering van elektriciteit die nodig is voor de productie van duurzame waterstof mogelijk.
 
Dit past goed bij de Nederlandse ambitie om de uitrol van offshore windparken  te versnellen en te koppelen aan de vraag naar elektriciteit. Het windpark kan worden gebouwd in een gebied dat reeds voor offshore windparken op zee werd aangewezen in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone in de Noordzee.
 
De industriële spelers in de regio, verenigd in Smart Delta Resources (SDR), zullen samen met de netbeheerders werken aan de ontwikkeling van een regionaal, open-access pijpleidingnetwerk van ongeveer 45 km in het North Sea Port gebied, van Vlissingen-Oost in Nederland tot Gent in België.
 
De GW elektrolyser wordt volgens dit plan gekoppeld aan het beoogde regionale waterstofnetwerk. Daarmee worden de grootschalige consumptie en productie van waterstof in het cluster met elkaar verbonden.
 
Yara, in consortium met Ørsted, en Zeeland Refinery hebben ieder eerder al aangekondigd op middelgrote schaal duurzame waterstof te gaan produceren op hun fabriekslocaties. Dow exporteert sinds 2018 waterstof naar Yara via de eerste gaspijpleiding die succesvol is omgebouwd voor waterstof. Het netwerk dient op korte termijn te worden uitgebreid naar het zuiden richting ArcelorMittal en naar het noorden, onder de Westerschelde door, naar Zeeland Refinery.
 
Deze uitbreiding is een cruciale link om een uniek regionaal ecosysteem te creëren voor de uitwisseling van duurzame waterstof. Door deze in te zetten bij de productie van ammoniak, chemische stoffen en staal kan een forse CO2-reductie worden behaald en wordt een significante bijdrage geleverd aan de Europese Green Deal.
 
Het cluster wil ook het 380 kV hoogspanningsnetwerk uitbreiden voor de elektrificatiebehoefte van de industrie ten zuiden van de Westerschelde. Dit maakt elektrolyse op GW-schaal en aanlanding van offshore wind aan beide kanten van de Westerschelde mogelijk. De regio wordt daarmee nog meer een volwaardig energiehub.
 
De eerste fase van SeaH2Land (500 MW aan elektrolysecapaciteit) kan worden ontwikkeld zodra de beleidskaders hiervoor gereed zijn en als het beoogde regionale waterstofnetwerk klaar is. De tweede fase van SeaH2Land (een opschaling naar 1 GW) is afhankelijk van de aansluiting op de nationale waterstofinfrastructuur waardoor toegang tot de benodigde flexibiliteit en opslag ontstaat.
 
Diverse locaties aan de noord- en zuidkant van de Westerschelde zijn in kaart gebracht voor de GW elektrolyser. In de tussentijd worden alvast diverse projecten in de regio ontwikkeld op de locaties van de industriële bedrijven, zoals een 150 MW elektrolyser op het terrein van Zeeland Refinery, die ook op het regionale waterstofnetwerk aangesloten dienen te worden.
 
De betrokken partijen gaan nu overleggen met de overheid over het raamwerk en beleid dat nodig is voor de ontwikkeling van duurzame waterstof gekoppeld aan grootschalige offshore wind capaciteit en de regionale infrastructuur en zullen een haalbaarheidsstudie uitvoeren. De SeaH2Land-ambitie past goed in de waterstofroutekaart die Smart Delta Resources heeft ontwikkeld voor de regio en wordt gesteund door de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen.
 
Als het project wordt gerealiseerd zoals beoogd ontwikkelt Ørsted (wereldwijd marktleider offshore wind) het offshore windpark en de elektrolyser. North Sea Port (de haven die zich uitstrekt van Zeeland tot in Vlaanderen) en Smart Delta Resources nemen de leiding over de ontwikkeling van de regionale infrastructuur.
 
Zij werken nauw samen met de netbeheerders, ondersteund door de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. ArcelorMittal (de grootste staalproducent buiten China), Yara (wereldleider in ammoniakproductie), Dow (wereldwijd een van de grootste bedrijven in materiaalwetenschappen) en Zeeland Refinery (eigendom van marktleiders in de olie- en gasindustrie en producent van duurzame waterstof) nemen deel aan de waterstofuitwisseling in het industriële cluster.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Netbeheerder Elia is gestart met de afbraak van een hoogspanningsmast langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Dit gebeurt met behulp van een 124 m hoge torenkraan die de mast over een bos tilt om schade aan de bomen te vermijden. Dankzij de[…]

12/08/2022 | Infrastructuur
Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Meer artikels