Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Noorderpoort Abdij van Vlierbeek gerestaureerd

Gerelateerde onderwerpen :

Noorderpoort Abdij van Vlierbeek gerestaureerd

De gerestaureerde Noorderpoort van de Abdij van Vlierbeek in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo werd recent officieel ingehuldigd. In 2009 raakte de poort zwaar beschadigd na een aanrijding door een vrachtwagen. De beschadigde stukken werden zorgvuldig bewaard in het stadsmagazijn, waardoor aannemer Renotec de restauratie kon uitvoeren met een grote hoeveelheid origineel materiaal.

In 1985 werd de Noorderpoort al eens gerestaureerd onder leiding van professor Georges Lemaire van de KU Leuven. Toen werd gewerkt met beton en cement, materialen die voor de bouw van de oorspronkelijke poort nooit werden gebruikt. Gelukkig is in de monumentenzorg een evolutie merkbaar in de wijze van restaureren.

De poort werd heropgebouwd volgens het historische beeldmateriaal. Men heeft opnieuw gewerkt met een eiken balk in plaats van een betonnen balk en in plaats van cement werd gebruik gemaakt van kalk. De Franse steen, afkomstig van de vorige herstelling, werd vervangen door Belgische Balegemse steen.

Bij de restauratie van de vorm van de boog werd teruggegrepen naar de oorspronkelijke vorm zoals die te zien is op gravures. De boog is nu minder rond van vorm waardoor de doorgang zo'n tiental centimeter hoger werd. Tijdens de restauratie merkte men dat bovenaan de poort twee decoratieve elementen voorkwamen.

Eén ervan is mogelijk een authentiek element van de abdij uit de periode rond 1230, waarschijnlijk van de pandgang. Het zou kunnen gaan om een basementsteen, dat is een voetstuk van de zuilen van de pandgang zoals vorig jaar ook eentje gevonden werd door de Heemkundige Kring Vlierbeek. Deze originele steen werd overgemaakt aan de Heemkundige Kring voor verder onderzoek.

Enkele jaren geleden werd de Westerpoort al ingehuldigd.

De herstelling van de Noorderpoort kostte ongeveer 163.000 ', waarbij de verzekering tussenkwam voor 95.000 ' en de stad Leuven een subsidie kreeg van 50.000 ' omdat men de poort in authentieke stijl wou herstellen op basis van oude foto's. Enkele jaren geleden werd de Westerpoort al ingehuldigd. Ook de gevel en de luiken van het aanpalende estaminet In Den Rozenkrans kregen een opknapbeurt. De wederopbouw van de Abdij van Vlierbeek is echter nog niet gedaan. De komende jaren zijn het abtskwartier, de pandgang en het koetshuis aan de beurt. Het restauratiedossier hiervoor is ingediend en het is nu wachten op de goedkeuring van de subsidies.

Masterplan

'Er wordt momenteel een masterplan opgemaakt voor de Abdij van Vlierbeek. In die toekomstvisie moet rekening gehouden worden met de huidige gebruikers (de parochie, de school, het café, de bewoners, de Heemkundige Kring en de Chiro). Er zal nagegaan worden of extra functies de werking en de uitstraling kunnen versterken. Ook wordt bekeken hoe de omliggende landerijen betrokken kunnen worden bij het plan. Het masterplan moet de basis vormen voor de verdere restauratie en invulling van de abdij en is noodzakelijk om in de toekomst nog restauratiesubsidies te bekomen', aldus schepen van Monumentenzorg Dirk Vansina.

Godfried met de Baard

In 1127 stichtten de benedictijnen van Affligem een priorij op een stuk grond aan de Vlierbeek dat twee jaar eerder door Godfried met de Baard aan de abdij van Affligem was geschonken. In 1165 werd de priorij tot abdij verheven. De kloosterlingen maakten de omliggende gronden vruchtbaar en speelden een grote rol in de overdracht van kennis in de streek. In de loop van zeven eeuwen werkten de monniken bijna voortdurend aan hun abdijcomplex. Vaak moesten ze ook herstellen wat vuur en vernielzucht hadden verwoest.

Reeds in de zeventiende eeuw was er een houten ophaalbrug aanwezig die leidde naar de landerijen van de abdij. De bakstenen boogconstructie van de Noorderpoort zoals we die nu kennen, werd pas in de negentiende eeuw gerealiseerd. Op oude gravures is te zien dat er ooit ook een poortgebouw heeft gestaan. Waarschijnlijk is dat in verval geraakt en afgebroken. Enkel de poort bleef bewaard.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

De stad Dendermonde schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘Vestinggordel Dendermonde’, inclusief een participatieluik. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester. Het plangebied[…]

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Negentiende Oproep WinVorm

Negentiende Oproep WinVorm

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Meer artikels