Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nog vijf architecten en aannemers voor Brugse beurshal

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nog vijf architecten en aannemers voor Brugse beurshal

De sloop van het huidige gebouw start in juni 2017.

Nog vijf ploegen van ontwerpers en aannemers zijn kandidaat voor het realiseren van een nieuwe beurshal in Brugge. Eind vorig jaar besliste het stadsbestuur om de bestaande beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwd en eigentijds gebouw op te trekken. De kosten van het hele project worden voorlopig geraamd op afgerond 40 miljoen €.

De vijf weerhouden teams zijn: Besix Red (architect: Atelier Kempe Thill + Architecten Groep III, ontwikkelaar: Besix Red en aannemer Besix), het samenwerkingsverband  BRUGGRES (architect: OMA + U-define, ontwikkelaar: BCS Investissement, aannemer: Willemen General Contractor), Beursgenootschap Souto de Moura-META-CFE (architect: Souto de Moura + META architectuurbureau, ontwikkelaar: D&E + CFE, aannemer: CFE Bouw Vlaanderen), BC&EC (architect: BIG + Salens, ontwikkelaar: CIT Blaton+Extensa Group, aannemer: Van Laere) en Forum Brugae (architect: KAAN architecten, ontwikkelaar: PSR Brownfield Developers, aannemer: Jan De Nul).
Vooral het niveau van de architecten valt op. Het Nederlandse Atelier Kempe Thill heeft reeds heel wat realisaties in ons land, zoals Energyville in Genk en het Duitstalige parlementsgebouw in Eupen. OMA is het kantoor van de bekende Nederlandse toparchitect Rem Koolhaas en ook KAAN architecten komt uit Nederland. De Portugees Souto de Moura is de ontwerper achter het om zijn architectuur geprezen crematorium van Kortrijk. Het wereldbekende Bjarke Ingels Group (BIG) heeft zijn thuishaven in Denemarken.
De stad heeft ervoor gekozen om een nieuwbouwproject te realiseren op dezelfde site. Het moet een modern onderkomen bieden voor beurzen en congressen. Beide moeten naast elkaar en terzelfdertijd kunnen functioneren. Voor het stadsbestuur is dit tegelijk een unieke kans om een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Het is immers de ambitie om ook de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen.
Brugge heeft gekozen voor de design & build-formule, waarbij gekozen wordt voor een team bestaande uit minstens een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. De keuze van een ontwerp impliceert via deze procedure de effectieve en onmiddellijke realisatie, na het verkrijgen van een bouwvergunning. Ook de kostprijs kan op deze manier beter bewaakt worden. Tot slot is het voor de stad ook mogelijk om het project gedurende de procedure, tot op een bepaald moment, zelf mee vorm te geven.
Eind juni keurde de gemeenteraad de selectieleidraad goed. Dit is het document op basis waarvan geïnteresseerde partijen een aanvraag tot deelneming konden indienen. Na goedkeuring van de selectieleidraad werd eind juni de opdracht voor de ontwikkeling van de Brugse beurssite Europees gepubliceerd. De binnengekomen kandidaturen werden beoordeeld door een selectiecommissie.
Deze commissie, in september goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, bestaat uit stemgerechtigde externe experten (Bob van Reeth – architect en voorzitter, Maarten Vandevoorde – architect en stedenbouwkundige, Ingrid Leye – voormalig diensthoofd van de DRO, sector Unesco en van de dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken) en niet-stemgerechtigde externe begeleiders (Stefan Devoldere en Wim Rasschaert).
Er werden in het kader van de ‘design & build’-oproep voor de ontwikkeling van de beurssite in totaal tien kandidaturen ingediend. Gerenommeerde internationale en Belgische ontwikkelaars, architecten en aannemers toonden hun interesse. Het was dus geen eenvoudige opdracht voor de selectiecommissie om deze tien sterke teams te beoordelen.
De beoordeling gebeurde in eerste instantie op vormvereisten (volledigheid en vormelijke regelmatigheid) en het toegangsrecht (dit heeft betrekking op toestanden waarbij een kandidaat de toegang tot een procedure kan of moet worden ontzegd). Vervolgens werden de aanvragen beoordeeld aan de hand van kwalitatieve selectiecriteria, o.a. recente referenties van de verschillende disciplines en een reflectienota rond de projectdefinitie.
Alle kandidaten die aan de hand van deze criteria hun financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid konden aantonen, kwamen in aanmerking voor selectie. De selectiecommissie deed, na doorselectie, uiteindelijk een voorstel aan het college om verder te gaan met vijf teams met de beste kwalificaties en referenties. Het college van burgemeester en schepenen stemde in zitting van 7 november in met dat voorstel.
Deze teams zullen nu, op basis van het bestek dat inmiddels goedgekeurd werd in de gemeenteraad van oktober, een offerte indienen tegen 8 maart 2017.  Na het indienen van hun offerte zullen de teams hun offerte mondeling toelichten aan de beoordelingscommissie op 14 maart 2017. Tegen mei 2017 zou een voorkeursaanbieder aangeduid kunnen worden. In juli van volgend jaar zou dan de opdracht definitief toegewezen moeten worden. In het najaar van 2017 kan dan het gekozen ontwerp verfijnd worden, zodat in het voorjaar van 2018 de bouwvergunning kan aangevraagd worden. De bouwwerkzaamheden kunnen dan starten in de zomer van 2018.
De stad Brugge kreeg intussen een ongunstig advies om de bestaande beurshal in zijn huidige staat nog te verhuren in 2017. De hoofdreden is dat de elektrische installatie in het gebouw vanaf 1 januari 2017 niet langer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Het is niet zinvol om, gelet op het nieuwe project, nog grote investeringen te doen in de huidige infrastructuur. De sloop van het huidige gebouw start in juni 2017, na afloop van de meifoor. Na de afbraak wordt een tijdelijk plein in asfalt aangelegd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'De vastgoedprijzen blijven in de goede richting evolueren'

'De vastgoedprijzen blijven in de goede richting evolueren'

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO uit de Belgische bouwsector. Deze week is dat Olivier Goldberg van de Brusselse projectontwikkelaar Motown. Van welke nieuwe technologie verwacht u de komende jaren het meest gebruik te maken in[…]

Oude sites AstraZeneca en Therabel maken plaats voor woonwijk

Oude sites AstraZeneca en Therabel maken plaats voor woonwijk

Nieuwe woningen in kloostervleugel Runcvoorthof Merksem

Nieuwe woningen in kloostervleugel Runcvoorthof Merksem

Woonzorgcentrum maakt plaats voor hotel in hartje Antwerpen

Woonzorgcentrum maakt plaats voor hotel in hartje Antwerpen

Meer artikels