Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nog geen groen licht voor werken aan verkeerswisselaar R8/A19

Gerelateerde onderwerpen :

Nog geen groen licht voor werken aan verkeerswisselaar R8/A19

© AWV

Het licht staat nog steeds niet op groen voor de werken aan de verkeerswisselaar R8/A19 in Kortrijk, zo blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Tine Soens (sp.a) aan Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “De verbinding tussen de R8 en A19 zorgt al jaren voor gevaarlijke situaties en tientallen ongevallen, maar er komt maar geen schot in de zaak om het verkeersveiliger te maken”, stelt Soens.

De A19 loopt van Ieper naar Kortrijk en sluit aan het complex Kortrijk-West aan op de R8, de ring rond Kortrijk. De aansluiting gebeurt met twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichten. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor onveiligheid en een slechte doorstroming op de R8.

Aan de aansluiting van de A19 met de R8 komt een volwaardige verkeerswisselaar zodat de beide kruispunten met verkeerslichten kunnen verdwijnen. De op- en afrit van de buitenring van de R8 op de A19 blijven bestaan. De aansluiting van de binnenring van de R8 op de A19 gebeurt via een brug over de R8.

De zuidelijke op- en afrit van het op- en afrittencomplex nr. 1 A19/Gullegemstraat (rijrichting Kortrijk en R8) wordt zowat 100 m opgeschoven richting de Gullegemstraat om de weefzone tussen het complex nr. 1 en de R8 langer te maken en de weefbewegingen gemakkelijker te maken. Waar de afrit Zuid aan het complex A19/Gullegemstraat uitkomt op de Gullegemstraat wordt een slim verkeerslicht geplaatst (dat wordt zo afgesteld dat zich geen file kan ontwikkelen tot op de A19).

“Ondanks het feit dat de plannen voor deze werken al bijna twintig jaar oud zijn, blijft de startdatum onbekend. De grondverwerving is lopende, maar van een aanbesteding is nog geen sprake. Voor deze werken werd nog geen omgevingsvergunning gevraagd”, zegt Vlaams parlementslid Tine Soens. “Het zal dus nog even duren voor dit gevaarlijke punt structureel aangepakt wordt. De omgevingsvergunning werd oorspronkelijk voorzien voor eind 2017.”

“Behalve de timing is ook het kostenplaatje een grote onbekende. In november 2017 vond nog een infomarkt plaats voor omwonenden. Toen werd uitgegaan van werken die in 2020 zouden afgerond zijn. Die deadline zal niet gehaald worden”, vult Maxim Veys, gemeenteraadslid voor sp.a in Kort­rijk, aan.

“De aanbesteding kan pas starten als de omgevingsvergunning en grondverwerving in orde zijn. Voor de grondverwerving zijn echter eerst een goedgekeurde raming, vastgelegde kredieten en een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning kan pas gevraagd worden als de archeologienota en het sloopopvolgingsplan afgewerkt zijn. Er moet dus nog vanalles gebeuren”, weet Soens.

Volgens minister Weyts wordt volop gewerkt aan dit dossier. “De onteigeningsprocedure loopt. De dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse belastingdienst voert onderhandelingen zoals voorzien in de procedure. Voor de archeologienota is bijkomend veldonderzoek nodig. We verwachten de archeologienota af te hebben tegen de bouwvakantie. Het sloopopvolgingsplan werd begin maart afgewerkt en werd reeds ter conformverklaring naar de OVAM gestuurd. Voor de grondverwervingen zijn middelen voorzien. De grondverwervingen zijn cruciaal. Eens hierover meer duidelijkheid is, kan een realistische planning opgesteld worden voor dit project”, stelt Weyts.

Zowel Soens als Veys hopen dat een nieuwe Vlaamse regering de investeringen in openbare werken en wegen in West-Vlaanderen aanzwengelt en dat er een betere verdeling komt tussen de provincies. “We worden serieus onderbedeeld in West-Vlaanderen, zeker vergeleken met Antwerpen. Ook Voka zegt dat”, stellen de twee.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

In de Confortalei in Deurne worden twee flexdrempels geplaatst als testproject. Dat zijn flexibele snelheidsdrempels die geen hinder opleveren voor zware voertuigen zoals bussen en brandweerwagens en minder trillingen veroorzaken. De werken zijn[…]

Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Regering investeert in duurzame energie

Regering investeert in duurzame energie

Betonfirma's bestrijden dodehoekongevallen

Betonfirma's bestrijden dodehoekongevallen

Meer artikels