Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nog geen A8-tunnel in Halle

Gerelateerde onderwerpen :

Nog geen A8-tunnel in Halle

De A8 in Halle wordt voorlopig niet ondertunneld. De kosten voor de tunnel, voorlopig geraamd op afgerond 300 miljoen €, zijn te hoog. Dat antwoordde Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Katia Segers (sp.a).
“De A8 vormt al jaren een probleem in Halle.

Vooral de kruispunten van de A8 met de Rodenemweg, de Nijvelsesteenweg en de Halleweg zijn levensgevaarlijk. Sinds 2004 werd al heel wat gestudeerd en bestudeerd om de gevaarlijke kruispunten en de tweedeling van Halle tegen te gaan. In 2012 leidde al dit studiewerk tot een unanieme aanbeveling waarbij een tunnel naar voren werd geschoven als het beste alternatief. Omdat de knoop werd doorgehakt, werden alle grote mobiliteitsdossiers in Halle aan deze tunnel opgehangen. In een persbericht van 22 maart van dit jaar stelde minister Weyts plots dat er 100.000 € werd vrijgemaakt om ‘de gevaarlijke kruispunten van de N203a/A8 zo snel mogelijk aan te pakken’. De minister mikt volgens het persbericht op ‘een brug/tunnel-oplossing die op korte termijn realiseerbaar is én ruimte laat voor het omvattende tunnelplan in de toekomst’”, stelt Segers.
“Het stadsbestuur van Halle stelt dat de 100.000 € nogmaals zal onderzoeken wat al werd onderzocht in 2004. Deze studies uit 2004 besloten toen al dat er geen maatschappelijk aanvaardbare oplossingen konden worden weerhouden als deze zich moeten beperken tot het afsnijden van de doorgangsmogelijkheden aan het Rodenem en de Halleweg en/of het voorzien van ongelijkvloerse verbindingen met viaducten en bruggen aan de drie kruispunten met geluidsmuren langs het hele parcours. De fysieke barrière, die de A8 vormt tussen de St.-Rochus en Essenbeek, zouden bovendien door deze oplossingen nog verergerd worden”, voorspelt Segers.
“Nog dit jaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een studiebureau aanstellen om bijkomend studiewerk uit te voeren inzake de verkeersproblemen op en rond de N203a (A8) met het oog op het bekomen van haalbare en efficiënte kortetermijnoplossingen. Door de grote kost van de eerder voorgestelde oplossing, namelijk de ondertunneling van het traject, werd aan AWV gevraagd om deze oplossing voorlopig niet uit te voeren. Tegelijkertijd werd aan AWV gevraagd om op zoek te gaan naar een alternatieve kortetermijnoplossing, waarbij een belangrijke focus ligt op het afwegen van de kosten van de ingrepen en de effecten ervan op het terrein. Omdat de tunneloplossing om budgettaire redenen niet op korte termijn kan worden uitgevoerd, wil ik toch alles op alles zetten om zo snel mogelijk de problemen op en rond de A8 in Halle aan te pakken. De nieuwe studieopdracht zal in eerste instantie een zo volledig mogelijk overzicht worden gemaakt van de verschillende (reeds bestudeerde, gedeeltelijk bestudeerde en nog niet bestudeerde) alternatieven. Na deze studieopdracht moet worden kunnen bepaald welke alternatieven op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zonder afbreuk te doen aan een langetermijnoplossing/-visie. In het bestek wordt voorzien om de opdracht na een half jaar af te ronden.
Definitieve resultaten worden dus verwacht tegen midden volgend jaar”, zegt minister Weyts.

 

1.Uitvoeren onteigeningen

onbekend

onbekend
(afhankelijk raming vastgoedcommissaris)

2. Project-MER

+/- 1,5 jaar

+/- € 200.000

3.Verkrijgen bouwvergunning/ omgevingsvergunning

+/- 0,5 jaar

€ 0

4. Opmaak aanbestedingsdossier

+/- 1 jaar

+/- € 500 000

5. Uitvoering:

 

 

a. Ovonde N7

+/- 2,5 jaar

+/- € 25.000.000

b. N7a

+/- 3 jaar

+/- € 25.000.000

c. Tunnel

+/- 5 jaar

+/- € 200.000.000

d. Complex R0

+/- 3 jaar

+/- € 50.000.000


 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

De bedrijfswagen blijft een belangrijk onderdeel van het totale beloningspakket en dus een belangrijk instrument op de (verhittende) arbeidsmarkt. Maar (potentiële) werknemers zijn (nog) niet volledig gewonnen voor elektrische voertuigen.[…]

17/09/2021 | SociaalOndernemingen
Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Verkeerslichten geven voorrang aan Gentse en Antwerpse trams

Verkeerslichten geven voorrang aan Gentse en Antwerpse trams

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Meer artikels