Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Niko Demeester: overheidsinvesteringen nodig voor economische relance

Niko Demeester: overheidsinvesteringen nodig voor economische relance

Demeester Niko nieuwe ceo van Confederatie bouw; Lieven Van Assche

Niko Demeester volgde op 1 december Robert de Mûelenaere op als gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. De 51-jarige economist en voormalig secretaris-generaal van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka is klaar om zijn taak met de nodige toewijding en passie te vervullen. Bouwkroniek mocht hem al even aan de tand voelen. “Onze regeringen moeten dringend de arbeidsmarkt en de overheidsinvesteringen activeren om onze economie te relanceren en te vergroenen”, klinkt het.
Niko Demeester (51 jaar) draaide sinds begin dit jaar al mee als directeur-generaal van de Confederatie Bouw om de knepen van het vak te leren van Robert de Mûelenaere, die bijna 25 jaar aan het roer stond van de sectorfederatie en sinds kort met pensioen is. Niko Demeester is economist van opleiding en deed een pak ervaring op als adviseur bij het VBO, manager bij Deloitte/CapGemini, kabinetschef bij de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging en de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, directeur-generaal bij Statbel en secretaris-generaal bij Voka, het Vlaams netwerk voor ondernemen.
 
Jouw overstap naar de bouwsector was voor sommigen een verrassing. Hoe keek je enkele jaren geleden naar de Belgische bouwsector?
Niko Demeester: Ik heb altijd al geweten dat de bouw één van de sterkste sectoren is in ons land, met momenteel een aandeel van 5,3% van het BBP en ruim 207.000 medewerkers, 90.000 zelfstandigen en 128.000 bouwbedrijven. Ik ben ook altijd al gefascineerd geweest door de bouw. Mijn vader is ingenieur bouwkunde en hij heeft 25 jaar lang gepassioneerd de afdeling Bouw van een technische school geleid. Ik heb van hem de passie voor de bouw door gekregen: ik ben in mijn jeugd dikwijls met hem meegegaan naar aannemers voor stages en werven. Daar zag ik hoe bouwbedrijven vanuit het niets een huis, brug of kantoor creëerden, wat ik zeer fascinerend vond. Ik heb het voorbije jaar al veel enthousiaste aannemers, installateurs en medewerkers mogen ontmoeten die zich elke dag inzetten voor de bouw.
 
De Confederatie Bouw viert dit jaar zijn 75ste verjaardag. Is de Confederatie meer dan een club van oude, wijze mannen en vrouwen?
ND: Aannemers van alle leeftijden zijn in de Confederatie thuis. Ouderen ook, en daar is niets mis mee. Maar ik heb ondertussen al verschillende keren alle provincies bezocht en mij viel ook het jonge enthousiasme op. We zitten midden in een vernieuwingsgolf. De oude garde is nog steeds met plezier aanwezig op onze evenementen, maar heeft ondertussen ook veel overgedragen aan de jonge garde.
De Confederatie Bouw heeft vele troeven om jonge aannemers te overtuigen om aan te sluiten. We zijn met onze 16.000 leden de meest representatieve organisatie die de bouw vertegenwoordigt, we wegen op het beleid, onze stem en visie worden alom gerespecteerd, we gidsen bouwondernemingen en laten hen kennismaken met de meest hedendaagse tendensen,…
 
België heeft met de Confederatie Bouw en Bouwunie twee bouwfederaties met elk hun eigen doelen en verdiensten. Zou de stem van de sector sterker klinken en meer gehoord worden mocht er maar één federatie bestaan? Of houdt een beetje concurrentie jullie scherp?
ND: De Confederatie Bouw en Bouwunie werken al zeer goed samen. Concurrenten zou ik ons niet noemen, eerder concullega’s. Onze werking is ook verschillend: wij werken over heel het land, met sterke regionale en provinciale verankering, zij Vlaams; wij vertegenwoordigen alle soorten bouwbedrijven, zij vooral de kleine zelfstandige aannemers. We werken goed samen om een sterke patronale bank te vormen t.a.v. de vakbonden in het sociaal overleg: dat is nodig, want er wordt heel veel collectief geregeld in onze sector om de aannemers te ontlasten.
 
De Belgische bouwsector is steeds meer de speelbal van wat er internationaal gebeurt (tekort aan grondstoffen en bouwmaterialen, energieprijzen, transport, ..). Heeft een nationale federatie dan genoeg gewicht om iets te kunnen veranderen aan deze situaties?
ND: Een nationale federatie zoals de onze, weegt op het federale en regionale beleid. Veel hefbomen voor onze bouwondernemingen worden daardoor bepaald: fiscaliteit, sociale lasten, ruimtelijke ordening, openbare werken,…Op Europees vlak zijn we een belangrijk lid van de FIEC, The European Construction Industry Federation. De FIEC weegt op de Europese kaders die op de lange termijn de bouw zullen transformeren, zoals de Green Deal en de energieprestatieregels. Om onze samenwerking nog te versterken, zal de FIEC trouwens in ons nieuwe kantoor intrekken.
 
Tot voor kort hoorden we bij de Confederatie dat er nog meer dan genoeg open ruimte was voor nog meer nieuwbouw. Inmiddels is dat bijgesteld. Kan de bouwsector hetzelfde niveau van omzetten en tewerkstelling aanhouden zonder nieuwe open ruimte aan te snijden?
ND: Wellicht wel, want de komende decennia zal er immers massaal ingezet moeten worden op renovatie van bestaande woningen, scholen, ziekenhuizen, ... Nu renoveren we jaarlijks 30.000 woningen, dat moeten er 90.000 per jaar worden om de Europese milieudoelstellingen te halen. Ook sloop en wederopbouw past in dat plaatje, dat is vaak nog energievriendelijker dan renoveren. Dit en volgend jaar geldt daar in heel België een btw-tarief van 6% op. Wij vragen nu al om dat verlaagde btw-tarief ook de jaren daarna te hanteren.
 
Als lobbygroep vragen jullie vaak aan de overheid om obstakels uit de weg te ruimen. Je zou verwachten dat een bloeiende sector als de bouw zelf een paar problemen kan oplossen. Het tekort aan handen op de werven bv. kan de sector misschien zelf oplossen met hogere lonen en meer veiligheid?
ND: Die stelling gaat te kort door de bocht. Ten eerste biedt de bouw reeds de op één na hoogste lonen aan arbeiders: enkel de chemie doet beter. Ten tweede is de sector de afgelopen jaren veel veiliger geworden: het aantal arbeidsongevallen daalt elk jaar. Maar inzake veiligheid kan het nog altijd beter. Vandaar dat we massaal inzetten op onze campagne Safety My Priority waar aannemers o.m. een veiligheidscharter kunnen tekenen.
We zullen de komende jaren nog meer doen om de personeelsschaarste op te vangen. Behalve onze gewestelijke campagnes die heel goed lopen, zoals #Werfze, gaan we daarom met alle sociale partners in de bouw begin volgend jaar een campagne op de lange termijn starten om jongeren de bouw te laten instromen.
 
Als de overheid jullie nodig heeft voor bv. de massale plaatsing van laadpalen of voor energetische renovaties botsen ze soms op een te beperkte capaciteit. Moet de overheid de bouwsector wel nog meer steunen op een moment dat de sector al overbevraagd is?
ND: De voorbije decennia hebben onze overheden systematisch ondergeïnvesteerd, waardoor onze infrastructuur van wegen, woningen, scholen, ziekenhuizen,… sterk verouderd is. Het is dus noodzakelijk dat elke overheid de komende tien jaar de focus legt op investeringen in infrastructuur. Daarvoor krijgen we van de EU 6 miljard € de komende jaren. Tot nu toe zijn die investeringen nauwelijks gestart. Er is dus dringend een versnelling nodig.
Er zijn in ons land nog veel werklozen en inactieven die niet aan de slag zijn. We zullen die mensen met open armen ontvangen en hen opleiden voor een interessante job in de bouw. Zo zullen we voldoende capaciteit hebben om al die investeringen tijdig te realiseren. We verwachten dan wel van de federale en regionale overheden dat ze de beloofde maatregelen voor activering van die mensen dringend doorvoeren.
 
De afhankelijkheid van buitenlandse werkkrachten maakt de sector kwetsbaar, zagen we aan het begin van de coronacrisis. Aannemers en ingenieurs zien dan oplossingen in meer prefab, automatisering en robotisering. Is dat de te volgen weg?
ND: De bouw staat voor een serieuze omwenteling. De sector evolueert snel en dat zal ook de komende jaren zo blijven. We worden geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen in onze sector. Elk van deze uitdagingen zal een grote impact hebben op de manier van bouwen, maar ook op de plaats van de bouw in de economie en in de maatschappij.
Digitalisering is zo’n uitdaging: die laat niet alleen een betere planning en opvolging van bouwwerken toe, maar stelt ons ook in staat om preventief aan onderhoud te doen, gebouwen en constructies te doen functioneren vanop afstand, enz. Digitalisering is dus zeker een oplossing, net als automatisering. Die zorgt dan weer voor een snellere en goedkopere oplevering van woningen en constructies door de standaardisering die zij meebrengt. We zullen dus veel minder op de werf alle materiaal, mensen en werken moeten coördineren; we zullen veel meer prefabriceren in bouwfabrieken en dan assembleren op de werf.
 
Nog steeds worden vele overheidsopdrachten aanbesteed volgens het criterium van de laagste inschrijving, wat al eens leidt tot een gebrekkige uitvoering of een juridisch steekspel. Moeten overheden dat inruilen voor een ander systeem?
ND: De Confederatie Bouw pleit al lang voor een grondig onderzoek en een strengere aanpak van de offertes vanuit het oogpunt van abnormaal lage prijzen. Het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes moet volledig zijn en alle elementen van de controle omvatten die nodig zijn om te staven dat de offerte niet abnormaal laag is. In dat verband moet de aanbestedende overheid de waarde van haar opdracht correct schatten, zoals de wet dat voorschrijft. Bovendien moet een offerte die 15% lager is dan het gemiddelde van de prijzen van de ingediende offertes automatisch als een abnormaal lage offerte worden beschouwd en dus worden afgewezen. Ten slotte moet de gunning van een opdracht aan een onderneming die een abnormaal lage offerte heeft ingediend omdat zij haar sociale en fiscale verplichtingen niet nakomt, worden bestraft met strafrechtelijke sancties.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

National Tender Day dompelt 500 bezoekers onder in de wereld van overheidsopdrachten

National Tender Day dompelt 500 bezoekers onder in de wereld van overheidsopdrachten

De National Tender Day is zowat de hoogmis voor iedereen die met overheidsopdrachten te maken heeft. Deze vijftiende editie maakte zijn beloften meer dan waar. Het evenement, georganiseerd door EBP in samenwerking met Bouwkroniek en La[…]

Christine Lhoste aan boord bij bouwfederatie Embuild

Christine Lhoste aan boord bij bouwfederatie Embuild

Bouwsector wil geen lood meer in kraanwater

Bouwsector wil geen lood meer in kraanwater

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Meer artikels