Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe zwaluwvriendelijke brug in Wetteren

Nieuwe zwaluwvriendelijke brug in Wetteren

Momenteel wordt er een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gebouwd in Wetteren. De brug wordt speciaal ingericht voor huiszwaluwen. De brug zal meer doen dan alleen fietsers en voetgangers veilig over de Schelde loodsen. Net als zijn voorganger ‘de passerelle’ wil deze brug een echte thuis worden voor de Wetterse huiszwaluwkolonie.

“In de 170 meter lange aanloopbrug lieten we speciaal uitsparingen voorzien waarin huiszwaluwen kunnen broeden. Bijkomend moeten 15 kunstnesten de huiszwaluwen verleiden om te komen kennismaken met hun nieuwe woonplaats. Al zullen deze beschermde dieren ook dit jaar nog terechtkunnen op hun oude broedplaats, ‘de passerelle,” zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg. 

Ondersteuning

Bij het Regionaal Landschap Schelde Durme zijn ze meer dan tevreden met het project. “Bij mijn weten is het in onze regio nooit eerder gebeurd dat een bouwproject met deze omvang van bij de start aandacht heeft voor fauna”, stelt Robin Van Heghe van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Om de kolonie te ondersteunen, lieten de gemeente Wetteren en Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2007 zo’n 13 kunstnesten aan de oude brug ophangen door de brandweer.

 “Omdat zulke nesten meteen gebruiksklaar zijn, maken ze meerdere legsels per broedseizoen mogelijk. Daardoor kan de kolonie sneller groeien. En dat gebeurde ook. Nu spotten we jaarlijks zo’n 25 broedende koppels aan de brug”, aldus Benedicte Vispoel van de dienst Grondgebiedszaken. Van Heghe benadrukt dat het makkelijk is om iets voor dieren te doen. “Het is vrij eenvoudig als men dit al vanaf de planfase meeneemt bij een bouwproject. Voor gierzwaluwen en vleermuizen zijn bijvoorbeeld gemakkelijk neststenen in te bouwen zonder dat men daar langs buiten veel van ziet.”

Jaarlijks

Het project van de zwaluwinrichting is meer dan nodig, want jaarlijks keren de huiszwaluwen terug naar dezelfde plaats om te broeden. “Op het hoogtepunt hingen er wel 100 zwaluwnesten aan de passerelle. Maar net als op veel andere plaatsen ging de zwaluwkolonie er in het verleden fors op achteruit. Tot er in de jaren 2000 nog amper een tiental nestjes overbleven,” zegt Robin Van Heghe, van het Regionaal Landschap Schelde Durme.

Het project werd gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen het Regionaal Landschap Schelde- Durme, bouwheer De Vlaamse Waterweg, de architecten en gemeente Wetteren.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Meer artikels