Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe woonwijk op Kruisveld in Halle

De provincie Vlaams-Brabant heeft zopas het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Kruisveld goedgekeurd. Hierdoor kunnen in Halle de voetbal- en tennisterreinen uitbreiden en kan een nieuwe woonwijk gerealiseerd worden tussen de E. Ysayestraat en de Wielewaallaan.

'De gewestplanbestemming van de zone Kruisveld in Halle was niet langer op de huidige noden afgestemd', zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser. Dankzij het nieuwe plan kan er een nieuwe woonwijk gebouwd worden en kunnen de sportterreinen nu uitbreiden. Er worden ook verschillende verkeersverbindingen voor voetgangers en fietsers aangelegd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette