Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe woonprojecten vergen in Vlaanderen steeds minder ruimte

Naar aanleiding van nieuwe data van Statbel voor heel België berichten media dat het bodemgebruik voor wonen in ons land is toegenomen van 8,7% in 2015 tot 9% van de totale oppervlakte in 2020. Embuild Vlaanderen beklemtoont dat het bijkomend ruimtegebruik voor wonen in Vlaanderen blijft afnemen conform de doelstelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen om tegen 2040 0ha/dag bijkomend ruimtebeslag te bereiken.

Dat bijkomend ruimtegebruik vindt plaats binnen bestemd gebied voor wonen. Daarbij wijst Embuild Vlaanderen erop dat er uiteenlopende data circuleren rond het gebruik van ruimte. Dat gaat van ruimtebeslag, bodembezetting tot ditmaal bodemgebruik. Hoewel de lading van die begrippen verschilt, is de trend in Vlaanderen telkens gunstig. Naast evoluties in compact bouwen en hergebruik van ruimte, heeft dit alles te maken met het beperkt aantal beschikbare bouwgronden voor wonen. 

In twintig jaar tijd zijn we geëvolueerd naar een vervijfvoudiging van het aantal nieuwe woningen per hectare. Bovendien blijkt uit gegevens van de Vlaamse overheid dat bijna 80% van de nieuwe wooneenheden op bestaande ruimte worden gerealiseerd. 
 
Er is immers heel wat hergebruik van ruimte en sloop en heropbouw. Elke woning die gesloopt wordt, wordt gemiddeld vervangen door 2,2 wooneenheden. Volgens het laatste Ruimterapport worden 9 op de 10 nieuwe appartementen gerealiseerd binnen bestaand ruimtebeslag. Er wordt dus bijna geen nieuwe ruimte voor aangesneden en het draagt aanzienlijk bij tot verdichting.
 
“Volgens  Embuild Vlaanderen staat kwaliteitsvolle verdichting centraal in de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. Maar de uitdagingen in centra en kernen zijn veelvuldig: schaarse bouwgronden in kernen zijn duurder; nutsleidingen dienen te worden versterkt; er is nood aan veel meer kwalitatief groen en openbare ruimte; de waterhuishouding dient te worden versterkt; er zijn veel vaker saneringskosten; renovatie in mede-eigendom kent vaak meer hindernissen; werforganisatie is een stuk complexer voor binnenstedelijke projecten enz.”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. 
 
Bron: Embuild
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

Geel gaat in beroep tegen uitbreiding verkaveling Manheuvels

De stad Geel is niet akkoord met de beslissing van de provincie Antwerpen om een vergunning toe te kennen voor de uitbreiding van verkaveling Manheuvels in Geel-Bel. Het grote verkavelingsproject met veertig extra loten past volgens het[…]

02/09/2022 |
Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Brussel krijgt nieuwe stedenbouwkundige regels

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Meer artikels