Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Op 30 juni treedt de nieuwe reglementering overheidsopdrachten in werking.

Het is zeer snel gegaan: tussen de publicatie op 9 mei van de uitvoeringsbesluiten over de plaatsing voor klassieke sectoren en de inwerkingtreding van de nieuwe wet gingen geen drie maanden voorbij. Het nieuwe kb over de uitvoeringsvoorwaarden was op 1 juni nog niet gepubliceerd, terwijl ook dat op 30 juni in werking treedt.

Omdat aanbestedende overheden daardoor zeer vlug zullen moeten overschakelen op de nieuwe reglementering organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in Antwerpen (19 juni), Kortrijk (21 juni) en Hasselt (27 juni) een informatiesessie van een halve dag met de belangrijkste aanpassingen voor de praktijk van de lokale besturen, de hulpverleningszones en de politiezones. Informatie: petra.dombrecht@vvsg.be.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Lokale besturen investeren meer dan 17 miljard €

Lokale besturen investeren meer dan 17 miljard €

Het aandeel van de Vlaamse lokale besturen in de totale uitgaven van de Vlaamse overheden toont het relatieve gewicht aan van de plaatselijke besturen in het overheidsbestel. De gezamenlijke exploitatie- en investeringsuitgaven van 17,178[…]

DigiCMR app van Pionira vereenvoudigt administratie bij grondverzet

DigiCMR app van Pionira vereenvoudigt administratie bij grondverzet

Lokale besturen krijgen meer geld

Lokale besturen krijgen meer geld

Vlaamse ministers leggen eed af

Vlaamse ministers leggen eed af

Meer artikels