Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe wet overheidsopdrachten treedt pas eind dit jaar in werking

Er is een nieuwe wet in de maak die de regels van overheidsopdrachten moderniseert (zie ook Bouwkroniek van 5 februari 2016, blz. 13). Die wet zal pas eind 2016 of begin 2017 in werking treden. De Kamercommissie Financiën heeft inmiddels het wetsontwerp goedgekeurd. Volgens de federale regering zal de nieuwe regeling kmo's meer kansen geven om mee te dingen naar overheidscontracten.

De nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten werden reeds op 28 maart 2014 opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Onze federale overheid moest deze richtlijnen uiterlijk op 18 april 2016 omzetten in Belgische regelgeving en heeft dat nu op de valreep gedaan. Op 18 december 2015 werd het voorontwerp van wet in een tweede lezing al goedgekeurd door de federale ministerraad.

De Europese richtlijn uit 2014 stelt o.m. dat overheidsopdrachten in stukken verdeeld moeten worden, waardoor kleine bedrijven meer kans maken. Vaak gaat het hele project immers hun petje te boven. Concreet worden drie Europese richtlijnen omgezet in Belgische wetgeving, waarmee de plaatsingsregels, de bekendmakingsregels en de procedures van overheidsopdrachten wijzigen.

Artikel 57

Om de deelname aan overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor kmo's stipuleert de nieuwe wet in artikel 57 dat elke aanbestedende overheid bij elke opdracht dient te overwegen of deze opdrachten niet kunnen worden opgesplitst in percelen. Indien men beslist om dit niet te doen, zal de aanbestedende overheid dit voortaan moeten motiveren. Deze nieuwe regel verplicht elke overheid dus om over opsplitsing in percelen na te denken, maar houdt dus geen absolute verplichting in: mits motivering kan men anders beslissen.

De maatregel in kwestie is volgens Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, zeker een nieuwe evolutie, maar blijft ook realiteitsgezind. 'Het is voor ons als Confederatie Bouw belangrijk dat de aanbestedende overheid haar opdracht goed voorbereidt en in haar eigen belang alle aspecten van de opdracht in aanmerking neemt om de juiste keuze te maken. De opsplitsing in percelen is een zaak van de aanbestedende overheid, die in alle vrijheid dient te oordelen of de opsplitsing opportuun is of niet. Dat is ook altijd het standpunt van onze beroepsvereniging geweest', stelt de Mûelenaere.

'Die vrijheid wordt niet aangetast; maar de keuze dat men niet tot opsplitsing overgaat, wordt een bewuste keuze, die bovendien moet gemotiveerd worden. Inzake die motivering stelt de officiële uitleg bij het artikel (de zogenaamde 'memorie van Toelichting') dat 'elke relevante reden daarbij gelding moet kunnen vinden', zoals 'technisch bijzonder moeilijk om op te splitsen' of dat 'de coördinatie van de opdracht dreigt te worden ondermijnd bij een opsplitsing in percelen'', verklaart de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde