Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe verwarmingsinstallatie voor Kunstbergsite

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe verwarmingsinstallatie voor Kunstbergsite

© Simon Schmitt - wwww.globalview.be

De Regie der Gebouwen heeft de volledige renovatie afgerond van de stookplaats van de Kunstbergsite, die warmte produceert voor het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de KBR (Koninklijke Bibliotheek van België). De nieuwe verwarmingsketels zijn zopas in werking gesteld.

De aannemer van het renovatieproject was Veolia uit Melle. De drie voormalige stookketels werden vervangen door drie nieuwe condensatie- en hogerendementsketels, waardoor het vermogen met een derde verminderd is. De schoorstenen werden van nieuwe roestvrijstalen buizen voorzien die bestand zijn tegen condensatie en er werden nieuwe pompen geplaatst. De investering kostte ongeveer 683.000 €, btw inbegrepen.Daarnaast werkt de Regie der Gebouwen samen met Sibelga aan de installatie van een warmtekrachtkoppelingscentrale in de gerenoveerde stookplaats van de Kunstbergsite. Dit systeem zal het mogelijk maken om de energie-efficiëntie van de volledige site te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en de energiefactuur van de site te verlagen. De installatie van de warmtekrachtkoppeling is in oktober gestart en zou begin 2020 operationeel moeten zijn.  

Warmtekrachtkoppeling is een techniek waarbij gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd worden, waardoor zowel het primaire energieverbruik als de CO2-uitstoot verlaagd kunnen worden. Voor de Kunstbergsite en de omliggende gebouwen kan die installatie een jaarlijkse besparing leveren van ongeveer 35.000 euro per jaar (exclusief btw). De CO2-uitstoot zal met ongeveer 500 ton dalen. Er is een warmteleveringscontract afgesloten voor een termijn van 10 jaar, aan een prijs die lager ligt dan de productieprijs van warmte die door een klassieke installatie wordt opgewekt, en dat ongeacht de marktprijs van aardgas. Als tegenprestatie wordt de elektriciteit die gelijktijdig wordt opgewekt, geïnjecteerd in het distributienetwerk, om de verliezen te compenseren die inherent zijn aan elke elektriciteitsnet. Als eigenaar van de warmtekoppelingseenheid ontvangt Sibelga de groenestroomcertificaten.

De Kunstberg vormt een heuse schakel tussen de Brusselse boven- en benedenstad en wordt beheerd door verschillende entiteiten. De Regie der Gebouwen is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fonteinen, de verlichting, de trappen, de esplanade over die laatsten, het beiaardgebouw, alsook het gebouw van de koninklijke bibliotheek.Het BIM (Leefmilieu Brussel) staat in voor het onderhoud van de tuinen. De stad Brussel beheert de aangrenzende straten en Square Brussels staat in voor zijn eigen gebouwen. De Regie der Gebouwen zorgt voor de volledige renovatie van de stookplaats van de Kunstbergsite, en meer bepaald voor het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de KBR.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties

Nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is op 1 juni in werking getreden. De nieuwe versie vervangt het bestaande AREI dat dateerde uit 1981. Behalve een grondige herstructurering zijn er ook belangrijke inhoudelijke[…]

Renovatiebedrijf Sanhebec overgenomen

Renovatiebedrijf Sanhebec overgenomen

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Vragen over overheidsopdrachten tijdens coronacrisis?

Vragen over overheidsopdrachten tijdens coronacrisis?

Meer artikels