Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe toekomst voor oude hoofdzetel Van Marcke

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe toekomst voor oude hoofdzetel Van Marcke

Sinds Van Marcke verhuisde naar een ultramodern distributiecentrum aan de rand van Kortrijk is het stilletjes aan de Weggevoerdenlaan, waar zich tot enkele maanden geleden de hoofdzetel bevond van het bedrijf. Daar moet de komende jaren verandering in komen. Van Marcke en de stad Kortrijk gingen samen met het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar ontwerpers die de visie van de partners naar de realiteit kon vertalen. De samenwerking tussen UAU collectiv uit Hasselt en Omgeving uit Antwerpen kwam als winnaar uit de bus.

De projectpartners moesten zich over 68 inzendingen buigen. Bijna alle voorstellen gingen uit van een totale afbraak van de bestaande site en op deze grondvesten zouden dan nieuwe appartementen, nieuwe woningen, nieuwe kmo-zones en nieuwe kantoren of scholen komen.

Geen tabula rasa

Dat was niet wat Van Marck en de stad Kortrijk wilden. “We wilden absoluut geen tabula rasa. We wilden de inzending belonen die de historische kracht van de site wist te behouden, te verbouwen, te hervormen en te herdenken in zijn functionele nood van vandaag én morgen.  De bestaande gebouwen, waarvan sommige met een indrukwekkende spantenbouw uit de tijd van De Coene, zullen herkenbaar blijven in het nieuwe masterplan”, verklapt Caroline Van marcke, CEO van Van Marcke.Bij een klassieke herbestemming wordt doorgaans op zeer korte termijn het kader vastgelegd waarbinnen engagementen en samenwerkingen worden aangegaan. Hierdoor zijn alle opportuniteiten snel ingevuld en kunnen deze gedurende het gehele traject nog moeilijk worden bijgestuurd in functie van maatschappelijke tendensen, noden en evoluties. De eigendommen geraken immers op korte termijn ingevuld en versnipperd.

Continu verbeterproces

De projectpartners wilden een andere aanpak voor de Van Marcke-site. “We hebben gekozen voor een strategische visie die mee kan evolueren met de maatschappelijke transitie en op een gepaste manier kan inspelen op nieuwe kansen en inzichten. Een maatschappelijke transitie is immers geen éénmalige aangelegenheid, maar een continu verbeterproces”, aldus Peter Swyngedauw van Omgeving.

Van Marcke is en blijft tijdens de uitwerking van de visie zeker eigenaar van de ganse site, zodat het altijd een vinger in de pap heeft bij de invulling van de verschillende delen van de site.

“Elk gebouw op deze site heeft zijn eigen identiteit van inplanting, oriëntatie, verschijningsvorm en structuur die toelaat een nieuwe functie te herbergen van tijdelijke of definitieve aard. Om dit proces in de tijd enigszins te stroomlijnen, krijgt elk gebouw een paspoort, zodat het mogelijk is vergelijkingen te maken en te kijken welke invulling het best past bij welk type van gebouw. Daarnaast geven de gebouwenpaspoorten aan welke elementen van een gebouw waardevol zijn en moeten bewaard blijven. Na een eerste clean-up van de site ontstaat een mooi, waardevol casco geheel dat meteen dienst kan doen voor tijdelijk gebruik zoals lasershooting, expositieruimte, showroom enz. of de basis vormt voor een definitief gebruik zoals wonen, kmo’s, school, markthal, enz.”, vult Frederik Vaes van UAU collectiv aan.

Kortrijk 2025

De nieuwe invulling past de toekomstvisie ‘Kortrijk 2025’ toe in de realiteit. De ambities voor de stad werden de afgelopen jaren vormgegeven in een uitgebreid participatietraject waar een duizendtal inwoners, bedrijven en andere actoren aan deelnamen. Het masterplan dat opgemaakt wordt voor de site zet die visie om naar de realiteit.“Dat is samen stad maken in de praktijk”, zegt Wout Maddens, de Kortrijkse schepen van Stadsvernieuwingsprojecten. “Dit is één van de belangrijkste stadsvernieuwingsprojecten voor de komende tien jaar. We tekenen een nieuw stadsdeel uit van 16 ha, meer dan dubbel zo groot als Kortrijk Weide, op 800 meter van het vernieuwde station. Dat dit tot stand komt in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en Van Marcke, één van de vlaggenschepen van de Kortrijkse economie, garandeert dat dit een modelsite wordt waar gewoond, gewerkt en geleerd, kortom geleefd wordt.”

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpen van gezonde steden bevordert welzijn stadsbewoners

Ontwerpen van gezonde steden bevordert welzijn stadsbewoners

De viruspandemie heeft grote gevolgen gehad voor de gezondheid in het algemeen en voor de manier waarop we leven, werken en communiceren. In een nieuw rapport hebben ingenieurs en architecten van Sweco de handen in elkaar geslagen om een visie[…]

10/09/2021 | ArchitectenStedenbouw
Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Leuvense bouwwerven starten geleidelijk weer op

Leuvense bouwwerven starten geleidelijk weer op

"Buurten ontwikkelen is véél meer dan bouwen"

"Buurten ontwikkelen is véél meer dan bouwen"

Meer artikels