Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe toekomst voor Leuvense school De Boomgaard

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nieuwe toekomst voor Leuvense school De Boomgaard

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) ontving eind vorig jaar vijf projectvoorstellen van kandidaat-erfpachters voor de ontwikkeling van een collectief woonproject met sociaal oogmerk op het terrein van de voormalige basisschool De Boomgaard in de deelgemeente Kessel-Lo.
Het Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg (Livez) kwam als beste kandidaat uit de oproep. De organisatie of vereniging neemt de site dan voor 99 jaar in erfpacht. De komende maanden zal het AGSL samen met Livez de basis leggen voor de erfpachtovereenkomst en de verdere samenwerking. Na de ondertekening krijgt de erfpachter 18 maanden de tijd om een definitief projectdossier uit te werken. Wanneer de erfpachter een omgevingsvergunning in handen heeft, zal het AGSL de site definitief overdragen. De werken zullen ten vroegste van start gaan in 2024.
 
Het AGSL kocht vorig jaar de site van de voormalige basisschool De Boomgaard aan de Wilselsesteenweg 68 in Kessel-Lo aan. “In plaats van de site zelf te ontwikkelen, lanceerden we in mei een projectoproep naar organisaties, verenigingen, stichtingen en burgers om er een collectief woonproject met een sociale insteek te realiseren. We ontvingen vijf sterke projectvoorstellen”, licht schepen van Wonen en voorzitter van AGSL Lies Corneillie toe.
 
Een begeleidingscommissie beoordeelde de projectvoorstellen op drie criteria: missie en visie van de kandidaat-erfpachter, inhoud van het project en haalbaarheid. De kandidaten lichtten hun voorstel ook toe aan de buurt. “We zijn in het algemeen sterk onder de indruk van de ingediende voorstellen. We willen de verschillende kandidaten dan ook van harte danken voor hun voorstel”, aldus Corneillie.
 
De begeleidingscommissie beoordeelde het voorstel van Livez unaniem als het meest gunstige. De commissie vindt dat het op alle vlakken een kwalitatief hoogstaand voorstel is, zonder aan realiteitszin in te boeten. Het project schrijft zich bovendien volledig in in de geest van de oproep.
 
Het voorstel onderscheidt zich bovendien van de overige projectvoorstellen door de ambitie van Livez om op termijn een grote positieve impact te kunnen creëren, niet enkel op de site, maar ook in de buurt en zelfs in de ruimere maatschappij. De commissie beschouwt het project als een innovatief pilootproject.
 
Livez, een coöperatie in oprichting met partners Miss Miyagi bv, De Wissel vzw, Oostrem vzw, De Wingerd vzw, Zorg Leuven en Stadsmakerfonds cv) wil op de site een inclusief woonproject realiseren waar mensen met verschillende zorgnoden, bv. mensen met jongdementie, kwetsbare jongvolwassenen en gezinnen, mensen met een fysieke beperking en ouderen met een zorgbehoefte, samenwonen met niet-zorgbehoevenden en buurtbewoners.
 
Livez gelooft dat zij elkaar iets waardevols te bieden hebben. De initiatiefnemers willen met dit projectvoorstel zorg terug naar de buurt brengen zodat zorgbehoevenden in hun omgeving en netwerk kunnen blijven. Ze willen een woonomgeving creëren die mensen met elkaar en met de buurt verbindt en waardevolle (zorg)relaties aanvullen met het professionele zorgaanbod. Livez hoopt op die manier een zorgzame buurt te creëren waar mensen levenslang kunnen wonen en waar de zorg zich aanpast aan de behoeften van haar bewoners, zonder dat zij hun leefomgeving moeten verlaten bij gebrek aan ondersteuning.
 
“De belangstelling voor de oproep en deze werkwijze is duidelijk groot, en de initiatiefnemers toonden elk bijzonder veel engagement. Het is zeker niet uitgesloten dat we in de toekomst gelijkaardige oproepen lanceren voor andere projectsites”, aldus Lies Corneillie.
Samen met Livez stelt het AGSL de komende weken de basis voor de erfpachtovereenkomst op. Indien het AGSL en Livez tot een goed samenwerkingsakkoord komen, zal het AGSL de grond toewijzen aan Livez. De ondertekening van de onderhandse overeenkomst van erfpacht is voorzien voor eind mei 2022. Indien er geen overeenkomst gevonden wordt, start het AGSL de procedure opnieuw op met de tweede gerangschikte kandidaat en zal de ondertekening op een later tijdstip plaatsvinden.

Schepen van Wonen en voorzitter van AGSL Lies Corneillie bij het oude schoolgebouw.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil archeologie betaalbaar houden

Vlaamse regering wil archeologie betaalbaar houden

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wil de kostprijs voor archeologisch onderzoek bij bouwwerken en verkavelingen verminderen. Er zijn momenteel reeds verschillende zaken in de Vlaamse regelgeving ingeschreven om de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Bouw toegangscomplex De Ster in Sint-Niklaas start in 2023

Bouw toegangscomplex De Ster in Sint-Niklaas start in 2023

Nieuwbouwproject met 28 appartementen in Moerbeke

Nieuwbouwproject met 28 appartementen in Moerbeke

Meer artikels