Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe toekomst voor Antwerpse Handels- en Schippersbeurs

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuwe toekomst voor Antwerpse Handels- en Schippersbeurs

Er is een nieuwe stap gezet in de herontwikkeling van het project in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 en de Handels- en Schippersbeurs in Antwerpen. Alle overeenkomsten hiervoor zijn goedgekeurd op de raad van bestuur van AG Vespa, de Vlaamse Erfgoedkluis, Denys Global nv en Diepenstyn nv. Het historisch waardevolle project omvat een hotel, publieke doorgangs- en ontmoetingsruimte, een restaurant en een ondergrondse parking.

Het Antwerpse stadsbestuur verleende in oktober 2014 een stedenbouwkundige vergunning om de renovatiewerken te starten. De buren verzetten zich hier tegen, maar na een constructieve dialoog kwamen alle partijen tot een oplossing met enkele aanpassingen van de bouwplannen. In april van dit jaar verleende de deputatie een bouwvergunning op basis van de gewijzigde plannen. Na het bekomen van de vergunning is de realisatie van het project door alle partners voort voorbereid en uitgewerkt.

Het hotel in de Lange Nieuwstraat wordt een luxehotel met 138 kamers van de wereldwijde keten Marriott. In Antwerpen plannen zij een Autograph hotel. Autograph is een luxehotel dat verrast, inspireert en verrukt in verschillende stijlen van overdreven barok tot hedendaagse strakke architectuur. Ze dragen authenticiteit hoog in het vaandel en maken maximaal gebruik van historisch waardevolle elementen.

De Handelsbeurs (foto 1) wordt gerenoveerd en zal, net zoals in het verleden, weer zijn publieke functie bekleden. Het gelijkvloers wordt opnieuw een doorgangs- en ontmoetingsruimte waar evenementen in een uniek kader kunnen plaatsvinden. De Schippersbeurs (foto 2) wordt een restaurant met authentieke mozaïekvloeren en prachtige koepels en een 'all weather'-terras in de Handelsbeurs.

Onder de Handelsbeurs en het hotel wordt een nieuwbouwparking voor ongeveer 293 auto's en 127 fietsen gerealiseerd. Deze zal te bereiken zijn via de in- en uitrit aan de Sint-Katelijnevest 55.

'Het is voor dit stadsbestuur belangrijk dat een iconisch gebouw zoals de Handelsbeurs in ere wordt hersteld. Aan de uiteindelijke renovatie van de Handelsbeurs, die zo een drie jaar zal duren, zullen een archeologisch onderzoek en instandhoudingswerken voorafgaan. De buurt zal op de hoogte worden gehouden van de werken en de eventuele hinder die dat voor hen zouden veroorzaken', vertelt schepen Rob Van de Velde.

Archeologisch onderzoek

Bij de renovatie van de Handelsbeurs en aangrenzende gebouwen kunnen sporen van hun lange bouwgeschiedenis verwacht worden. Begin dit jaar werd al een eerste archeologisch vooronderzoek uitgevoerd om na te gaan welke resultaten verwacht mogen worden door Studiebureau Archeologie onder wetenschappelijke begeleiding van de dienst archeologie van de stad Antwerpen.

Er werden proefputten gegraven in de Handelsbeurs en in de kelders van de aangrenzende historische panden. Hierin werden verschillende steenbouwfasen aangetroffen, die aantonen dat er onder de Handelsbeurs nog tal van sporen van eeuwenlange bewoning schuilgaan, bijvoorbeeld van de laatmiddeleeuwse panden die er stonden vóór de oorspronkelijke Handelsbeurs.

Tot grote verrassing stootten de archeologen onder de patio van de Handelsbeurs op een crematiegraf uit de ijzertijd (800-57 voor Christus). Dit maakt mogelijk deel uit van een urnengrafveld. Op basis van deze opmerkelijke resultaten werd beslist om verder archeologisch onderzoek uit te voeren.

Timing

De archeologische afgravingen op het middenplein van de Handelsbeurs en de meest dringende instandhoudingswerken aan de gebouwen zijn al gestart. Vervolgens starten de werken voor de ondergrondse parking. Als alles volgens plan verloopt, openen de Handels-Schipperbeurs en parking tegen eind 2018. De opening van het hotel wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Aandeelhouders

De raad van bestuur van AG Vespa, de Vlaamse Erfgoedkluis, Denys Global nv en Diepenstyn nv keurden de overeenkomsten voor het project in de Lange Nieuwstraat 20-22-24 en de Handels- en Schippersbeurs goed en treden toe in het aandeelhouderschap van de projectvennootschap. De nieuwe naam van de projectvennootschap wijzigt van Mopro Invest III nv naar Handelsbeurs Antwerpen nv.

AG Vespa kocht het eigendom in de Sint-Katelijnevest 55 aan als ontsluiting van de parking. Een erfpachtrecht op dit eigendom wordt door AG Vespa ingebracht in de vennootschap in ruil voor aandelen. De Vlaamse Erfgoedkluis financiert mee. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), de zelfstandige investeringsmaatschappij die investeert in het economische weefsel van Vlaanderen, richtte voor de herbestemming van erfgoedsites het financieringsinstrument Vlaamse Erfgoedkluis op, in samenwerking met de erfgoedorganisatie Herita. De Vlaamse Erfgoedkluis is een initiatief van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, tevens bevoegd voor Onroerend Erfgoed, om erfgoed te herwaarderen. De minister-president kende al een premie toe van meer dan 1 miljoen ' voor de restauratie van dit project.

Aannemersgroep Denys is reeds jaren geïnteresseerd in dit project vanuit hun betrokkenheid bij monumentale gebouwen en hun specialisatie in de verschillende vakgebieden die noodzakelijk zijn voor dit project. Er komen diverse restauratie- en renovatiewerken aan te pas, evenals specifieke ondergrondse funderingstechnieken met betrekking tot de bouw van de parking onder het bestaande monumentale (beschermde) gebouw.

Diepensteyn nv is de familieholding van Jan Toye, vooral bekend van Palm en Eddy Merckx Cycles. Diepensteyn beheert daarnaast ook een immobiliënpark, een gediversifieerde portefeuille van aandelen in globale groei-ondernemingen en heeft een sterk sociaal engagement via het Fonds GavoorGeluk. Bij de samenstelling van hun immobiliënpark zoekt Diepensteyn naar panden die onder de noemer ‘Landmark & Heritage’ vallen en als uithangbord kunnen dienen voor zijn rijke bierassortiment.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels