Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of leidinggevende uit de brede Belgische bouwsector. Deze week komen de antwoorden van Gino Gailliaert, voorzitter Xthermo.be, de federatie van ETICS-fabrikanten in de schoot van IVP.
Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de komende jaren het meeste zal beïnvloeden?
De bouw zal de komende jaren een aantal serieuze veranderingen ondergaan. Onder invloed van de Green Deal en de noodzaak om ons gebouwenpark versneld energetisch te renoveren, zullen nieuwe technieken moeten toegepast worden om het tekort aan noodzakelijke handen te compenseren. Dit betekent enerzijds verder doorgedreven digitalisering in ontwerp, werkvoorbereiding en opmeting en anderzijds industrialisering en automatisering van het bouwproces. Trouwens niet enkel tijdens de bouwfase speelt digitalisering een grote rol: de digitale tweeling van het gebouw zal bovendien ook verder onderhoud en monitoring van gebouwen efficiënter maken. 
 
Welk bouwberoep moeten jongens en meisjes kiezen voor een goedbetaalde en interessante loopbaan in de bouw?
De bouwindustrie is steeds de motor van onze economie geweest en zal dat ook in de toekomst zijn. Voor deze motor zijn zeer uiteenlopende vaardigheden en competenties nodig. Zo zullen echte vakmannen steeds essentieel blijven, maar dienen we dit echter uit te breiden naar vakmannen voor een circulair bouwproces; niet enkel bouwen maar ook ontmantelen worden noodzakelijk bouwberoepen. Andere beroepen die de digitalisering en industrialisering mogelijk maken, zullen zich toevoegen aan het pallet van beroepen voor de bouwnijverheid.
 
Wat heeft de viruscrisis u geleerd over uw organisatie?
De zeer grote flexibiliteit van onze ondernemingen en onze mensen. Het is ongelooflijk om te zien hoe snel iedereen zich aangepast heeft aan een totaal nieuwe werkwijze en hoe snel onze bedrijven hun bedrijfsprocessen hebben geoptimaliseerd om dit mogelijk te maken.
Voorts is het ook zeer opvallend hoe belangrijk de bouwsector in het algemeen en ETICS, als optimaal energetische gevelbekleding, in het bijzonder wel is: op het ogenblik dat mensen in een crisis zitten, zijn deze sectoren net degene die de economie recht houden.  Mensen hebben in onzekere tijden nood aan zekerheid en wat biedt nu nog meer zekerheid dan de eigen thuis waar het knus, warm,  comfortabel en gezond vertoeven is?
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging voor uw sector?
Voor de sector van ETICS zijn er jammer genoeg enkele bedreigingen: de beperkte beschikbaarheid aan arbeidskrachten en de te lage instroom, kwaliteitsrisico’s verbonden aan het tekort aan geschoold personeel,  het opportunisme van bepaalde ondernemers die snel rijk willen ten nadele van het respecteren van de kwaliteitsketen (producten, systeemzekerheid, uitvoering), import van niet-conforme producten uit lage loon landen.
 
Bouwen we nog steeds voor de eeuwigheid of krijgen gebouwen, wegen, bruggen, … straks een uiterste houdbaarheidsdatum?
We bouwen in de toekomst zeker niet meer voor de eeuwigheid maar in de mate van het mogelijke gaan we wel eeuwig meegaande materialen gebruiken. Het gebruik van recycleerbare materialen gaat de bovenhand nemen zodat gebouwen eenvoudig kunnen ontmanteld worden en de gebruikte materialen in een andere vorm kunnen hergebruikt worden. Ook de bestemming en toepassing van een gebouw zal in de loop van de jaren wijzigen: multifunctionaliteit  en multi-toepasbaarheid worden de norm.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Publireportage

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Stadslawaai is niet enkel hinderlijk, het heeft ook nadelige effecten op de gezondheid en het welzijn. Een goede akoestiek is daarom essentieel. Schüco, specialist in aluminium systeem-oplossingen voor ramen, deuren en (vlies)gevels, beseft[…]

Buiten werken tijdens de winter

Publireportage

Buiten werken tijdens de winter

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Publireportage

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Publireportage

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Meer artikels