Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe stel- en werkplaatsen voor De Lijn in Gent

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe stel- en werkplaatsen voor De Lijn in Gent

© Shutterstock

Er komt binnenkort een nieuwe stel- en werkplaatsen voor De Lijn in Gent. Voor het project Stelplaats Wissenhage is een dbfm-opdracht gestart. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) na een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Aansluitend is er nog meer nieuws over investeringen voor het openbaar vervoer in Gent.

De opdracht omvat het ontwerpen, bouwen, financieren en langdurig beschikbaar houden en onderhouden van een tram- en busstelplaats met onderhoudswerkplaatsen, kantoren, magazijnen en parkeerplaatsen voor voertuigen van (personeel van) De Lijn.

De site ligt in het noorden van Gent. Het terrein heeft een totale oppervlakte van ongeveer 14 ha. De site ligt in een industriële omgeving, ingeklemd tussen een aantal verkeersassen, een spoorweg, een industriegebied en (in het noordwesten) een aanpalende woonzone met appartementsgebouwen.

Dit jaar wordt hiervoor een budget van 74.888,25 € uitgetrokken. Dat gaat naar aanvullende werkzaamheden voor het ­beschrijvende bodemonderzoek, meer bepaald het uitvoeren van boringen en sonderingen en bijhorende rooiwerken op het terrein, dat werd verworven van General Electric (GE).

Twee fases

De stedenbouwkundige vergunning werd toegekend op 5 juli 2016. De milieuvergunning werd toegekend op 10 augustus 2017. De terreinen voor de stelplaats zijn voor het grootste deel reeds eigendom van De Lijn. De Lijn is bezig het resterende deel zo snel mogelijk te verwerven. Voor de grondverwerving heeft De Lijn een bodem- en grondwatersaneringsdossier gestart.

De eerste fase van de bodemsanering is afgerond. Een tweede fase werd begin dit jaar gestart. Voor de grondwatersanering werd begonnen met een verkennend onderzoek, waaruit zal blijken welke stappen nog moeten worden genomen door De Lijn (monitoring grondwater).

Op 20 december 2017 werd de Europese aankondiging voor de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging gepubliceerd voor de dbfm-opdracht (selectiefase). Na ontvangst van de kandidaturen en selectie van de kandidaten wordt in de loop van dit jaar (zomer) de gunningsfase gestart.

De start van de eigenlijke werkzaamheden staat op het programma voor eind 2019 (contract close). De werken zullen vermoedelijk duren tot 2023, afhankelijk van de met de opdrachtnemer overeen te komen uitvoeringstermijn. Parlementslid De Meyer hoopt dat de werken zullen uitgevoerd worden binnen de vooropgestelde termijn.

Tramnet Gent

De Meyer kreeg van minister Weyts voorts nog een overzicht van de geplande investeringen in  het tramnet in Gent. Er lopen nog enkele studies voor het uitbreiden van het tramnet. Dit jaar worden de voorstudies voortgezet (gestart in 2017) voor Lijn 7 voor een totale raming van ongeveer 285.000 €. In het reserveprogramma van dit jaar wordt een bijkomend studiebedrag voorzien van ongeveer 873.000 €. Voor de tramlijn Oude Dokken wordt dit jaar budgettair voorzien in enkele voorstudies voor een totale raming van ongeveer 140.000 €.  In het reserveprogramma 2018 staat een bijkomend studiebudget van ongeveer 587.000 €. De aanbestedingsprocedure wordt dit jaar doorlopen. Vanaf 2019 zullen hiervoor de voorstudies uitgevoerd worden. De omvang van beide studietrajecten zal mee bepaald worden door de besluitvorming op basis van reeds of bijna gefinaliseerde eerdere studies.

In het reserveprogramma van dit jaar wordt 80.000 € voorzien voor het leveren van bovenleidingmaterialen voor de tramlijn Belfortstraat. De timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van het budget, gelet op de opname op het reserveprogramma.

Stationsomgeving

Minister Weyts gaf Jos De Meyer voorts nog een stand van zaken van de vernieuwing van het station Gent St-Pieters.  “Voor het deelproject GSP.0A.080 moesten de kandidaten hun offerte indienen tegen 8 maart, waarna de onderhandelingen met alle kandidaten zullen starten. Zo kan de definitieve kandidaat worden gekozen in het vierde kwartaal van 2018”, vertelde de minister aan de volksvertegenwoordiger.In dit deelproject worden de viaducten gebouwd, waar de sporen en de perrons 7 tot en met 1 komen te liggen, alsook de ruwbouw voor het gelijkvloerse niveau en de niveaus -1 en -2. Naarmate de werken vorderen, zal ook de afwerking van alle verdiepingen mee worden uitgevoerd. Voor De Lijn betekent dit concreet de ruwbouw van het tramstation en de bouw van drie lokalen, met name Lijnwinkel, Controle-unit en chauffeurslokalen.

De afwerking van het tramstation is pas voorzien in het volgend deelproject. Voor dit deelproject is de NMBS de aanbestedende overheid; het wordt in hun naam  opgevolgd door Eurostation. In die optiek maakt De Lijn de nodige middelen over naar de NMBS.

De aanbesteding zelf gebeurt door de NMBS via een onderhandelingsprocedure, waarbij de behouden kandidaten momenteel hun offerte samenstellen. Op basis hiervan zullen dan nadien onderhandelingen met de kandidaten worden gevoerd, zodat in het najaar de definitieve kandidaat kan worden vastgelegd.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

In Westende, een deelgemeente van Middelkerke, begint aannemer Verhelst nv ter hoogte van de werfzone aan de Oceaanlaan met de vernieuwing van de zeedijk. Het strand wordt genivelleerd en er zullen nieuwe helmgraszones worden aangeplant. Tegen[…]

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Meer artikels