Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe start voor heraanleg Moorkensplein

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuwe start voor heraanleg Moorkensplein

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft de procesnota voor het Moorkensplein goedgekeurd. Hiermee wordt het ontwerp van het plein opnieuw opgestart. De procesnota legt de nieuwe uitgangspunten voor het ontwerp vast, maar ook de afstemming met het beleid en de buurt bij het ontwerp. De nota wordt nu voorgelegd aan het districtscollege van Borgerhout.

Na een intensief communicatie- en participatietraject in 2011 en 2012 was het even stil rond de heraanleg van het Moorkensplein. Vandaag is het project weer opgestart. Het uitgangspunt is het goedgekeurde schetsontwerp van het ontwerpteam Lubbers-Korteknie Stuhlmacher-Bovenbouw architecten uit 2012 (foto). Dit plan gaf een eerste aanzet voor een nieuw Moorkensplein, maar ook voor het nieuwe administratieve centrum en buurtparkje tussen het Moorkensplein en de Langstraat. Bij de opmaak van het schetsontwerp werden suggesties uit de participatie met de buurt opgenomen.

De stad gaat nog steeds uit van een maximaal verkeersvrij plein. De Mellaertsstraat wordt doodlopend en de as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat blijft open voor openbaar vervoer en doorgaand verkeer in functie van de bereikbaarheid van de buurt.

Het project is opgedeeld in twee fases. In fase 1 wordt het oude gemeentehuis gerenoveerd naar een ontwerp van het architectenbureau Karuur architecten en wordt het nieuwe ontwerp voor het Moorkensplein gerealiseerd.

Het ontwerpteam gaat nu opnieuw aan de slag om een ontwerp te maken voor het Moorkensplein waarin de nieuwe uitgangspunten zijn opgenomen. In het najaar kan de buurt zich uitspreken over het nieuwe ontwerp. Ook de afbraakvergunning voor de reeds leegstaande woningen wordt nog dit jaar aangevraagd. De ambitie is om het Moorkensplein nog deze legislatuur opnieuw aan te leggen.

In de tweede fase zit het ontwerp van het nieuwe buurtparkje en het afsluiten van de bestaande huizenblok na de afbraak van het oude administratieve centrum en het politiegebouw. Er wordt onderzocht of er een nieuwe school kan komen op deze locatie. Ook het onderzoek naar een nieuwe buurtparking wordt weer opgestart. De ambitie is om tegen 2018 hiervoor een volledig project klaar te hebben op basis van de nieuwe onderzoeken.

Oud gemeentehuis

In 2013 besliste de stad na een haalbaarheidsstudie om alle loket- en districtsdiensten te centraliseren in het oude gemeentehuis van Borgerhout. De renovatie gaat in 2016 van start en tegen begin 2017 verhuizen alle administratieve diensten naar het vernieuwde gebouw. Om het gebouw makkelijk toegankelijk te maken voor iedereen komt de ingang van de diensten aan de zijkant van het gebouw. De monumentale ingang langs de voorkant blijft behouden voor ceremonies.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels