Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe sluis Zeebrugge krijgt twee negatieve verslagen

Nieuwe sluis Zeebrugge krijgt twee negatieve verslagen

Foto: Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Nieuwe Sluis Zeebrugge

© 1200

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft twee negatieve verslagen ontvangen van de auditeur van de Raad van State. Enkele partijen hadden vorig jaar bij die raad een verzoekschrift tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ingediend. Dat besluit duidt de huidige Visartsluis aan als voorkeurslocatie om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge te bouwen. De auditeur van de Raad van State adviseert in beide auditoraatsverslagen om het voorkeursbesluit te vernietigen.

 

Uit de definitieve uitspraak van de Raad van State moet nog blijken of de Raad de auditeur zal volgen of niet. In afwachting zal het projectteam de lopende trajecten verder uitvoeren. Dit omdat na een analyse is gebleken dat de uitkomsten van deze trajecten zinvol zijn voor het verdere verloop van het project, ongeacht de uitkomst van de uitspraak van de Raad van State. Ook vanuit menselijk oogpunt is het volgens het Departement Mobiliteit en Openbare Werken niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten.
 
“Het is te vroeg om ervan uit te gaan dat al het harde werk van het afgelopen jaar voor niets is geweest. Afhankelijk van het definitieve arrest zijn er verschillende mogelijkheden. We moeten de uitspraak echter afwachten alvorens daarover zelf uitspraken te kunnen doen. Omdat communicatie in dit project heel belangrijk is, hebben we alle betrokken burgers en bedrijven op de hoogte gebracht en duidelijk gemaakt wat dit wel en niet betekent voor het project. Dat zullen we ook doen bij de uitspraak”, zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’.
 
Met het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers: de creatie van een tweede toegang tot de achterhaven, de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert en de uitbouw van een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen. Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie.
 
Concreet lopen er op dit moment vijf trajecten:
• Het geïntegreerde onderzoek: het lopende studiewerk wordt verder afgewerkt. Dit onderzoek bundelt al de technische studies over de bouw en inpassing van de nieuwe sluis.
• Het verwervingstraject met eigenaars van woningen die binnen de projectperimeter van de nieuwe sluis liggen: eigenaars die eerder werden geïnformeerd over het feit dat hun woning binnen deze perimeter ligt en de mogelijkheid hadden hun woning vervroegd vrijwillig te verkopen aan de overheid, kunnen dit nog altijd.
• Het begeleidingstraject met bedrijven die binnen de projectperimeter van de nieuwe sluis komen te liggen: alle getroffen bedrijven werden door de trajectbegeleider reeds gecontacteerd over hun specifieke situatie.
• Het leefbaarheidstraject: in dit traject bekijkt het projectteam samen met de omgeving welke maatregelen de hinder tijdens en na de werken zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook hier krijgt het projectteam nog altijd graag te horen van de bewoners wat er leeft. De geplande participatietafels in het voorjaar zullen ook nog altijd plaatsvinden.
• De aanstelling van een gebiedscoördinator voor Zeebrugge: momenteel loopt de procedure voor de aanstelling. Deze vacature gaat bovendien breder dan alleen het project Nieuwe Sluis Zeebrugge.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels