Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe schoolsite in Groot-Bijgaarden

Gerelateerde onderwerpen :

Nieuwe schoolsite in Groot-Bijgaarden

Het onderwijscentrum vzw Don Bosco schrijft een studieopdracht uit voor de bouw van Dominiek Savio, een nieuwe schoolsite aan de Hendrik Placestraat 44 in Dilbeek - Groot-Bijgaarden. Het project wordt gegund via een ontwerpwedstrijd (open oproep Team Vlaams Bouwmeester) gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opdracht zal op 1 maart 2017 worden toegewezen aan de ontwerpers. Het budget voor dit project bedraagt 7,2 miljoen ', zonder btw en ereloon.

Vzw Don Bosco heeft in Groot-Bijgaarden vier schoolvestigingen: Don Bosco secundair, de Vrije Basisschool Don Bosco, de Vrije Kleuterschool Savio en de Broederschool. De scholen liggen verspreid in een straal van 2,7 km. De infrastructuur van de basisschool, de kleuterschool en de Broederschool is bouwvallig en bovendien kampen deze scholen met een capaciteitsbeperking. Op korte termijn worden in de omgeving tevens een aantal woonverkavelingen ontwikkeld, waardoor de nood aan capaciteitsuitbreiding nog zal toenemen. Op de site beschikt de lokale gemeenschap van de Salesianen reeds over een woongedeelte aanpalend aan het toekomstige schooldomein.

Gezien de toestand van de huidige schoolgebouwen is het nodig de infrastructuur aan te pakken. De vzw Don Bosco kiest voor de bouw van een volledig nieuwe site die centraal gelegen is en waar behalve alle kleuters ook de leerlingen van het eerste tot en met het derde leerjaar kunnen worden ondergebracht. In totaal gaat het over 480 kleuters verdeeld over twintig klassen en 360 lagereschoolkinderen verdeeld over vijftien klassen.

Omwille van de grote verscheidenheid aan leeftijden, tussen 2,5 en 9 jaar, dient het ontwerp rekening te houden met de noden van elke leeftijdscategorie. Het is van groot belang dat de schoolsite zo uitgebouwd wordt dat kinderen alle kansen krijgen om samen op te groeien. Mogelijkheden tot samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen vormen een belangrijk aandachtspunt.

Het te ontwerpen schoolgebouw moet een flexibele invulling van de lokalen toelaten om te kunnen inspelen op wisselende pedagogische visies en methoden. Daarnaast moet het gebouw zoveel mogelijk multifunctioneel inzetbaar zijn voor het lokale verenigingsleven en externe organisaties. Het onafhankelijke gebruik van bepaalde programmadelen en de toegankelijkheid van de site zijn daarbij een vereiste.

Verkeersveiligheid speelt eveneens een grote rol bij de uitbouw van de schoolsite. Ook de verbondenheid met de natuur krijgt een belangrijke plaats in dit project. Het groene karakter van de site betekent tevens een meerwaarde voor de aanpalende woonomgeving en dient maximaal bewaard te blijven. De school hecht ook belang aan duurzame installaties, regenwaterrecuperatie, natuurlijke verlichting in klassen en gangen, warmtebeheersing, enz.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels