Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe schenkingsrechten vallen in de smaak bij eigenaars en aannemers

De Vlaamse regering verlaagde op 1 juli de schenkingsrechten voor vastgoed. Een maand na de lancering van deze maatregel peilen de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Verenigde Eigenaars bij hun leden naar de eerste reacties en verwachtingen. Voordien waren de tarieven voor schenkingsrechten zo hoog dat het systeem weinig werd gebruikt. De enquête van de VCB en de Verenigde Eigenaars bij 53 (uiteenlopende) bouwbedrijven en 268 eigenaars toont aan dat de respondenten verwachten dat de verlaagde schenkingstarieven een positief effect zullen hebben op de bouwsector en de renovatieactiviteit.

Bovendien kan de begunstigde een extra korting op de schenkingsrechten krijgen als hij het geschonken goed renoveert of verhuurt. Om te kunnen rekenen op de korting moet de begunstigde de renovatiewerken kunnen staven met facturen. Op die manier zal de maatregel zwartwerk en sociale dumping tegengaan en voor de overheid extra inkomsten opleveren in de vorm van bijkomende btw- en rsz-bijdragen.

Uniek aan deze wetgeving is dat vastgoedeigenaars voor het eerst fiscaal gestimuleerd worden om hun goed op de private huurmarkt te brengen. Daarmee wordt een positief signaal gegeven aan de privé-eigenaar, die zo erkenning krijgt voor zijn bijzondere rol op deze huurmarkt. Omwille van de lagere schenkingsrechten overweegt bijna 85% van de ondervraagde eigenaars te schenken binnen drie jaar. 20% van deze groep weet dat zelfs zeker. Volgens de VCB blijkt daaruit dat de voedingsbodem voor de maatregel aanwezig is.

Niet alleen de ondervraagde aannemers (90%) zijn erg enthousiast over de korting voor renovatie om hun activiteiten in de renovatiesector uit te bouwen, ook bij de eigenaars wordt positief gereageerd. Meer dan 60% overweegt bijkomend te renoveren en 7% plant nu al renovatiewerken. Voorts is ook de korting voor verhuur populair: 25% van de eigenaars denkt eraan te verhuren en een even grote groep zal dit zeker doen.

Infosessies

Bijna 70% van de eigenaars zijn al langer op de hoogte van de verlaagde schenkingsrechten. Met bijna 60% ligt dit bij aannemers een stukje lager. De korting bij renovatie of verhuur is veel minder bekend: zowel bij de ondervraagde aannemers als eigenaars heeft slechts 35% er weet van. Daarom organiseren de Vlaamse Confederatie Bouw, de Verenigde Eigenaars, de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat en minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom vanaf oktober gezamenlijk een reeks informatiesessies over deze materie in alle provincies.

Wanneer vastgoed wordt overgedragen naar een nieuwe (meestal jongere) eigenaar, is de kans groter dat die zal renoveren. De maatregel werkt drempelverlagend aangezien ouderen doorgaans aarzelen om te renoveren. De overdracht van een eigendom is immers vaak het moment waarop gerenoveerd wordt en uit het Groot Woononderzoek 2013 blijkt dat ouderen het minst renoveren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem