Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Bedrijf

Nieuwe scheidingsinstallatie voor verontreinigde gronden in Genk

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe scheidingsinstallatie voor verontreinigde gronden in Genk

De grondreinigingsspecailist Bioterra nv opende amper zes maanden na de eerstesteenlegging in Genk een nieuwe vestiging voor de fysicochemische sanering van verontreinigde gronden en minerale afvalstromen.

Met deze belangrijke en strategische investering van 15 miljoen € wil Bioterra een technisch-kwalitatieve oplossing aanbieden voor het verwerken van complexe minerale afvalstromen en verontreinigde bodems.

Bioterra Genk is hét speerpunt van Group De Cloedt voor de sanering van verontreinigde gronden. De natte scheidingstechniek zorgt voor een maximaal volume herbruikbare grondstoffen en een minimaal volume onbruikbaar restafval. Het fysico-chemische wasprocedé is bijzonder geschikt voor de sanering van gronden verontreinigd met afvalolie, zware metalen en andere niet-biologisch afbreekbare stoffen.

De nieuwe site heeft een verwerkingscapaciteit van 400.000 ton per jaar, meer dan een verdubbeling in vergelijking met de capaciteit van de oude vestiging in Opglabbeek en het equivalent van 20.000 twintigtonners per jaar.

Daarom was de ligging langs een belangrijke waterweg een cruciaal criterium voor de keuze van inplanting van de nieuwe site. De 9 ha van Bioterra Genk liggen pal langs het Albertkanaal in een zone voor zware industrie. Bioterra verwacht dat meer dan de helft van de aan- en afvoer via het water zal verlopen. Voor deze ontlasting van het wegennet kan onder meer de eigen vloot van het moederbedrijf Group De Cloedt ingeschakeld worden.

De synergie met de andere divisies van de groep gaat trouwens een stuk verder dan enkel transport. Als belangrijk onderdeel van de milieudivisie sluit Bioterra aan op de watergebonden kernactiviteiten van de groep zoals baggerwerken en granulaathandel. Naast Bioterra behoren ook DC Onsite Remediation, SolAZ, en DC Industrial tot de milieudivisie van Group De Cloedt. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in milieu-aannemingswerken en doen uiteraard een beroep op Bioterra voor de verwerking van vrijkomende verontreinigde gronden en materialen.

De verontreinigde grondstoffen voor Bioterra Genk worden hoofdzakelijk aangevoerd vanuit een netwerk van eigen vestigingen, strategisch gespreid langs de Belgische waterwegen. Bornem, Floreffe en Lochristi zijn in de eerste plaats ontvangstlocaties. In Meerhout beschikt Bioterra eveneens over een belangrijke saneringscapaciteit met onder meer een 2 ha groot laguneringsveld. De site in Nanterre in de haven van Parijs is het bruggenhoofd van Bioterra voor de Franse markt. Via dit watergebonden netwerk kan Bioterra zijn transport optimaal organiseren en tegelijkertijd opereren in de buurt van zijn klanten.

 

Natte scheidingstechniek

Het fysicochemische verwerkingsprocédé is een natte scheidingstechniek voor verontreinigde gronden en minerale afvalstromen, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de specifieke deeltjes om de ingaande verontreinigde materie op te splitsen in een maximum aan herbruikbare secundaire grondstoffen en een minimale onbruikbare restfractie. De geconcentreerde restfractie wordt gestort in daarvoor uitgeruste externe stortplaatsen. De natte scheidingstechniek is vooral geschikt voor gronden verontreinigd met afvalolie, zware metalen en andere niet-biologisch afbreekbare contaminanten en voor minerale materialen met een hoog gehalte aan stoorstoffen.

Bioterra bundelde al zijn ervaring en knowhow die het sinds 1998 met deze techniek opbouwde in de volledig eigen engineering van deze nieuwe 'state-of-the-art'-installatie die uniek is in België. Door de gestage voortgang van het saneringsplan van de Vlaamse overheid daalt het volume van verontreinigde bodems in Vlaanderen. Tegelijkertijd groeit het besef dat de revalorisatie van grondachtige afvalstoffen een aantal milieurisico's kan inhouden. Die dubbele tendens heeft Bioterra ertoe aangezet om te investeren in een verwerkingsunit voor precies deze specifieke minerale afvalstromen aangevuld met verontreinigde bodems uit Vlaanderen, Wallonië en zelfs uit het buitenland.

'We zijn ervan overtuigd dat een natte verwerkingstechniek de enige goede en veilige techniek is om deze afvalstromen te revaloriseren. Er bestaat vandaag een degelijk wettelijk kader voor deze afvalproblematiek en we merken dat de overheid wettelijk tracht te anticiperen op signalen over misbruik. Indien de overheid nu ook zou zorgen voor een efficiënt handhavingsbeleid met een duidelijke afbakening van de bevoegdheden en middelen binnen de betrokken overheidsinstanties kan dit de sector van grondreinigers een tweede adem geven in deze krimpende markt', stelt Emmanuel Maes, ceo van Group De Cloedt.

Vlaamse innovatie

'De sanering van verontreinigde gronden, en meer in het bijzonder minerale afvalstromen, draagt bij aan een duurzaam Vlaanderen. Bioterra is niet alleen een schitterend voorbeeld van Vlaamse innovatie, de investering aan het Albertkanaal bewijst ook dat Vlaanderen over milieuvriendelijke, watergebonden toplocaties beschikt voor dit soort installaties', aldus Vlaams minister-president Bourgeois, die de opening in Genk bijwoonde.

Bioterra werd opgericht in 1996 en stelt vandaag 39 mensen tewerk, vanwie 20 in Genk. De onderneming realiseert een jaarlijkse omzet van ongeveer 25 miljoen € en groeit nog steeds. Jaarlijks ontvangt en verwerkt Bioterra ongeveer 1 miljoen ton verontreinigde bodems, veegvuil, riool- en kolkenslib, zandvangerzand, bagger- en ruimingspecie, sorteerzeefzand, enz. Iets meer dan de helft van deze grondstoffenstroom wordt getransporteerd via de binnenwateren.

Bioterra

Bioterra nv is door de Vlaamse overheid erkend als cgr (centrum voor grondreiniging) en top (tussentijdse opslagplaats), gecertificeerd door Grondbank vzw. Het bedrijf is tevens lid van FEBEM, de Federatie van Belgische Milieubedrijven, en van OVB, de Ondernemersvereniging Bodemsaneerders. Bioterra is ISO9001-, ISO14001- en VCA-gecertificeerd.

De origine van Group De Cloedt, het moederbedrijf van Bioterra, gaat terug tot in 1876 toen de onderneming startte als baggerbedrijf. Daarna evolueerden de activiteiten in verschillende stappen tot de huidige groepsstructuur. Group De Cloedt is actief in baggerwerken, de granulaathandel en de milieu-industrie. De onderneming transporteert elk jaar meer dan 4 miljoen ton granulaten, grond en slib over de Vlaamse binnenwateren en is gespecialiseerd in granulaten (als producent met eigen concessies en steengroeves en als handelaar in zand, grind en steenslag); milieu (onsite bodemsaneringen, grondreinigingscentra, laguneringsvelden); baggerwerken en aannemingen (eigen baggervloot, ontginnen van granulaten, baggeren en reinigen van havens en waterlopen, strandsuppleties,').

Voor deze activiteiten kan Group De Cloedt een beroep doen op de ondersteuning van de afdeling logistiek met een eigen binnenvaart- en vrachtwagenvloot en een uitgebreid netwerk van terminals. De groep beschikt over terminals in de Vlaamse kusthavens Brugge, Oostende en Nieuwpoort en langs de Vlaamse waterwegen in Izegem, Wielsbeke, Menen, Bornem, Wijnegem, Meerhout, Genk en Brussel.

In 2015 boekte Group De Cloedt een omzet van 160 miljoen €.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels