Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe renovatiepremie uitgesteld tot 1 december

De Vlaamse regering heeft de geplande datum van 1 november voor het herinvoeren van de renovatiepremie niet gehaald. De nieuwe regeling werd pas eind vorige week goedgekeurd, waardoor die nu pas zal ingaan op 1 december. Vanaf dan kunnen verbouwers de nieuwe Vlaamse renovatiepremie aanvragen. De Vlaamse regering moest wachten op een advies van de Raad van State. Bovendien zijn de nieuwe aanvraagformulieren nog niet klaar; die zijn vanaf 1 december beschikbaar op wonenvlaanderen.be.

Er komt wel een overgangsmaatregel voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer sloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. Wie daarvan wil genieten, moet zich haasten omdat de aanvraag vóór 1 februari 2016 moet worden ingediend. Voor deze verbouwers gelden de voorwaarden van het oude stelsel. Bij de aanvraag dienen zowel de gesloten aannemingsovereenkomsten of de bewijsstukken van de bestellingen van materialen te worden gevoegd als de facturen voor de uitgevoerde werken of leveringen van materialen die het gevolg zijn van de gesloten aannemingsovereenkomsten en/of bestellingen. Facturen mogen op de aanvraagdatum maximum drie jaar oud zijn. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de verbouwer van drie jaar geleden.

Voor de nieuwe renovatiepremie werd het eerste idee om te werken met een belastingvermindering afgevoerd. Het blijft dus een premie, maar nieuw is dat de uitbetaling wordt verdeeld over twee aanvragen van elk maximum 5.000 '. De tweede aanvraag kan ten vroegste één jaar en maximum twee jaar na de eerste gebeuren. Bij een volledige woningrenovatie moet dus twee keer een aanvraag worden ingediend. De bedoeling is de verbouwer meer tijd te geven voor een totale renovatie van zijn woning. Om ten volle van de premie te kunnen genieten, is een goede renovatieplanning dus belangrijk. Het maximale bedrag van de beide premies samen bedraagt 10.000 '.

Vier categorieën

Voortaan komen slechts vier in plaats van zes soorten verbouwingswerken in aanmerking. De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën. Per categorie kan de aanvrager een tussenkomst van hoogstens 2.500 ' bekomen. De vier categorieën zijn:

De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;

Het dak: werken aan het dakgebinte, de dakbedekking, goten en afvoer;

Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren;

De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 ', excl. btw. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die een verbouwer zelf heeft uitgevoerd komen in aanmerking.

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden maximumbedragen voor de berekening van de premie: elektrische installatie (max. 3.750 '), sanitaire installatie (max. 3.750 ') en centrale verwarming (max. 7.500 ').

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturatie van de werken uit een bepaalde categorie. Een aanvraag kan voor maximum twee categorieën tegelijk. Voor werken in meer dan twee categorieën moeten twee aanvragen worden ingediend. Voor elke categorie kan slechts eenmaal een premie worden aangevraagd. Hierop geldt een uitzondering als de woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor. Dan mag de premie ook in één keer worden aangevraagd voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kan uiteraard geen tweede aanvraag meer gebeuren.

De te renoveren woning of het gebouw dat men zou willen omvormen tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet. Wie als bewoner een aanvraag indient, mag geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik hebben of gehad hebben tot drie jaar vóór de aanvraagdatum. Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Wie de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag niet meer verdienen dan 40.640 ' als alleenstaande zonder persoon ten laste; 58.050 ' als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.260 ' per bijkomende persoon ten laste) of 58.050 ' voor wie gehuwd is of samenwoont (te verhogen met 3.260 ' per persoon ten laste).

Hierbij geldt het inkomen van twee jaar vóór de aanvraagdatum. Voor wie de te renoveren woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt geen inkomensgrens.

Wie de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook indien een vorige bewoner van de woning de jongste tien jaar een renovatiepremie ontving, kan je als nieuwe bewoner geen nieuwe premie meer krijgen. Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie wordt het bedrag van deze verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie. Nadat die tien jaar zijn verstreken, kan de premie opnieuw worden aangevraagd.

Voor buitenschrijnwerk met een hogere isolatiewaarde (Ug van maximum 0,9W/m²K en Uw van maximum 1,7 W/m²K) is er geen verhoogde premie meer. De Ug-waarde voor ramen en buitendeuren wordt strenger, met een maximum van 1,1 W/m²K (in plaats van 1,3 W/m²K).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen