Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe regels voor het keuren van torenkranen vanaf 1 maart

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe regels voor het keuren van torenkranen vanaf 1 maart

© (C) 1989-2019 copyright Geoff Childs. All rights reserved.

Vanaf 1 maart gelden nieuwe regels bij de wettelijke keuring van torenkranen, opgelegd door de FOD WASO. De nota die de rapportering van controles van torenkranen door een externe dienst technische controle (EDTC) behandelt verscheen op 8 februari, wat de overgangsperiode kort maakt. We overlopen samen met Peter Goetschalckx, de technisch expert in hijs- en hefwerktuigen bij BTV , de belangrijkste wijzigingen die deze nota met zich brengt, zowel voor de keuringsorganismen als voor de gebruikers en eigenaars van de torenkranen.
Op welk type hijs- en hefwerktuigen zijn de wijzigingen van toepassing?
De wijzigingen zijn enkel van toepassing op de rapportering van controles van torenkranen in verslagen door een EDTC. Voor andere hefwerktuigen, waaronder ook andere kraantypes, blijft nota 6232 nog van kracht.
 
Welke wijzigingen brengt het verslag met zich?
De bedoeling is dat het verslag begrijpelijker wordt voor de beheerder van de torenkraan en dat het besluit meteen opvalt. Hiervoor gebruiken we een kleuraanduiding waarbij:
• groen staat voor een volledige goedkeuring (de kraan mag voort gebruikt worden)
• geel voor een goedkeuring met opmerkingen (de kraan mag voort gebruikt worden, maar de opmerkingen moeten zo snel mogelijk verholpen worden);
• rood voor een volledige afkeuring (de kraan mag niet langer gebruikt worden tot de opmerkingen verholpen zijn).
 
Wat als een torenkraan volledig wordt afgekeurd?
De EDTC formuleert het besluit op een zeer duidelijke manier zodat het voor de opdrachtgever duidelijk is welk gevolg hij hieraan moet geven. Belangrijk is dat de overheid (FOD WASO ) een actielijst heeft gemaakt die de EDTC’s moeten volgen. Deze actielijst bevat alle opmerkingen die onmiddellijke buitendienststelling met zich brengen.
 
Wat verandert er voor de eigenaar van de torenkraan?
De belangrijkste wijziging zit in de voorbereiding: er moet een opstellingsfiche voorgelegd worden waar volgende elementen zeker aan bod komen:
• Berekeningsnota of studie van de stabiliteit van de ondergrond;
• Eventuele windstudie;
• Keuring van de voedende generator of het voedende laagspanningsbord;
• De aanwezigheid van een handleiding, het kabelattest,..
 
Belangrijk is dat de eigenaar van de torenkraan deze fiche volledig ingevuld en ondertekend moet aanleveren aan het keuringsorganisme. Het ontbreken van deze fiche leidt automatisch tot de buitendienststelling van de torenkraan.
 
Zijn er nog wijzigingen?
Zeker! Zoals je weet is er elke drie maanden een periodieke controle en één keer per jaar een grondig nazicht van het mechanisme en structuur van de torenkraan. Deze jaarlijkse controle zal uitgebreider zijn. Effectieve testen van de lastmomentbegrenzing op de bouwwerf zijn voortaan ook voorzien. Praktisch wil dit zeggen dat er op de bouwwerf testgewichten moeten zijn. Geen geijkte gewichten voor alle duidelijkheid. Het volstaat een last (pallet met stenen bv.) te hebben die we kunnen gebruiken. Onze keurders zullen een dynamometer bij hebben om het gewicht van het testgewicht te kunnen bepalen. Met het testgewicht wordt dan nagekeken of de lastmomentbegrenzer goed is afgesteld. Het is zeker raadzaam een onderhoudstechnieker aanwezig te hebben, mochten er problemen zijn.
 
De lijst met opmerkingen die een onmiddellijke buitendienststelling veroorzaken vind je op: https://www.btvcontrol.be/Assets/Documents/nl/Producten/Hijs%20en%20hef/1.Lijst-met-opmerkingen-met-onmiddellijke-buitendienststelling.pdf

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

TVH neemt Rentalift over

TVH neemt Rentalift over

TVH Equipment heeft de firma Rentalift uit Izegem overgenomen van Van den Dorpe Handling Equipment. Die laatste wil zich focussen op activiteiten in de logistiek, industrie en havens. “Wij zijn ervan overtuigd dat de ploeg en de klanten[…]

25/01/2022 | Verhuurovername
Bobcat heeft volledig elektrische compacte rupslader

Bobcat heeft volledig elektrische compacte rupslader

Husqvarna integreert Blastrac-producten

Husqvarna integreert Blastrac-producten

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

Meer artikels