Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe regelgeving voor verlichting

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe regelgeving voor verlichting

Sinds begin december zijn de nieuwe regelgevingen met betrekking tot ecodesign en energy labelling van verlichting van kracht. Deze vernieuwde wetgeving zorgt onder meer voor de uitfasering van energie-inefficiënte verlichtingsbronnen.

De nieuwe regels werden op 5 december 2019 gepubliceerd. De meest opvallende maatregel is de uitfasering van verouderde TL-buizen  (zoals T2, T8 en T12), halogeen lampen (zoals GY6, 35) en spaarlampen (zoals CFLi). Deze verlichtingsbronnen moeten eruit omdat ze niet energie-efficiënt zijn, en omdat er voldoende alternatieven op de markt bestaan die wél energie-efficiënt zijn.

De uitfasering betekent niet dat de verlichtingsproducten onmiddellijk verdwijnen. De uitfasering verloopt in fasen: één deadline vanaf 1 september 2021 en één vanaf 1 september 2023. Fabrikanten hebben, afhankelijk van het type lamp, tussen de 1,5 en 3,5 jaar de tijd om zich voor te bereiden op de uitfasering.

Wie dit type lampen in gebruik heeft zal mogelijk zijn armaturen moeten aanpassen of vervangen, om zodoende de efficiëntere alternatieven te kunnen gebruiken. TL-buizen in het algemeen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld kantoren, winkels, horeca, werkplaatsen en toonzalen.

Vereenvoudiging

Een andere belangrijke wijziging vanuit deze nieuwe regelgeving is een administratieve vereenvoudiging door het samenvoegen van drie aparte ecodesignregelgevingen (niet-gerichte lampen en bijbehorende armaturen, gerichte lampen en bijbehorende armaturen en straatverlichting) tot één enkele regelgeving voor lichtbronnen. Dit betekent dat in plaats van enkel lampen en armaturen, alle producten met een geïntegreerde verlichtingsbron per 2021 onder de scope van de regelgeving zullen vallen. Iedere fabrikant of leverancier met een product waar een verlichtingsbron in zit verwerkt, moet nu dus bekijken of dat product binnen de scope van de verplichting valt of niet.

Registratieverplichting

De nieuwe definitie geldt voor zowel de ecodesign- als de energy labellingregelgeving. Een belangrijk aspect hierbij is of de lichtbron wel of niet uit het product gehaald kan worden en of het product wel of niet is opgenomen in de lijst met uitzonderingen in de Annex.

Een belangrijk gevolg is dat producten die wel binnen de scope vallen ook in de EPREL-database geregistreerd moeten worden, omdat de nieuwe regelgeving ook in de energy labellingregelgeving is opgenomen. De nieuwe energy labellingregelgeving gaat op 1 september 2021 van kracht, met uitzondering van een aantal parameters van het productinformatieblad die al per 1 mei 2021 in de Energy Labelling Database (EPREL) ingevoerd moeten worden.

Energielabel

Met de ingang van de nieuwe energy labellingregelgeving wordt ook het energielabel voor armaturen per 25 december 2019 stopgezet. Voor fabrikanten en invoerders van armaturen betekent dit dat zij vanaf die datum geen label dienen toe te voegen aan hun product.

De armaturen die onder de nieuwe ‘lichtbron’-definitie vallen, moeten vervolgens per 2021 in orde gebracht worden met de vereisten uit de nieuwe regelgeving, waarbij mogelijk terug een label moet worden geplaatst. Indien de armatuur niet binnen de scope van de nieuwe energy labelling regelgeving zit, vervalt in principe het label.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Meer artikels