Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe regel op komst voor uitzonderlijk vervoer

Nieuwe regel op komst voor uitzonderlijk vervoer

© Ilya - stock.adobe.com

Tot nu toe is een lading die valt onder de regels voor uitzonderlijk vervoer (ondeelbare lading) gebonden aan strenge voorschriften. Zo kan men maar afwijken in één richting (ofwel breedte, ofwel lengte, ofwel hoogte).

 De Vlaamse regering wijzigt op voorstel van minister Ben Weyts principieel artikel 12 van het koninklijk besluit over het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen zodat men straks kan afwijken in twee richtingen, zij het wel met beperkte overschrijding en onder voorwaarde dat er efficiëntiewinst geboekt wordt (concreet zou er minstens +30% extra lading moeten vervoerd worden) én dat het een lading betreft die sowieso al diende te gebeuren via uitzonderlijk vervoer.

Minder transporten

Het idee achter de wijziging is dat door toe te laten dat bij een reeds bestaand uitzonderlijk transport een bijkomende afmeting (breedte of hoogte) overschreden wordt, het totaal aantal uitzonderlijke transporten zal verminderen, wat de mobiliteit en de verkeersveiligheid enkel ten goede kan komen. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog overleg gepleegd met de gewestregeringen. Het wordt ook voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorbeeld

Het kabinet van minister Weyts illustreert de voordelen van de wijziging met een voorbeeld. Men vervoert op een oplegger van 2,55 bij  12 m lege plastic watercontainers van 3,5 m hoog, 2,65 m lang en 1,3 m breed, die rechtop moeten blijven staan. Omwille van hun hoogte kunnen deze containers niet vervoerd worden met een regulier transport en worden ze beschouwd als een ondeelbare lading in de zin van de regelgeving uitzonderlijk vervoer. Op basis van de huidige regelgeving kan men slechts vier van dergelijke containers vervoeren (in de lengterichting, waardoor er links en rechts nog vrije ruimte blijft).

Efficiënter

Door de containers 90° te draaien, zou men echter veel efficiënter kunnen laden vermits er dan in de lengte liefst negen dergelijke containers achter elkaar kunnen geplaatst worden. Hierdoor ontstaat, bovenop de afwijking in de hoogte, wel een bijkomende (beperkte) afwijkende breedte van 2,65 m. Hoewel deze alternatieve manier van laden een efficiëntiewinst van meer dan 100% oplevert, is dit overeenkomstig de huidige wetgeving niet toegestaan, maar dankzij de wijziging van artikel 12 zou het wel toegestaan kunnen worden.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Masterplan en onthaalsite voor rozentuin Coloma Sint-Pieters-Leeuw

Masterplan en onthaalsite voor rozentuin Coloma Sint-Pieters-Leeuw

Het Team Vlaams Bouwmeester lanceerde een nieuwe open oproep voor acht verschillende projecten. Kandidaturen kunnen online ingediend worden tot vrijdag 21 augustus om 14 uur via vlaamsbouwmeester.be. De projecten worden gegund via een[…]

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

Besix bouwt 4,6 km lange kade voor gasterminal in Mozambique

Besix bouwt 4,6 km lange kade voor gasterminal in Mozambique

Werken Scheldeoever Wichelen gaan volgende fase in

Werken Scheldeoever Wichelen gaan volgende fase in

Meer artikels