Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge

Het Belgische consortium Hyoffwind heeft een overeenkomst getekend met John Cockerill en Besix voor het ontwerp en de realisatie van een productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge. Deze overeenkomst betekent een nieuwe mijlpaal voor Hyoffwind, dat een belangrijke pioniersrol vervult in lijn met de Vlaamse, Belgische en Europese waterstofstrategie.
Het project wordt ontwikkeld door een consortium met activiteiten doorheen de hele waardeketen van energie. Het consortium bestaat uit Virya Energy (productie en commercialisatie van hernieuwbare energie) en Fluxys (vervoer van groene molecules), en beoogt de ontwikkeling van een power-to-gas installatie die hernieuwbare elektriciteit kan omzetten in groene waterstof.

Groene waterstof is een cruciale bouwsteen voor een economie op basis van hernieuwbare energie, aangezien het kan worden gebruikt als grondstof voor industriële processen en voor een waaier aan mobiliteitstoepassingen. Hyoffwind zal daarnaast een bijdrage leveren aan de flexibiliteit en het evenwicht van het energie-systeem, door een effectieve oplossing te bieden voor de toegenomen variabiliteit afkomstig van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Fluxys en Virya Energy hebben de krachten gebundeld in 2018 om de duurzaamheid van het energielandschap in België en Europa te versterken. In een eerste fase, zal het geplande project bestaan uit een installatie die 25MW elektriciteit kan omzetten in groene waterstof, maar in tweede fase beogen de partners een opschaling tot 100 MW. Volgend op de uitkomst van de haalbaarheidsstudie, die uitgevoerd werd met de steun van het Federale Energietransitiefonds, werd een aanbestedingsproces opgestart met verschillende partijen.

Met de keuze voor John Cockerill en Besix als technologiepartner, en als partner voor het ontwerp en de realisatie, is een volgende belangrijke stap gezet door het consortium. De vergunningsaanvraag werd eind 2021 opgestart en het consortium verwacht een vergunning tegen midden 2022. De finale investeringsbeslissing zal worden genomen in de loop van 2022. Daarvan hangt ook de toekenning af van subsidies door de Vlaamse overheid in het kader van het relance-plan.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ondersteunt het project sinds 2020 omdat het project perfect paste in de Vlaamse waterstofstrategie. De Vlaamse regering gaf aan Hyoffwind reeds in 2020 strategische ecologiesteun van 8 miljoen €. Bijkomend wordt nog eens 23 miljoen € voorzien binnen het Vlaamse relanceplan via de Europese IPCEI-oproep, waarvan nu de eerste reeks projecten moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

“Hyoffwind is één van de projecten die Vlaanderen heeft ingediend in de Europese IPCEI-oproep (Important Projects of Common European Interest) in verband met waterstof. We willen koploper worden in duurzame waterstof, het is dan ook positief dat het consortium de volgende stappen heeft gezet voor een eerste productie-eenheid voor groene waterstof in de haven van Zeebrugge. Het zorgt niet enkel voor de productie van duurzame waterstof, maar zo kunnen de bedrijven ook kennis en expertise opbouwen rond deze duurzame technologie, kennis die we dan later ook kunnen exporteren naar andere landen”, zegt minsiter Crevits.

Dit pioniersproject, gecombineerd met de ontwikkeling van waterstof-infrastructuur, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse, maar ook Belgische en Europese waterstofstrategie door een eerste stap te zetten voor de uitbouw van Vlaanderen en België als Europese draaischijf voor groene waterstof.

“Met Hyoffwind gaan we de volgende fase in van de overgang naar doelmatigere bronnen van groene energie door de start van een bevoorradingsketen voor groen waterstof mogelijk te maken. De beschikbaarheid van schone waterstof zal sectoren als vervoer en logistiek koolstofvrijer maken. Door de partnerschappen met John Cockerill en Besix beschikken we over de volledige kennis en ervaring om een van de eerste belangrijke bouwstenen te worden ter ondersteuning van de Europese waterstofstrategie”, verklaart Paul Tummers, CEO van Virya Energy.

“We willen een actieve speler zijn van de energietransitie in België met als doel van ons land een invoer- en transithub te maken in een pan-Europese waterstofbackbone. Samen met onze partners zijn we ervan overtuigd dat het project Hyoffwind hiertoe een aanzienlijke bijdrage kan leveren, want het heeft het potentieel om een waterstofeconomie in ons land te helpen in gang te zetten”, aldus Pascal De Buck, CEO van het infrastructuurbedrijf Fluxys.

“Als ontwerper en fabrikant van alkalische elektrolytische cellen met een hoge capaciteit zetten we ons helemaal in voor de energietransitie. Met ons snelgroeiende team van waterstofexperts in België en Frankrijk streven we ernaar continu innovatieve technologische oplossingen te ontwikkelen. Dit project beantwoordt echt aan de behoeften van onze tijd. Het is een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen klimaatverandering”, stelt Jean-Luc Maurange, CEO van John Cockerill.

“Wij verlenen de elektromechanische expertise van onze dochteronderneming Besix Environment voor het ontwerp, de uitvoering en de indienststelling van de installatie, evenals onze capaciteiten voor de bouw van complexe industrieprojecten”, besluit Pierre Sironval, Deputy CEO van Besix Group.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Een milieupaspoort voor elk product

Een milieupaspoort voor elk product

De badkamer- en keukenspecialist Grohe lanceert tegen eind oktober milieuverklaringen (EPD’s) voor ongeveer zeshonderd producten uit zijn gamma. Elk product krijgt als het ware een milieupaspoort dat moet zorgen voor transparante en[…]

Voorzichtig optimisme over aardwarmteproject in Mol

Voorzichtig optimisme over aardwarmteproject in Mol

Baksteenproducent Vandersanden plaatst eigen windturbine in Lanklaar

Baksteenproducent Vandersanden plaatst eigen windturbine in Lanklaar

Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Meer artikels