Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe plannen voor overkapping kruispunt Ringlaan Lommel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe plannen voor overkapping kruispunt Ringlaan Lommel

Foto's: Agentschap Wegen en Verkeer

Dit voorjaar dienen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de stad Lommel een nieuwe aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de overkapping van het kruispunt van de Ringlaan en de Stationsstraat. De plannen blijven in grote lijnen dezelfde als voorheen. Wel werden aan het ontwerp kleine aanpassingen gedaan in functie van de verkeersafwikkeling.

 

Bovendien wordt aan het project een milieueffectenrapport (project-mer) toegevoegd. In de loop van het voorjaar wordt het nieuwe dossier ingediend, en volgt een openbaar onderzoek. Het AWV organiseert ip 16 februari ook een digitale infosessie voor alle geïnteresseerden. Indien de procedures vlot verlopen, kunnen de eerste nutswerken op het terrein eind 2021 van start gaan.
 
De initiële vergunningsaanvraag werd vorig jaar vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wegens het ontbreken van een milieueffectenrapport (mer).
 
In het project-mer brengen experts nu in kaart wat de mogelijke effecten van het project zijn op mens, natuur en milieu. Verschillende disciplines worden onder de loep genomen, zoals water, bodem, geluid, mobiliteit en leefomgeving. Het rapport vermeldt straks hoe mogelijke negatieve effecten kunnen worden vermeden, gemilderd of gecompenseerd.
 
De overkapping van de Ringlaan zorgt straks voor een scheiding van het doorgaande en het plaatselijke verkeer. Zo is het station beter bereikbaar vanuit het centrum en krijgen we een veiligere en vlottere verkeersdoorstroming op de Ringlaan. Bovenop de overkapping komt een stedelijk plein met groen en voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.
 
Concreet worden volgende ingrepen gepland:
• Verdieping van de Ringlaan, zodat deze weg straks onder de Stationsstraat doorloopt. Beide wegen zullen dan niet meer rechtstreeks op elkaar aansluiten.
• Op het plein komt een lichtengeregeld kruispunt dat de Stationsstraat verbindt met de ventwegen van de Ringlaan.
• De vernieuwing van de ventwegen (Binnen- en Buitensingel) zodat de verkeersafwikkeling op en langs de Ringlaan vlotter en veiliger kan
• De verbetering van de fietsverbindingen zodat voetgangers en fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.
• De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
• Waar nodig het verplaatsen of vernieuwen van  de nutsleidingen.
 
De kruispunten van de Ringlaan met Hoeverdijk en Balendijk blijven ongewijzigd. Enkel de afslagstrook voor linksafslaand verkeer vanaf de Ringlaan naar Balendijk wordt verlengd.
 
Via het lichtengeregeld kruispunt op het plein en de vernieuwde ventwegen met fietspaden blijven de handelszones vlot bereikbaar. De initiële verkeerskundige principes blijven dus ook in het nieuwe dossier behouden.
Foto’s: © Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

155 rioleringsprojecten versneld gestart

155 rioleringsprojecten versneld gestart

155 extra rioleringsprojecten verspreid over gans Vlaanderen kunnen dit jaar starten. Een jaar geleden riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de lokale besturen op om hun rioleringsgraad versneld op te krikken. Ze maakte 100 miljoen[…]

Werken viaduct E314 aan de grens in Boorsem zullen een jaar duren

Werken viaduct E314 aan de grens in Boorsem zullen een jaar duren

Mechelen start met heraanleg stadsring

Mechelen start met heraanleg stadsring

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Meer artikels