Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe pistes moeten energierenovaties sociale huisvesting versnellen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) versoepelt de voorwaarden voor het aanvragen van een energiepremie bij woningrenovaties door sociale huisvestingsmaatschappijen. Volgens de minister maakten in het verleden te weinig maatschappijen gebruik van deze subsidies uit het Vlaams Klimaatfonds. Vlaanderen heeft de ambitie om alle sociale woningen tegen 2020 energiezuinig te maken.

Tijdens de vorige regeerperiode dienden maar weinig sociale huisvestingsmaatschappijen een subsidieaanvraag in. 'Te complex', luidde het. Zo kon de aanvraag pas ingediend worden na de volledige voltooiing van de werken en kon men enkel voor collectieve verwarmingssystemen een premie aanvragen waardoor heel wat gebouwen uit de boot vielen. Vlaams minister Homans versoepelt nu de voorwaarden zodat de voorziene middelen volledig gebruikt zullen worden.

'Om te beginnen zal de vereiste dat een energetische renovatie gepaard moet gaan met collectieve verwarming vervallen. Hierdoor komen veel meer gebouwen in aanmerking voor een subsidie. Dit zal de sensibilisering van de sociale huurders ook ten goede komen. Hoe individueler een energieafrekening kan gebeuren, hoe beter. Op deze manier wordt zuinig energiegebruik ook beloond', aldus Liesbeth Homans.

Ook moet geen installatiestudie meer opgemaakt worden als vijftien of meer wooneenheden in een aaneengesloten gebouw betrokken zijn bij de grondige renovatie. Daarnaast wordt het moment van de subsidieaanvraag vervroegd van de voltooiing van de werken naar de bestelling of de start van de werken. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan één van de grootste knelpunten. 80% van de subsidie zal ook dan reeds uitbetaald worden.

'Omdat vele huurders meer betalen aan energie dan aan de eigenlijke huur is het van het grootste belang dat het sociale huurpatrimonium energetisch gerenoveerd wordt. Met deze aanpassing aan het Vlaams Klimaatfonds zorgen we ervoor dat de voorziene versnelling ook effectief mogelijk wordt', aldus Vlaams minister Homans.

Nieuwe pistes

Dit jaar maakt Homans 800 miljoen ' vrij voor het bijbouwen en renoveren van sociale huurwoningen. Daarnaast worden nieuwe pistes verkend om nog meer en sneller sociale woningen energiezuinig te maken, zoals de 'vaste woonkostbenadering' die Vlaams volksvertegenwoordiger Björn Anseeuw voorstelt.

'De bedoeling is dat door de energiebesparing de energierenovatie van sociale huurwoningen gedeeltelijk wordt bekostigd. Concreet: door de renovatie realiseren we een forse vermindering van de energiekosten voor elektriciteit en verwarming. De huurder betaalt weliswaar iets meer huur ' wat goed is voor de sociale huisvestingsmaatschappij die sneller kan gaan renoveren ' , maar door de lagere energiekost daalt ook de totale woonkost voor de sociale huurder. Die huurder betaalt vandaag vaak meer aan energiekosten dan aan huur. Kortom, een win-win-verhaal', aldus Björn Anseeuw.

'Dit jaar is er dus 800 miljoen ' beschikbaar voor het bijbouwen en renoveren van sociale woningen. Ongeveer 240 miljoen daarvan wordt geïnvesteerd in de renovatie en het energie-efficiënt maken van oude sociale huurwoningen. Dat is al heel wat, alleen zou het goed zijn om die renovatie-oefening te versnellen', vindt Anseeuw.

'Met de nodige creativiteit moet dat ook lukken: wanneer sociale huisvestingsmaatschappijen een stuk van de besparing op energiekosten kunnen gebruiken om te investeren in het energie-efficiënt maken van hun patrimonium, ontstaat een extra investeringscapaciteit die zichzelf terugverdient. Minister Homans liet in de commissie Wonen weten dat ze werk wil maken van dit voorstel', vervolgt het Vlaams parlementslid.

Hij pleit er tevens voor om het mogelijk te maken dat ESCO's (Energy Service Companies) in dit verhaal een rol kunnen spelen. Een ESCO is een energiebedrijf dat het energierenovatieproject zelf plant, uitvoert en financiert. De eigenaar van de woning betaalt de investering dan af met de energiebesparing die wordt gerealiseerd. Niet enkel de investering maar ook het risico is ten laste van het private energiebedrijf. Eigenaar en huurder genieten onmiddellijk van het terugverdieneffect. ESCO's hebben ook de nodige ervaring waardoor de sociale huisvestingsmaatschappijen ook niet langer de operationele last van grote renovatiedossiers zelf moeten dragen', besluit Björn Anseeuw. Vlaams minister Homans zal ook deze piste onderzoeken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

De toekomst van de 32.000 m² grote Marie Thumas-site aan de Vaart in de Leuvense deelgemeente Wilsele wordt concreter. De oude conservenfabriek wordt grotendeels gerenoveerd en krijgt binnenin een volledig nieuwe indeling met plaats voor[…]

DPG Media bouwt hybride houten kantoor in Amsterdam

DPG Media bouwt hybride houten kantoor in Amsterdam

DEME plaatst windturbinefunderingen in Massachusetts

DEME plaatst windturbinefunderingen in Massachusetts

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021