Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Parkwegbrug in Heverlee pas in 2020 klaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe Parkwegbrug in Heverlee pas in 2020 klaar

In het voorjaar van 2016 brokkelden stenen naar beneden aan de zijkant van de Parkwegbrug in Heverlee die de spoorweg overspant tussen de Tivolistraat en de Abdij van Park.

Dat gebeurde als gevolg van het bezwijken van de zogenaamde landhoofden, de steunpunten in het talud of de spoorberm. Omdat de stabiliteitsproblemen te groot waren, was de brug die dateerde uit 1941 niet meer te herstellen en werd ze enkele weken later uit veiligheidsoverwegingen volledig afgebroken. Infrabel, de beheerder van de brug, is nu begonnen met de procedure voor de bouw van een nieuwe brug.  Volgens de huidige planning van Infrabel zal die pas klaar zijn in september 2020.

De eerste ontwerpen voor de bouw van een nieuwe verbinding tussen de Philipssite en de Abdij van Park worden op dit moment gemaakt. De plannen moeten passen bij het historische kader van de omgeving. Het definitieve ontwerp zal vermoedelijk tegen volgend voorjaar klaar zijn, waarna de bouwaanvraag, de bestekopmaak, de aanbestedingsprocedure en de gunning volgen. In het tweede trimester van 2019 kan dan worden begonnen met de eigenlijke bouw van de brug. Die zal een jaar in beslag nemen en ongeveer 1 miljoen € kosten.

 

Omdat de bestaande landhoofden niet meer in goede staat en dus onbetrouwbaar waren, konden zij niet meer gebruikt worden voor een eventuele tijdelijke brug. Er zouden in ieder geval altijd nieuwe landhoofden moeten gebouwd worden. Omdat de taluds zeer steil zijn, moeten de landhoofden diep gefundeerd worden. Dit maakt dat ook voor een tijdelijke brug dezelfde studie, aanbestedingsprocedure, bouwvergunning en bouwtijd nodig zouden zijn als voor de definitieve brug.

Bovendien bevindt de Parkwegbrug zich op een erfgoedsite. De nieuwe brug moet dus op exact dezelfde plaats worden gebouwd om de impact op het landschap tot een minimum te beperken. Dit zou ook zo zijn voor een eventuele tijdelijke brug, die er dan een jaartje zou liggen maar vóór de start van de werken aan de nieuwe brug opnieuw zou moeten afgebroken worden om daarna nog eens een jaar zonder brug te zitten. Gezien de beperkte tijdwinst en de hoge kostprijs voor een zeer beperkte duur ten opzichte van de definitieve oplossing wordt door Infrabel geen tijdelijke brug voorzien.

Het Leuvense stadsbestuur betreurt de langdurige onderbreking van deze belangrijke verbinding. “Het feit dat die brug er niet meer is, stelt een enorm probleem inzake comfort en veiligheid. We hebben onmiddellijk na het afbreken van de oude brug gepleit voor een tijdelijke constructie, maar dat  zal dus blijkbaar niet gebeuren. Op een gegeven moment hadden we het gevoel dat Infrabel gewoon niet gehaast was. Nochtans zijn ze wettelijk verplicht op die plek een brugverbinding te voorzien. In het contract met de abt dat de NMBS in de negentiende eeuw toestemming gaf om hier de spoorweg aan te leggen, staat dat dit enkel mocht indien een ‘viaduct’ de toegang tot de abdij verzekerde. Op basis daarvan heb ik een timing geëist van Infrabel. Die is er nu, maar ze brengt ons nog altijd tot midden 2020, wat dus nog een hele tijd is”, aldus de Leuvense burgemeester Louis Tobback.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

In opdracht van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, werd een haalbaarheidsstudie toegewezen voor drie potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brusselse Gewest uit te breiden. Het streefdoel is dat de studies begin 2022[…]

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Meer artikels