Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe parkings zuiveren sanitair afvalwater

Nieuwe parkings zuiveren sanitair afvalwater

Phytoparking is een nieuw systeem om parkings om te vormen tot zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Daarnaast kunnen ze ook het regenwater bufferen, wat de kans op overstromingen vermindert. Voor bedrijven en gemeentebesturen levert dit vele voordelen op.

Het bedrijf Rietland uit Minderhout geeft met het nieuwe  Phytoparking-systeem parkeerplaatsen extra functies, zoals het zuiveren van sanitair afvalwater. “Onder elke parkeerruimte kan met dit systeem afvalwater gezuiverd worden. Op die manier wordt een aansluiting op de riolering overbodig en dalen de kosten voor zuivering significant. Omdat het afvalwater lokaal gezuiverd wordt, wordt het ook mogelijk om het gezuiverde water te hergebruiken (eventueel na opzuivering), bv. als toiletspoelwater, proceswater of voor bevloeiing”, meldt Dion van Oirschot van Rietland.Verschillende parkeervakken kunnen parallel of in serie geplaatst worden om het systeem te vergroten of om aan speciale lozingseisen te voldoen. De standaard uitvoering van de Phytoparking als parkeerplaats heeft een capaciteit van 16 inwonersequivalent (ie) per parkeervak van 2,5 x 5 m. Twee parkeerplaatsen kunnen bijvoorbeeld het sanitaire afvalwater reinigen van veertig personen in een bedrijf.

Gezuiverd

Het afvalwater wordt eerst voorgezuiverd in een voorbezinker waarin de vaste delen, vetten en oliën achterblijven. “Het voorgezuiverde afvalwater loopt daarna over in een pompput. Van hieruit wordt het onder de grastegels in de ondergrondse zuivering gepompt. Het bekken van de Phytoparking is gevuld met geëxpandeerde kleikorrels van Argex, waarop bacteriën leven die voor de zuivering van het afvalwater zorgen. In deze natuurlijke omgeving worden de bacteriën ondersteund en geïntensiveerd door de toevoeging van extra zuurstof van onder uit het bekken. De intelligente sturing zorgt voor een automatische aanpassing van de beluchting aan de hoeveelheid afvalwater die gezuiverd moet worden. Hierdoor wordt het energieverbruik voort geminimaliseerd. Het geheel is van de ondergrond afgedicht door middel van een sterke folie. Als het water gezuiverd is, kan het naar een regenwaterriool, gracht, beek of bekken worden afgevoerd. Het kan ook geïnfiltreerd worden in de ondergrond. Het water kan gerecupereerd worden en voort worden opgewerkt tot proceswaterkwaliteit”, signaleert Dion van Oirschot. De Phytoparking wordt geleverd inclusief een besturingskast met alarmfunctie voor de sturing van de pomp en de luchtblower.

Technologie

Het Phytoparking-systeem is gebaseerd op de technologie van beluchte rietvelden. “Al sinds 1994 ontwerpen en bouwen we helofytenfilters (rietvelden) voor de zuivering van afvalwater. De Phytoparking vormt de volgende stap in deze ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de revolutionaire FBA-technologie ook zonder rietplanten perfect werkt. Dit gebeurt met behoud van alle klassieke voordelen van een rietveld zoals een zeer laag energieverbruik, ongevoeligheid voor storingen en een minimaal onderhoud. Door het beluchte rietveld-concept te integreren in een gepatenteerd concept onder grastegels ontstaat een multifunctionele gebruiksruimte zoals een groene, infiltrerende parkeerplaats, die ook nog afvalwater zuivert”, communiceert Dion van Oirschot.

Besparing

Het systeem is ideaal voor middelgrote projecten zoals woonwijken,  groepen woningen, bedrijventerreinen, hotels, verzorgingstehuizen, scholen en ziekenhuizen. “Maar ook voor gemeentebesturen kan het project een enorme besparing zijn op de aanleg en het onderhoud van de riolering. Ze moeten geen nieuwe rioleringen meer aanleggen en hebben ook geen afzonderlijke afvoer meer nodig naar een zuiveringsstation of collector. Net als gemeenten kunnen ook bedrijven die hun bedrijfsafvalwater zuiveren met dit systeem veel besparen. Ze verdienen de investering al vaak na vijf jaar terug”, weet Dion van Oirschot. Binnenkort worden de eerste zuiverende parkeerplaatsen geplaatst bij een school in Brecht en aan een sportterrein in Nederland.

Infiltratie

Een bijkomend voordeel is dat het regenwater ook kan infiltreren in de parking. “De parkeerplaats bestaat langs de bovenkant immers uit zeer stevige platen in gerecycleerde kunststof voorzien van openingen waarin gras kan groeien. Het regenwater stroomt er vlot door, zodat het risico op overstromingen wordt verminderd. Dit kan ook weer voor een besparing zorgen. In Frankrijk moeten nieuwe parkeerplaatsen allemaal al infiltrerend zijn; daar geldt een wettelijke verplichting. We hopen dat België snel dat voorbeeld zal volgen. In ons land is er nog geen wettelijke verplichting om infiltrerende parkings toe te passen, maar je voelt wel dat er steeds meer over nagedacht wordt. Ook in Nederland wordt al naar alternatieven gezocht voor de dure drukriolering”, aldus van Oirschot.

Stijn Van Hulle, professor Industriële Waterbehandeling van de Universiteit Gent Campus Kortrijk, steunt het pleidooi van Phytoparking om parkings meer infiltrerend te maken. “Ik vind ook dat parkings best meer waterdoorlatend mogen worden. Aandachtspunt is wel dat er dan rekening moet gehouden worden met polluenten, zoals olie en metalen die van de auto’s komen”, oppert hij.

Academische hoek

Vanuit de academische wereld klinken heel wat positieve reacties op het Phytoparking-project. Stijn Van Hulle is het project alvast zeer genegen. “Het is een voordeel dat er een zuivering on site wordt voorzien. Door te spelen met de materialen wordt het afvalwater verregaand gezuiverd. Naast Argexkorrels kan er ook actieve kool worden ingezet om medicijnresten te verwijderen. We zijn als Universiteit Gent voort betrokken bij de aanleg van de parking van een voetbalclub in Heesch (Nederland). Op deze site worden binnen het interregproject I-Qua verschillende innovatieve waterzuiveringstoepassingen getest waaronder het Phytoparking-systeem. Andere zaken die getest worden, zijn o.m. de opwerking van urine tot meststof en de zuivering van het zwart en grijs water tot loosbaar water in een MBR-systeem, wat staat voor membraanbioreactor-systeem. Op een andere pilot site van het I-Qua-project gaan we een helofytenfilter combineren met een membraanfiltratiesysteem om rechtstreeks drinkbaar water uit afvalwater te maken”, luidt het.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters draagt zes gewestwegen over aan de stad Mechelen gezien hun lokale functie. De stad ontvangt voor het in goede staat brengen van deze wegen een investeringssubsidie van ongeveer[…]

Nieuwe aanpak moet leiden tot kustbescherming op lange termijn

Nieuwe aanpak moet leiden tot kustbescherming op lange termijn

Herinrichting Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd

Herinrichting Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd

Kruisem bouwt nieuwe uitkijktoren

Kruisem bouwt nieuwe uitkijktoren

Meer artikels