Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe Oproep WinVorm in West-Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

De Oproep WinVorm omvat een selectie en voordracht van ontwerpers en ontwerpteams voor opdrachten inzake bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse bouwmeester. Deze West-Vlaamse Oproep biedt toekomstige opdrachtgevers een snellere procedure aan om te komen tot architecturale kwaliteit en goed opdrachtgeverschap. De komende oproep wordt gepubliceerd op 22 januari 2016.

De Oproep WinVorm richt zich tot West-Vlaamse lokale overheden en besturen: steden en gemeenten, OCMW's, intercommunales, de provincie, lokale autonome overheidsbedrijven, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen. Opdrachten voor zowel de Oproep WinVorm als de Selectie WinVorm worden samen gepubliceerd op de website apps.west-vlaanderen.be/winvorm, waarbij geïnteresseerde ontwerpers uit West-Vlaanderen en daarbuiten zich kunnen aanmelden.

De Oproep WinVorm is een selectieprocedure gebaseerd op het principe van een architectuurwedstrijd. Drie kandidaat-ontwerpers dingen mee naar een selectie op basis van een wedstrijdinzending voor de opdracht (bouwkunde, stedenbouw, landschapsarchitectuur, ') waarvoor ze ook vergoed worden. De procedure is in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de mededingingsregels.

De gemeente beschikt meteen over drie visies op de opdracht en kan vervolgens heel gericht de beste keuze maken. De procedure loopt snel, de vergaderingen gebeuren ter plaatse. De formule met inbegrip van een vergoeding voor de wedstrijdontwerpen, begeleiding en het overnemen van het administratieve en juridische proces door de provincie kost de gemeente 9.750 ' zonder btw. Deze formule is bedoeld voor stedenbouwkundige studies met een ereloon van minder dan 207.000 ' zonder btw voor projecten met een investeringsbedrag van maximum 2,07 miljoen '. Voorbeelden uit de voorbije oproepen zijn: een kinderdagverblijf, de inrichting van een park, een masterplan voor het centrum van een stad, de bouw van een sociaal huis of een project voor sociale woningbouw.

Selectie WinVorm

De Selectie WinVorm is bedoeld voor heel beperkte studies, masterplannen, kleine bouwprojecten of de herinrichting van publieke ruimte. Het kan hier enkel gaan om ontwerpopdrachten waarvan het ereloon lager is 85.000 ' zonder btw. Deze procedure is bedoeld voor bv. de bouw van een kantine, een ontmoetingsruimte, een gebouw voor een technische dienst, beperkte ingrepen zoals de herinrichting van een dorpsplein of klein park, een onderzoek naar de mogelijke herinvulling van een gebouw, een masterplan voor een inbreidingsproject, '

WinVorm begeleidt de opdrachtgevers bij het zoeken naar een goede ontwerper via een onderhandelingsprocedure. WinVorm publiceert de opdracht, geïnteresseerde ontwerpers kunnen zich aanmelden. Uiteindelijk worden minimum drie ontwerpers uitgenodigd bij de opdrachtgever om hun offerte toe te lichten, kritische vragen te beantwoorden of een eerste reflectie op de opdracht te geven. Ook hierbij worden de opdrachtgevers begeleid door WinVorm om tot een goede keuze van de ontwerper te kunnen komen.

De Selectie WinVorm gaat nog sneller dan de Oproep WinVorm en kost de opdrachtgever 1.500 ' zonder btw of drie keer 500 ' voor de drie bureaus die zich ter plaatse komen presenteren. De begeleiding kost 375 ' inclusief btw. Deze vergoeding is bedoeld voor de juryvoorzitter bij de presentatie van de bureaus.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

De stad Dendermonde schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘Vestinggordel Dendermonde’, inclusief een participatieluik. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester. Het plangebied[…]

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Negentiende Oproep WinVorm

Negentiende Oproep WinVorm

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Meer artikels