Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe normen en richtlijnen voor sociale woningbouw

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe normen en richtlijnen voor sociale woningbouw

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) vernieuwde haar normen en richtlijnen voor sociale woningbouw. De belangrijkste vernieuwingen focussen op energiezuinigheid en kleiner bouwen. Ook krijgen de sociale huisvestingsmaatschappijen en ontwerpers meer ruimte voor eigen keuzes en creativiteit. De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2018. 

De nieuwe normen en richtlijnen verduidelijken welk kwaliteits- en comfortniveau sociale woningprojecten moeten hebben, maar ook hoe dit kostenefficiënt kan worden bereikt. Projecten krijgen gesubsidieerde financiering indien ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Betaalbare, kwalitatieve sociale woningen realiseren blijft de rode draad.

De VMSW voorziet meer financiële steun voor energiezuinig bouwen of renoveren en stimuleert nu niet enkel het gebruik van zonneboilers, maar ook dat van pv-panelen en warmtepompen. Ook bijna-energie-neutrale (ben) woningen realiseren, compact bouwen en duurzame mobiliteit zoals bv. autodelen worden aangemoedigd.

Er is nog altijd een grote nood aan extra sociale woningen. Tevens is er een duidelijke maatschappelijke evolutie om kleiner te bouwen. Om meer sociale woningen te kunnen realiseren op één grond is daarom de maximale woonoppervlakte verkleind. Dit is tegenwoordig mogelijk omdat het comfortniveau per m² erop vooruitgaat.

Aangepaste woningen zijn woningen voor mensen die door een bepaalde beperking niet in een basiswoning terechtkunnen, maar met hulp wel zelfstandig kunnen wonen. De vernieuwde ontwerprichtlijnen formuleren standaarden voor het bouwkundige gedeelte van deze woningen.

De ontwerpleidraad met de specifieke bouwtechnische en conceptuele richtlijnen is minder strikt dan vroeger en bevat minder regels. De bemeubelbaarheid van een woning staat centraal, maar daarnaast heeft een ontwerper meer vrijheid. Zo geldt nu bijvoorbeeld alleen een minimumoppervlakte per lokaal en niet meer voor de hele woning.

De nieuwe ontwerpleidraad is bovendien een dynamisch document. De VMSW zal het regelmatig actualiseren om up-to-date te blijven met nieuwe bouwtrends.

Procedurebesluit

De vernieuwde normen en richtlijnen voor sociale woningbouw gaan samen met het nieuwe Procedurebesluit, dat de Vlaamse regering op voordracht van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans goedkeurde. Dat besluit regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten.

Het hele kader van normen en richtlijnen bestaat uit de dossiersamenstelling, de simulatietabel, het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw, de ontwerpleidraad sociale woningbouw en de ontwerpleidraad infrastructuuraanleg. Alleen de dossiersamenstelling, de simulatietabel en de ontwerpleidraad sociale woningbouw zijn nu vernieuwd. De nieuwe normen en richtlijnen zijn terug te vinden op de website vmsw.be. Hier vind je ook informatie over de provinciale informatiesessies die de VMSW de komende weken over dit onderwerp organiseert.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

De datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand dat vóór 2001 werd gebouwd, een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Volgens OVAM zouden in[…]

28/04/2022 | AsbestVlaamse Regering
Informatie bij overstromingen of droogte

Informatie bij overstromingen of droogte

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Meer artikels