Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe kade en steigers voor Antwerps Houtdok

Gerelateerde onderwerpen :

,
Nieuwe kade en steigers voor Antwerps Houtdok

Waterbouwbedrijf Herbosch-Kiere start met de bouw van een nieuwe kade en steigers voor woonboten aan de zuidelijke zijde van het Houtdok, in het centrum van Antwerpen (foto 1). Het bedrijf kreeg ook de opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf om het talud ten noorden van de Kempische brug te vernieuwen (foto 2). Deze werken zouden duren tot eind volgend jaar.

Behalve aanmeerfaciliteiten voor woonboten in de vorm van meerstoelen, loopbruggen en dukdalven op het water zal Herbosch-Kiere de bestaande zetstenen wegnemen en drie soorten nieuwe, verankerde kaaimuren ter vervanging van de bestaande houten damwand aanleggen. Eén soort betreft een kaaimuur met nieuwe stalen damplanken en een kleine betonnen kesp onder water verankerd met grondankers en met een talud uit zetstenen.

 

Herbosch-Kiere zal de bestaande zetstenen wegnemen en drie soorten nieuwe, verankerde kaaimuren ter vervanging van de bestaande houten damwand aanleggen.

 

Een tweede soort betreft eenzelfde kaaimuur verankerd aan een passieve ankerwand met horizontale grondankers en de derde soort betreft een kaaimuur met nieuwe stalen damplanken en een hoge verticale betonnen kesp die gelijk komt met het maaiveld van de kaai, verankerd via een ontlastvloer en funderingspalen.

 

Langs de zuidelijke zijde van het Houtdok bevindt zich momenteel een oever die in hoofdzaak is opgebouwd uit verticale houten planken met een grondkerende functie verbonden via een betonnen kopbalk met houten trekkers en een houten verankering. De oeverbekleding bestaat uit zetstenen en de oever sluit in het oosten aan op het massieve brughoofd van de Kempische brug.

Op tal van plaatsen zijn er gebreken zoals verzakkingen van de zetstenen waarbij de zetstenen al dan niet in het water zijn terecht gekomen, uitspoelingen van de onderliggende grond, beschadigingen aan de houten planken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Kilometerheffing vrachtwagens: wijzigingen vanaf 1 januari

Kilometerheffing vrachtwagens: wijzigingen vanaf 1 januari

In België  worden vanaf 1 januari 2020 twee wijzigingen doorgevoerd in de kilometerheffing voor vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (mtm) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met[…]

Renault: waterstof verruimt bereik elektrische bedrijfsvoertuigen

Renault: waterstof verruimt bereik elektrische bedrijfsvoertuigen

Brusselse regering geeft groen licht voor Ringtrambus

Brusselse regering geeft groen licht voor Ringtrambus

Victoir heeft Volvo FE op cng

Victoir heeft Volvo FE op cng

Meer artikels