Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe investeringen voor Brussels openbaar vervoer

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe investeringen voor Brussels openbaar vervoer

MIVB haalt inspiratie in Canada

Het Brusselse Gewest plant de komende jaren heel wat investeringen inzake mobiliteit. Om inspiratie op te doen woonde een delegatie van vervoersmaatschappij MIVB samen met Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a) in het Canadese Montreal het tweejaarlijkse wereldcongres bij van de UITP, de internationale unie van vervoersmaatschappijen.

De MIVB wil een nieuw detectiesysteem voor de metrotunnels, kiest voor een nieuw betalingssysteem en wil meer inzetten op elektrische bussen. Het Brusselse Gewest bouwt een nieuw verkeerscentrum.

In Montreal maakte de MIVB-delegatie onder meer een testrit met een elektrische bus. Aan bepaalde haltes installeerde men oplaadpunten waar de bus met een vanop het dak uitschuifbare installatie in enkele minuten kan opgeladen worden. De MIVB wil haar vloot van 700 bussen tegen 2030 vervangen door elektrische bussen en zal daar vanaf volgend jaar gefaseerd mee beginnen. In 2018 komt er in Brussel een eerste testproject met elektrische bussen.

“We testen verschillende technologische mogelijkheden: bussen die ’s nachts opladen in de stelplaats en bussen die op de lijn opladen, zoals in Montreal gebeurt. Het gaat zowel om standaardbussen als om gelede bussen. Binnen de Vijfhoek zullen ook elektrische minibussen rijden. Om deze nieuwe lijn te bedienen wil de MIVB een achttal kleine elektrische bussen bestellen”, aldus An Van hamme, woordvoerster van de MIVB.

Het gaat om modellen van 10 m lang die plaats bieden aan veertig reizigers. Op lijn 64, tussen Haren en de Naamsepoort, zullen 25 bussen worden ingezet die in enkele minuten tijd hun batterij kunnen opladen. Op de lijnen 13 (UZ-Zwarte Vijvers) en de geplande lijn 37 (Albert-Station Linkebeek) wil men enkele bussen inzetten die ’s nachts hun batterij opladen in hun stelplaats. 

De bedoeling is om een aantal bustypes uit te testen en zo ervaring op te doen. Om het testproject mogelijk te maken wordt ook heel wat infrastructuur geïnstalleerd. Vlakbij de Naamsepoort komt een speciaal oplaadpunt om bussen snel via het dak op te laden.  In de busstelplaats van Haren komen laadpunten voor nachtelijke oplading.

Hybride bussen

In een tussenfase kiest de MIVB voor hybride bussen.  Een hybride bus is een bus die gedeeltelijk werkt op elektriciteit. De motor wordt aangedreven door brandstof. Bij het remmen wordt die energie omgezet in elektriciteit, opgeslagen en vervolgens gebruikt voor het optrekken. Dit systeem is bijzonder efficiënt in een stadsomgeving, waar vaker wordt opgetrokken dan op lange afstanden.

Vanaf deze zomer zullen reeds drie prototypes standaardbussen rondrijden en dit najaar test de MIVB drie prototypes gelede bussen. Een aanbesteding leverde de MIVB drie busbouwers op: Iveco, Solaris en Volvo. Vanaf augustus worden de drie hybride standaardbussen gedurende twee maanden ingezet op lijn 64. Deze relatief drukke lijn bevat hellingen en wordt uitgebaat vanuit de stelplaats in Haren. Uit de zes standaard- en gelede bussen kiest de MIVB de bus die het beste resultaat oplevert inzake verbruik. Daarvan worden dan 235 exemplaren besteld die binnen de twee jaar worden ingezet op het MIVB-net. Het merendeel (145) zal bestaan uit gelede exemplaren. Momenteel beschikt de MIVB over 702 dieselbussen. De bussen van de MIVB maken jaarlijks ongeveer 118 miljoen ritten, goed voor ongeveer 25 miljoen km.           

Detectiesysteem

In Montreal maakte de MIVB ook kennis met heel wat bedrijven die detectiesystemen aanbieden om spoorlopers te detecteren. Dat systeem zal volgend jaar ook in Brussel worden ingevoerd. Het hele metro- en premetronetwerk in Brussel zal tegen 2019 uitgerust zijn met intelligente camera’s die spoorlopers kunnen signaleren. De MIVB werkt aan een nieuw veiligheidssysteem waarbij sensoren alarm slaan indien iemand zich in de tunnels van de tram of metro’s bevindt.  Welke technologie zal gebruikt worden – thermische of infraroodcamera’s – moet nog onderzocht worden.

“Het aantal spoorlopers is weliswaar gedaald van 52 in 2015 naar 32 vorig jaar, maar toch gaan we nu forse maatregelen nemen om het aantal meldingen in de toekomst te voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt werk gemaakt van de plaatsing van intelligente camera’s aan de ingangen van de metrotunnels die verdachte figuren die de tunnels binnengaan zullen detecteren”,  zegt Pascal Smet.

Dit jaar wordt alvast een dergelijk camerasysteem getest. De camera’s signaleren dergelijke feiten automatisch en slaan in die gevallen meteen alarm waarna bewakers direct ter plaatse zullen gaan. Nu gebeurt de controle manueel door bewakers die continu videoschermen in de gaten houden en worden spoorlopers soms te laat opgemerkt. Spoorlopers veroorzaken enorm veel hinder en vertragingen op het metronet.

Nieuw verkeerscentrum

Tijdens het bezoek aan Montreal kreeg de MIVB-delegatie ook een rondleiding in de dispatchings van het openbaar vervoer en de  tunnels. Zowel in Montreal als in Brussel bevinden de controlecentra zich op afzonderlijke plaatsen. Pascal Smet verklaart dat de Brusselse dispatchings vanaf 2019 worden samengevoegd tot één nieuw verkeerscentrum om het openbaar vervoer beter af te stemmen op de verkeerssituatie en omgekeerd.

Het verkeerscentrum Mobiris, dat in het Noordstation huist, wordt soms ontruimd als gevolg van bommeldingen in het treinstation. De dispatching van de MIVB kreunt onder plaatsgebrek. Voor de vervoersmaatschappij zijn dat voldoende redenen om ze samen te voegen op een nieuwe locatie, niet ver van het Centraal Station.

“Het nieuwe verkeerscentrum moet ook de tunnels, wegen, verkeerslichten, busbanen en kruispunten in het Brusselse Gewest beheren. Dat houdt onder meer de controle in van het wegverkeer, het beheer van de tunnels én de opvolging van het bovengrondse openbaar vervoer. Als er een probleem is met het autoverkeer, zoals bij grote evenementen en betogingen, kunnen we meteen het openbaar vervoer daarop afstemmen. Er komen ook structurele verbeteringen, zoals een betere analyse van de verkeerslichten en van het verkeer dat het gewest dagelijks in- en uitrijdt. Daarnaast willen we de automobilisten en pendelaars beter informeren. Het centrum krijgt tevens een rechtstreekse link met de zes politiezones en het crisiscentrum”, aldus Smet.

Tunnels

Net als Brussel kampt ook Montreal met tunnelproblemen. Tunnels en bruggen zijn in Montreal tussen 40 en 50 jaar oud. In 2006 stortte een brug in waarbij vijf doden en zes gewonden vielen. In de daaropvolgende jaren kwamen nu en dan brokstukken los in de tunnels. Naar aanleiding van die incidenten besliste Montreal om fors te investeren om deze infrastructuur in orde te brengen en te houden.

Het wegvallen van een belangrijke verkeersader zou in deze miljoenenstad immers een  enorme verkeerschaos creëren. Sommige tunnels verwerken 100.000 wagens per dag, wat bij een sluiting voor een verkeersinfarct zou zorgen.

Daarom kwam er een globaal plan met grondige inspecties op regelmatige tijdstippen en monitorsystemen die bij problemen automatisch alarm slaan. Alle bruggen en tunnels werden uitgerust met sensoren om elke beweging of onregelmatigheid te kunnen volgen. Er werd een plan uitgewerkt voor het onderhoud en het nemen van maatregelen indien iets fout zou lopen.

Ook in Brussel is men alert na enkele incidenten met vallende brokstukken in verschillende tunnels. Er werd een globaal renovatieplan opgesteld. Bepaalde tunnels worden nu permanent in de gaten gehouden met sensoren om meteen te kunnen ingrijpen als er een probleem is. Het Brusselse Gewest zet ook in op tunnelrenovatie. Zo krijgt de Hallepoorttunnel een scheidingswand tussen beide rijrichtingen, een rookwerende muur aan elke tunnelmond, brandbeveiliging van de steunbalken en -platen, bijkomende nooduitgangen, een nieuw en performanter ventilatiesysteem, camera’s met nummerplaatherkenning om buitenmaatse voertuigen tegen te houden, ledlampen voor een betere zichtbaarheid en een lager energieverbruik en nieuwe waterdichting tussen de rijweg en de onderliggende metrotunnel. De renovatie van andere tunnels, zoals de Leopold II-tunnel, wordt nog voort onderzocht.

Nieuwe fietsinfrastructuur

Wat fietsinfrastructuur betreft moet Brussel niet onderdoen voor Montreal. Ook in de Canadese stad wordt ingezet op meer faciliteiten voor fietsers zoals de aanleg van gescheiden fietspaden, al blijft het aandeel voorlopig onder 3%. Brussel zet onder meer op de ring volop in op gescheiden fietspaden en brede voetpaden. Waar de auto tot dusver alle ruimte kreeg, wordt thans werk gemaakt van 12 km gescheiden fietspad. Aan de Ninoofsepoort komt een nieuw park.

“Met de heraanleg verdwijnen ook een aantal bovengrondse parkeerplaatsen omdat een groot deel van de tienduizend ondergrondse plaatsen nog vrij is. Het verkeer wordt voortaan op de hoofdweg en in de tunnels geconcentreerd. Hierdoor geven we opnieuw meer ruimte aan voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit: van 20% van de ruimte vandaag naar 40% morgen”, zegt Pascal Smet. 

Nieuw betalingssysteem

De MIVB maakte in Montreal ook bekend dat ze de betalingsfaciliteiten vanaf 2019 fors wil uitbreiden en voort investeert in het ‘contactloos’ betalen. De MIVB plaatst binnen de twee jaar een nieuw ticketingsysteem aan de toegangspoortjes. Momenteel kan je die enkel openen met een klassieke digitale mobib-kaart (chipkaart).

Er zal een tweede toestel (kaartlezer) worden geplaatst, waarmee je met behulp van een bankkaart, een kredietkaart of je smartphone meteen kan betalen én de toegangspoortjes kan open ‘swipen’.  Dat is een verbetering omdat je zo sneller contactloos kan betalen en niet nodeloos hoeft te wachten aan een loket of een automaat om een  ticket te bekomen. (MV)

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Het schepencollege van Antwerpen heeft de voorontwerpen voor de noordelijke Ringparken (Groenendaal, Noordkasteel, Lobroekdok en Het Schijn) definitief goedgekeurd. Waar mogelijk wordt – naast de Oosterweelwerf – al naar een[…]

TINC investeert in windparken van Storm

TINC investeert in windparken van Storm

Som vzw fuseert met Veneco

Som vzw fuseert met Veneco

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Meer artikels