Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Nieuwe FAC-richtlijnen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Nieuwe FAC-richtlijnen

De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) tracht o.m. haar kennis te delen buiten de bedrijfs¬grenzen door het FACtory-project. FAC-richtlijnen worden op regelmatige tijdstippen uitgegeven met specifieke onderwerpen over aluminium schrijnwerk zoals 'U-waardeberekening' en 'Duurzaamheid in aluminium schrijnwerk'. De jongste publicaties handelen over 'Levende gevels' en 'Bouwknopen en luchtdichtheid'.

Levende gevels

De vraag stijgt om gevels te bekleden met groen om op een duurzame en ecologische manier de natuur binnen te laten in onze bebouwde omgeving. In navolging van groendaken zijn ook groene gevels ontstaan, oorspronkelijk met klimplanten aan de muur.

Door de ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken is de groene gevel steeds meer uitgegroeid tot een verticale tuin. De Franse botanist Patrick Blanc is één van de grondleggers die systemen voor de verticale tuin heeft uitgewerkt. Inmiddels zijn verschillende oplossingen verkrijgbaar voor interieur en exterieur. Met deze richtlijn wil FAC informeren over enkele bestaande systemen, zodat de drempel om te starten met dergelijke projecten verlaagd wordt.

In deze FAC-richtlijn komen verschillende systemen aan bod om groen en planten te integreren in een gevel. De voor- en nadelen, valkuilen en beoordelingscriteria worden toegelicht; enkele systemen worden met elkaar vergeleken en tot slot zijn er een paar gevallenstudies met toepassingen van groen in de gevelbouw. Aangezien de doelgroep in de sector van de gevelbouw gesitueerd wordt, ligt de nadruk meer op technische dan op plantkundige aspecten.

Op de keuze van planten en substraten wordt beperkt ingegaan, aangezien dit buiten de doelstellingen van FAC valt. Er wordt wel verwezen naar organisaties met een gespecialiseerde kennis over planten en hun groeiwijze, substraten, voeding en irrigatie, enz. De botanische factoren blijken immers het slagen van een levende gevel vaak sterker te bepalen dan de technisch correcte uitvoering ervan.

Zo is er de testopstelling van het PCS, waarbij verschillende types levende gevels naast elkaar staan en jarenlang nauw opgevolgd worden m.b.t. de levensvatbaarheid van de planten, het water- en elektriciteitsverbruik, de investering, enz.

De FAC-richtlijn wil vooral technische informatie verschaffen over bestaande concepten en integratiemogelijkheden in en aan de gevel om zo creativiteit en innovatie te stimuleren onder de FAC-leden en -partners en andere betrokkenen in de gevelbouw. Op die manier hoopt FAC bij te dragen tot een betere kennis van een kwaliteitsvolle plaatsing van een levende gevel als element dat een meerwaarde biedt op esthetisch, ecologisch en architecturaal vlak.

Bouwknopen en luchtdichtheid

Gebouwen nemen een belangrijk deel van het energiegebruik voor hun rekening. De energieregelgeving wordt ook steeds strenger en de bouwsector moet snel mee evolueren. Daarom wordt extra aandacht voor bouwknopen en luchtdichtheid steeds belangrijker voor het behalen van de gevraagde energieprestaties. Om nieuwe innovaties steeds in onze huidige bouwprocessen te integreren zijn opleiding, overleg en controle op de uitvoering vereist. Gezien de grote uitdagingen die ons te wachten staan om de jongste evoluties in de huidige bouwprocessen te integreren, wil FAC de huidige stand van zaken overlopen op maat van de aluminiumconstructeur.

De evoluties op het vlak van energie hebben ervoor gezorgd dat gebouwen van een steeds groter isolatiepakket worden voorzien. Ventilatie- en infiltratieverliezen zorgen voor een relatief groter deel van het totale energieverlies, wat leidt tot een verhoogde aandacht voor bouwknopen en luchtdicht bouwen.

Door de constant strenger wordende en bijkomende eisen is het moeilijk om door de bomen nog het bos te zien. En wat staat ons nog te wachten als we tegen 2021 bijna-energieneutraal (ben) moeten bouwen'

Hierop tracht FAC een antwoord te bieden in de richtlijn 'Bouwknopen en luchtdichtheid', toegepast op aluminium schrijnwerk. De definitie van bouwknopen, de verschillende soorten en welke de 'epb-aanvaarde' bouwknopen zijn, worden hierin uitgelegd. Ook de basisbegrippen i.v.m. luchtdichtheid en dampdichtheid komen aan bod.

Deze richtlijn wil op een toegankelijke manier het belang van goed uitgevoerde bouwknopen en de luchtdichtheid ervan toelichten alsook het grote aandeel dat de aluminium constructeur hierin kan vertegenwoordigen. In deze richtlijn worden tevens de belangrijkste regels overlopen aan de hand van schrijnwerkdetails. Je leest er ook tips voor het makkelijk herkennen van details met goede luchtdichte en thermische prestaties.

FAC-werkwijze

Elke FAC-richtlijn wordt samengesteld door een specifieke werkgroep. Leden geven input en bepalen zo mee welke thema's relevant zijn voor de sector om in een richtlijn uitgewerkt te worden. Bedrijven met een uitgebreide eigen studiedienst kunnen iemand aanstellen om zich in bepaalde thema's te verdiepen. Kleinere bedrijven hebben die mogelijkheid niet omdat de studiedienst opgeslorpt wordt door de dagelijkse activiteiten. Door de krachten te bundelen met FAC kan relevante kennis toch over een breder netwerk verspreid worden. Zo speelt FAC in op technische, maatschappelijke en andere relevante thema's en draagt ze bij tot verantwoorde continuïteit in de sector.

FAC-keurmerk

De FAC-richtlijnen vormen samen met de FAC-Kwaliteitseisen en Adviezen het raamwerk om te komen tot het FAC-keurmerk, een Belgisch kwaliteitslabel voor aluminium schrijnwerk naar analogie met het VMRG-keurmerk in Nederland. Terwijl de Kwaliteitseisen en Adviezen een globale samenvatting zijn van wat FAC verstaat onder kwalitatief schrijnwerk (productie, oppervlaktebehandeling, montage, ') vormen de richtlijnen een diepgaandere studie van een afgebakend thema. Ze bieden een deskundige en onderbouwde analyse van bepaalde deelaspecten en suggesties naar een plan van aanpak.

De tweede fase van het keurmerkproject omvat de toepassing ervan en gaat op dit moment van start. Bij de keuze van een onafhankelijke keuringsinstantie ('notified body') komen verschillende organisaties in aanmerking.

Gesprekken over de concrete aanpak worden gevoerd (keuringscriteria, klachtenprotocol, '). Daarover zullen de leden en partners ingelicht worden tijdens de thema-avond van 24 maart. Het is de bedoeling om vóór de bouwvakantie dit jaar met een aantal testbedrijven proef te draaien. Op Polyclose 2016 wordt het keurmerk dan finaal gelanceerd.

Zo speelt de Federatie Aluminium Constructeurs in op technische, contractuele, maatschappelijke en andere relevante thema's en draagt ze bij tot een duurzame continuïteit van de aluminiumsector.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels